SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 115 Posts

·
EU citizen
Joined
·
7,185 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
PAKHUSENE
AARHUS Ø​


Buildingcomplex: 5 towerblocks of mixed residential and office use. Hight from 9 -13 floors. 32 - 50 m.
Total sqm: 35.000
Year: 2014-17
Architect: Aart Architects
Builders: Konsortiet Anpartsselskabet Ø2

Links:
Pakhus 2013
Local plan proposal
 

·
Registered
Joined
·
2,320 Posts

·
Fluxit Builders
Joined
·
3,948 Posts
The final approval in the next city council meeting 21 January 2015.

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byr...ede/99baee44-d88f-4538-bdc9-0af251bb59ba.aspx
Lokalplan og kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der er indkommet tre høringssvar. Der er to svar fra naboer, der mener højden er for stor. Og et svar fra en borger i Aarhus N, der mener byggeriet er for lavt.
:lol: Yes, I wish it was me who had made that complaint about it being not high enough :lol:
 

·
Fluxit Builders
Joined
·
3,948 Posts
1 - 20 of 115 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top