SkyscraperCity Forum banner
2161 - 2180 of 2828 Posts

·
Registered
Joined
·
5,096 Posts
També reformaran la plaça Pau Casals, traient els murs aquells estranys que té.
Suposo que com que actualment no hi han diners per fer grans obres, es dediquen a les petites reformes que ja calen.
Per cert, a quins murs estranys et refereixes? Als que delimiten els parterres? Els trobo força encertats perquè impedeixen que la gent trepitgi la gespa.
Als que delimiten la zona més propera al govern civil? Aquell bocí de plaça em sembla que es un pàrquing tolerat per a ses senyories.
També he llegit que enderrocaran a la Bordeta aquella casa abandonada que hi ha a la confluència dels carrers Artesa i Extremadura i hi faran una plaça.
 

·
Moderator
Joined
·
28,842 Posts
Discussion Starter · #2,163 ·
La Paeria licita el projecte per millorar els accessos i 15 espais públics de deu barris de Lleida

L’actuació, amb un pressupost de 860.000 euros, es durà a terme durant l’any 2014 i està destinat a condicionar paisatgísticament les entrades dels barris i arranjar diverses places infantils

L’Ajuntament de Lleida millorarà durant l’any 2014 un total de 15 espais urbans i els accessos de deu barris i del centre de la ciutat. La Junta de Govern Local ha aprovat el plec de condicions i la licitació d’aquest projecte global de millora d’espais urbans i de les principals entrades del barris de la ciutat, que compta amb un pressupost total de 860.000 euros i que disposa d’una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat. En concret, es preveu millorar la urbanització d’espais públics, ampliar i reformar places amb jocs infantils i reordenar i condicionar l’accés, amb nou enjardinament, enllumenat i millores paisatgístiques a Pardinyes, Secà de Sant Pere, Bordeta, Cappont, Llívia, Balàfia, Mariola, Magraners i Raimat, a més del centre de la ciutat.

A Magraners està previst millorar l’entrada al barri pel carrer Almeria, en concret on antigament hi havia el rentador públic, que va ser construït el 1958 i va quedar en desús amb la portada de l’aigua potable. Així, es preveu restaurar el rentador existent, rehabilitant les piques existents i la connexió a la xarxa de clavegueram i aigua potable. També es preveu la construcció d’una estructura que cobreix el rentador amb pilars de bloc ceràmic i coberta de teula ceràmica sobre estructura de fusta. A més, s’urbanitzarà l’entorn amb paviment de llamborda al voltant del rentador i un paviment de sauló a la resta de la zona i s’enjardinarà tota la zona amb arbrat i planta arbustiva i es millorarà l’accessibilitat.

Al Secà de Sant Pere s’arranjarà l’accés principal al barri, pel carrer Llibertat, des del la cruïlla de l’avinguda Alcalde Recasens. Aquesta zona, on estan ubicats els dipòsits d’aigua i una estació de bombeig, s’obrirà com espai públic i zona verda ja que s’ampliarà i condicionarà l’actual parc. Així, es preveu la construcció d’una nova tanca limitant la nova zona amb taulons de fusta de pi, tant per ampliar l’espai públic com per millorar paisatgísticament tot l’entorn. També s’habilitarà un nou accés per als vianants i es condicionarà el solar annex que es fa servir com a aparcament provisional.

Aquest projecte també contempla la millora de l’entrada al barri de Llívia, que està urbanitzada parcialment. Així, s’enjardinarà la part que no està condicionada amb la construcció de turons enjardinats en el límit del solar amb la calçada que es plantaran amb arbustiva i nou arbrat de quatre espècies diferents en la zona més propera a la rotonda, de tal manera que es millorarà notablement la imatge de l’entrada principal al barri.

L’actuació que es durà a Cappont se centra a l’avinguda de les Garrigues, en la seva connexió amb el barri de la Bordeta, en concret a la zona propera a l’accés per la LL-11 format per unes illetes que ordenen la circulació dels vehicles. El projecte preveu prioritzar i millorar la seguretat i l’accessibilitat dels vianants, reordenant les illetes i reduint els carrils de circulació. També es preveu l’ampliació del carril bici existent a l’avinguda de les Garrigues en aquest tram de la cruïlla. Les noves illetes s’enjardinaran amb plantació d’arbrat i arbustiva que es complementarà amb rocalla i escorça de pi.

A la Bordeta s’abordaran tres actuacions: al carrer Juneda amb l’avinguda de les Garrigues en un solar buit on es construirà un muret de gabions i terrasses amb taulons de fusta. A la vegada, s’enjardinarà la zona amb la plantació de nou arbrat i la construcció d’escossells que s’utilitzaran com a bancs i es condicionarà el mur que dóna a l’escola l’Esperança. La segona actuació correspon a l’avinguda Artesa amb el carrer Pla d’Urgell, on està situada la Casa Baulies, que s’enderrocarà i es condicionarà tota la superfície com un espai enjardinat i 4 jocs esportius d’ús individual. A més, es plantarà nou arbrat i es construiran bancs de pedra. La tercera actuació serà a la plaça Esplai, entre els carrer Antoni Solé, Sant Francesc de Sales i Puigverd, en la qual es millorarà l’enjardinament del parterre que delimitarà uns camins de formigó de color per accedir a la plaça, s’ampliarà la zona enjardinada delimitada amb taulons de fusta i es renovaran tots els bancs.

A Balàfia es faran dues actuacions importants: una, al carrer Països Catalans, entre la rambla Corregidor Escofet i el carrer Vic, on s’habilitarà una nova zona verda, tal i com preveu el Pla General Municipal, que s’enjardinarà amb nou arbrat, es crearan zones diferenciades amb paviments de sauló groc i vermell i es millorarà l’enllumenat.

La segona actuació al barri de Balàfia es durà a terme a la prolongació del carrer José Olóndriz, un espai on hi ha una illeta sense urbanitzar que s’enjardinarà amb la plantació d’arbrat i arbustiva, així com la col·locació de bancs. Es tracta de condicionar i millorar la circulació en l’accés actual a les piscines municipals.

A Pardinyes, s’actuarà a la plaça Maria Rúbies, entre la rambla Corregidor Escofet, on es preveu la renovació de tots els jocs infantils ja que els actuals estan molt degradats. En aquest sentit, la intervenció prevista persegueix donar un gran impuls a l’ús de la plaça amb la millora de dues zones de joc separades per edats i de nou mobiliari urbà, així com la construcció d’una xarxa de drenatge per evitar l’entollament de l’aigua de pluja. També, a Pardinyes, es preveu la col·locació de nous jocs a la zona infantil del parc de la Mitjana, substituint els actuals.

A la Mariola també s’hi actuarà en dos indrets diferents. En primer lloc, a la zona que limita amb la rotonda de Pius XII a l’alçada de Ferran El Catòlic i Onze de Setembre, on comença el camí de la Mariola. Actualment, en aquest espai hi ha un talús de terres i una petita explanada de paviment asfàltic sense urbanitzar. En aquest sentit es preveu la neteja i millora d’aquest espai amb l’enjardinament del talús i el condicionament del terreny com a zona d’ús per als vianants amb bancs, un parterre enjardinat i paviment de sauló. La segona actuació correspon a la zona dels Blocs Gaspar de Portolà on hi ha quatre espais a diferents nivells del paviment que antigament eren parterres. Així, es col·locarà paviment de formigó als dos parterres més grans que tenen un arbre plantat, envoltant-lo amb escorça de pi i en els quals es pintaran grafits. Els altres dos parterres més petits es demoliran i es col·locarà paviment de rajola igual que l’existent.

A Raimat es millorarà l’accés a les piscines, en concret des de l’esplanada d’accés al recinte des de l’aparcament fins a l’esplanada inferior, on es troben les dues piscines i la zona enjardinada. Així, es preveu la construcció d’una nova rampa adaptada a la normativa vigent sobre accessibilitat.

Per últim, es preveu la millora i ampliació de l’espai infantil Rovelló, situat entre l’avinguda Blondel i el carrer Cavallers, al cantó de l’Eix Comercial. Així, es farà una ampliació de 10 metres per 10 metres i es col·locaran nous jocs infantils, com una xarxa piramidal per trepar.

El projecte també contempla la instal·lació d’elements esportius com cistelles i porteries i jocs infantils que es distribuiran per diversos espais públics de la ciutat.

http://www.paeria.cat/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=true&IdNoticia=19107

Plànol general de totes les actuacions incloses al projecte de rehabilitació i millora d'espais urbans i accessos a barris del nucli de Lleida
 

·
Registered
Joined
·
5,096 Posts
^^ No, parlen de la plaça Pau Casals, la de Balmes, tot i que ara que ho dius no sé si alguna vegada s'ha parlat de reformar la plaça de la Pau.
Ok! Massa de pressa llegeixo!

La Plaça de la Pau està prou bé. En canvi, a la plaça Pau Casals podrien fer-hi millores. Tenia entès que aquesta plaça tenia en origen unes limitacions perquè fou donada com a parc infantil i per això té els murs. Però els murs enfosqueixen la plaça, que queda com apartada de Balmes i la gent no sol transitar-hi gaire. La prova és que els locals comercials que hi ha a l´edifici que dóna a la plaça situat entre Torres de Sanui i Vallcalent no tenen gaire tirada.
 

·
Moderator
Joined
·
28,842 Posts
Discussion Starter · #2,165 ·
Lleida reduïda sòl residencial per disminuir el cost de l'IBI

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va anunciar ahir que el nou pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), que entrarà en vigor a partir del 2015, reduirà el sòl residencial en lloc d'augmentar-lo com han fet tots els anteriors.

Ros va argumentar que amb la crisi del sector immobiliari "hi ha un excedent de sòl urbà que cal regular". El sòl urbà no pot tornar a qualificar-se com a rústic, de manera que la fórmula que aplicarà la Paeria, que no va concretar ahir a quins sectors s'aplicaran aquestes requalificacions, és passar-lo de "sòl urbanitzable delimitat" a "no delimitat". Aquesta qualificació implica un menor estadi de desenvolupament urbanístic i obliga a fer un planejament extra per edificar. Per contra, paga un IBI més baix. "Teníem queixes lògiques de veïns que tributen per sòl urbà i amb les serioses dificultats financeres i de mercat que hi ha per desenvolupar-lo té sentit que paguin un IBI inferior", va indicar Ros.

El nou pla preveurà mil habitatges anuals per al creixement de la ciutat. La Paeria iniciarà al gener el procés de participació ciutadana del nou POUM, amb l'objectiu d'acabar-lo al juny i aprovar llavors l'avanç del pla, deixant per al govern que surti de les municipals del 2015 l'aprovació definitiva.

[...]

http://www.bondia.cat/noticies/62-p...sol-residencial-per-disminuir-el-cost-de-libi
 

·
Registered
Joined
·
5,096 Posts
Buf!!!! Tornar a fer sòl rústic no hauria de ser problemàtic i la llei ho hauria de permetre si no estés urbanitzat, com per exemple Torre Salses.
Suposo que ho faran en indrets com l´eixample nord de Balàfia, a l´entrada de Lleida per la carretera de Viella, del qual ja se n´havien fet projectes. De fet, jo guardo a casa el mapa dels carrers, places, jardins i equipaments.
 

·
Registered
Joined
·
76 Posts
Jo ho he entès com que volen restaurar un pas de vianants ja existia però que van suprimir fa uns anys. Sempre veig gent que creua per allà igualment...

Per cert, m'he fixat que ja no pinten els passos de vianants sencers sinó que només els delimiten. La primera vegada que vaig veure un així (crec que a Barcelona) vaig pensar mira que són garrepes aquí que no els pinten sencers. :lol:
He trobat aquesta foto de l'encreuament de Ricard Vinyes als anys 65-70 amb els passos de vianants pintats tal i com ho tornen a fer actualment, i a més a més amb pintura groga, o com fa uns anys ençà també fan a Barcelona. Ho he trobat curuios i m'ha fet gràcia compartir-ho

 

·
Moderator
Joined
·
28,842 Posts
Discussion Starter · #2,168 ·
Actualitzaré la llista:

Actuacions urbanístiques

- Segon Fons Estatal d'Inversió Local.
- Cobriment de les vies entre Comtes d'Urgell i l'estació.
- Reforma de l'antic cobriment de vies de l'estació.
- Parc urbà de la vessant nord del Turó de la Seu Vella.

Pla de Barris Portal de la Magdalena-Noguerola

- Reurbanització del barri del Noguerola.
- Ascensor a la plaça Sant Joan.
- Remodelació de la Rambla de Ferran i l'Av. Francesc Macià.
- Nova plaça davant l'Auditori.
- Museu de la ciutat de Lleida a les termes romanes i edifci polivalent.
- Museu Màrius Torres.

Edificis de l'administració

- Seu unificada de la Generalitat a l'antiga Facultat de Magisteri.
- Nova seu del Departament d'Agricultura.
- Nova seu dels sindicats.
- Nova Audiència Provincial.
- Ampliació dels Jutjats del Canyeret.

Edificis residencials

- Torres de la Llotja.
- Torres "emblemàtiques" de l'estació.
- Torre de 16 plantes a Gardeny.
- L'Àrea Residencial Estratègica.
- Reconversió de la seu dels sindicats en habitatges de lloguer.

Edificis d'oficines

- World Trade Center Lleida.

Equipaments comercials

- Centre Comercial Vialia.
- Centre comercial de l'estació.
- Remodelació del mercat de Cappont.
- Remodelació del Mercat del Pla.
- Decathlon.
- El Corte Inglés.

Equipaments culturals

- Museu de la Ciència.
- Museu d'Art de Lleida.
- Museu del ferrocarril.
- Mesquita del Polígon.
- Remodelació del Teatre Principal.

Equipaments educatius

- IES Cappont.
- IES La Mitjana.

Equipaments esportius

- Pavelló de la UdL.
- Remodelació del pavelló l'Antorxa.

Equipaments sanitaris

- Nova Aliança.
- Hospital de Sant Joan de Déu.

Hotels

- Parador de Turisme.
- Hotel Natura.
- Hotel hotelandgo.com
- Hotel Ibis/Etap.

Infraestructures

- Nova estació d'autobusos.
- Nou vestíbul de l'estació de trens de Lleida.
- Passarel·la entre La Llotja i Fira de Lleida.

Altres

- Ampliació de Fira de Lleida.
- Sector d'Activitats Econòmiques Torreblanca-Quatre Pilans.
- Possibles nou usos per a l'antiga estació d'autobusos.
^^ Això és de 2009... Toca fer una revisió post-bombolla immobiliària. :shifty:

Completats

- Segon Fons Estatal d'Inversió Local
- Reforma de l'antic cobriment de vies de l'estació
- Parc urbà de la vessant nord del Turó de la Seu Vella
- Ascensor a la plaça Sant Joan
- Remodelació del mercat de Cappont
- Remodelació del Mercat del Pla
- Decathlon
- IES La Mitjana
- Hotel Ibis/Etap

En construcció

- Nova Audiència Provincial
- Ampliació dels Jutjats del Canyeret
- Parador de Turisme

Aprovats

- Remodelació de la Rambla de Ferran i l'Av. Francesc Macià
- Nova plaça davant l'Auditori
- Museu d'Art de Lleida

Aturats (obres iniciades)

- Museu de la Ciència

Aturats (obres sense iniciar)

- Torres de la Llotja
- Cobriment de les vies entre Comtes d'Urgell i l'estació
- Seu unificada de la Generalitat a l'antiga Facultat de Magisteri.
- Torres "emblemàtiques" de l'estació
- Reconversió de la seu dels sindicats en habitatges de lloguer
- World Trade Center Lleida
- Centre Comercial Vialia
- IES Cappont
- Sector d'Activitats Econòmiques Torreblanca-Quatre Pilans
- Nova estació d'autobusos
- Possibles nou usos per a l'antiga estació d'autobusos

Cancel·lats

- Nova seu del Departament d'Agricultura
- Àrea Residencial Estratègica de Lleida
- Centre comercial de l'estació.
- Mesquita del Polígon
- Hotel Natura
- Nova Aliança

Estatus desconegut

- Museu de la ciutat de Lleida a les termes romanes i edifici polivalent
- Museu Màrius Torres
- Nova seu dels sindicats
- Torre de 16 plantes a Gardeny
- El Corte Inglés
- Museu del ferrocarril
- Remodelació del Teatre Principal
- Pavelló de la UdL
- Remodelació del pavelló l'Antorxa
- Hospital de Sant Joan de Déu
- Hotel hotelandgo.com
- Nou vestíbul de l'estació de trens de Lleida
- Passarel·la entre La Llotja i Fira de Lleida

__________________________

Alguna esmena? La llista d'aturats és dubtosa en el sentit que segurament alguns són ja projectes cancel·lats definitivament, però no recordo haver llegit cap declaració oficial al respecte.

Dels projectes desconeguts molts simplement van presentar-se un dia a la premsa i ja no se'n va saber res més d'ells.
 

·
Moderator
Joined
·
28,842 Posts
Discussion Starter · #2,172 ·
Ja, i també esperen diners per a acabar el cobriment de les vies, tot i que això és encara més improbable i més sabent que no obtindran ni un duro per les operacions immobiliàries previstes inicialment.
 

·
Registered
Joined
·
5,096 Posts
Cobriment de les vies!!!!!!!
Això si que crec que no ho veurem en dècades! Per altra banda, tampoc crec que sigui una obra prioritària per la ciutat, havent-se solventat mitjançant el parc construït la ferida entre el centre i els barris del Nord. No hi ha cap carrer que quedi avui tallat pel ferrocarril. El cobriment estaria bé, però preferiria abans moltes altres coses, des de finalitzar les coses penjades, com el museu de la Meteorologia i el Medi ambient i engegar-ne d´altres, com la nova estació d´Autobusos.
 

·
Moderator
Joined
·
28,842 Posts
Discussion Starter · #2,175 ·
Urbanisme abordará este año la reforma de Comtes d’Urgell

La obra, que se ha presupuestado para este año, se realizará con motivo de la actuación que prevé realizar Aigües Lleida para renovar el alcantarillado de esta zona, como se hizo también con la calle El Bruc. El presupuesto de la obra es de 150.000 euros y el proyecto incluye la ampliación de las aceras en algunos tramos, la reordenación de los aparcamientos y la construcción de una semirotonda y un paso elevado al entrar a Comtes d’Urgell desde Anselm Clavé. El diseño pensado para esta calle también se basa en la renovación de la señalización y untos de luz, además de otros detalles urbanísticos.

[...]

http://www.lamanyana.es/article/urbanisme-abordará-este-año-la-reforma-de-comtes-d’urgell
 

·
Registered
Joined
·
76 Posts
Urbanisme abordará este año la reforma de Comtes d’Urgell

La obra, que se ha presupuestado para este año, se realizará con motivo de la actuación que prevé realizar Aigües Lleida para renovar el alcantarillado de esta zona, como se hizo también con la calle El Bruc. El presupuesto de la obra es de 150.000 euros y el proyecto incluye la ampliación de las aceras en algunos tramos, la reordenación de los aparcamientos y la construcción de una semirotonda y un paso elevado al entrar a Comtes d’Urgell desde Anselm Clavé. El diseño pensado para esta calle también se basa en la renovación de la señalización y untos de luz, además de otros detalles urbanísticos.

[...]

http://www.lamanyana.es/article/urbanisme-abordará-este-año-la-reforma-de-comtes-d’urgell
Bona noticia. La veritat ques es un carrer al que li tocava una renovació urgent. La ver.itat es que en aquests anys de crisis i absència de grans obres estan aprofitant per fer aquells petits arranjaments que els ciutadans demanàvem fa molt temps i que sempre deixàven de banda.
 

·
Registered
Joined
·
5,096 Posts
Bona noticia. La veritat ques es un carrer al que li tocava una renovació urgent. La ver.itat es que en aquests anys de crisis i absència de grans obres estan aprofitant per fer aquells petits arranjaments que els ciutadans demanàvem fa molt temps i que sempre deixàven de banda.
Alguna cosa de bo havia de portar la crisi.
Ara potser es fixaran més en les petites coses que sense cridar l´atenció del públic milloren la vida del veïnat.
 

·
Moderator
Joined
·
28,842 Posts
Discussion Starter · #2,178 ·
La Paeria urbanitza el carrer la Palma

En el tram comprès entre els carrers Nou i Lluís Besa, complementarà l’actuació de l’entorn de la plaça Sant Antoni Maria Claret i el Parador Nacional del Roser

L’arranjament permetrà donar prioritat als vianants amb la creació d’una plataforma única i l’ampliació de les voreres allà on el vial ho permet

L’Ajuntament de Lleida inicia aquest dilluns la urbanització del carrer la Palma al Centre Històric, en concret entre els carrers Nou i Lluís Besa. L’objectiu principal d’aquesta important actuació és donar prioritat als vianants amb la creació d’una plataforma única, la renovació i l’ampliació de les voreres, allà on el vial ho permet, per millorar l’accessibilitat, així com la renovació dels serveis. L’actuació al carrer la Palma complementarà tota la urbanització que s’està realitzant a l’entorn de la plaça Sant Antoni Maria Claret i el Parador Nacional del Roser.

L’actuació al carrer la Palma, que té un termini d’execució de 4 mesos, comprèn un àmbit de 588 metres quadrats, dels quals 218 m2 corresponen a les voreres amb llambordes i 370 m2 a la calçada de paviment asfàltic. En aquest sentit, es renovarà la vorera en el primer tram tot i que quedarà igual d’amplada i en el tram on el vial s’eixampla es pretén ampliar la vorera fins als 2,80 m i una calçada de 5 m.

Pel que fa als serveis, es millora la xarxa de sanejament i la d’aigua potable i es renova tot l’enllumenat. A més, es col·locaran vuit cubs o pilones per delimitar la calçada de les voreres, així com la millora de la senyalització vertical i horitzontal.

El pressupost d’aquesta actuació, que és previst que estigui a principis de l’estiu, és de prop de 110.000 € i es du a terme a través de les inversions de la concessionària Aigües de Lleida.

http://www.paeria.cat/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=true&IdNoticia=19547

 
2161 - 2180 of 2828 Posts
Top