SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 502 Posts

·
Zug->für 'ne bessere welt
Joined
·
7,759 Posts
Discussion Starter #1 (Edited by Moderator)
I'm taking control of your post futurista! Mwuhahahahahahaha!!!!!!
In my benevolance I'm gonna do one of those listings of all the projects - and the first post is where those go :)

/Swede
 

·
Zug->für 'ne bessere welt
Joined
·
7,759 Posts
Discussion Starter #2 (Edited by Moderator)
Boprojekt i hamnområde kan försenas

Stockholms hamn tror inte det är möjligt att avveckla Loudden som oljehamn till 2011. Därmed kan byggandet av bostäder i området försenas.


-Det är inte realistiskt, och personligen anser jag det bättre att nedläggningsbeslutet samordnas med avvecklingen av Bergs oljehamn i Nacka, där oljebolagens arrendeavtal med Nacka kommun går ut 2019. För en långsiktig lösning av regionens oljeförsörjning är en samordning mellan Stockholms och Nackas kommuner en nödvändighet, säger Christel Wiman, vd för Stockholms hamn.

Med detta klara ställningstagande från Stockholms hamn utmanas föredragande borgarråd, Leif Rönngren, (s).

Rönngren håller fast vid tidigare beslut i kommunfullmäktige om avveckling 2011, och föreslår att planering och samordning ska sker inom ramen för "Vision 2015", där Loudden pekas ut som bostadsområde.

Den långsiktiga planen "Att hamna rätt" består i huvudsak av 14 punkter, som Bo Malmsten, tidigare regionplanedirektör, beskriver som särskilt angelägna för att Stockholm/Mälardalsregionen ska utvecklas till norra Europas ledande tillväxtregion.

En central målsättning är att Stockholm även i framtiden ska vara en "dynamisk hamnstad". Vad gäller Loudden är Malmsten försiktig och betonar att avveckling inte kan ske förrän alternativa hamnar har kontrakterats.

I övrigt rymmer "Att hamna rätt" viktiga direktiv för den fortsatta hamnverksamheten:

*Fortsatta förberedelser, samt planering, för utbyggnad av Norvik i Nynäshamn till containerhamn.

*Värtabanan, tågförbindelsen mellan Värtan och Frihamnen, räddas för framtiden.

*Förslag på att ny kryssningsterminal uppförs i Frihamnen samt en kombinerad färje - och kryssningsterminal förläggs till Masthamnen (Stadsgårskajens förlängning).

*Att förhandlingar inleds med Södertälje kommun om köp av Södertälje hamn.

Christer Wiman kommenterar:

-"Att hamna rätt" är en betydelsefull plattform, och visar på ett tydligt sätt den inriktning som politikerna eftersträvar. Nästa beslut avseende Norvik bör gälla genomförande och finansiering, jag hoppas vi kan ha sådana besked före årsskiftet, säger han.

Den totala kostnaden för Norvik uppgår till minst 2,5 miljarder kronor. Kostnaden för en första fas, med två till kajlägen, beräknas till minst 700 miljoner kronor.

För närvarande undersöker hamnen möjligheter till samverkan med näringslivet för genomförande av Norviks-projektet. Enligt Christel Wiman finns ett stort internationellt intresse, och Leif Rönngren utesluter att den nya hamnen kan komma att finansieras med privata medel:

- Finansieringen är ännu en öppen fråga, och visst, privata investerare kan komma ifråga, säger Leif Rönngren.

"Att hamna rätt" har bred politisk majoritet. I Norvik-delen har miljöpartiet lämnat två reservationer (Åsa Romson och Per Bolund). De föredrar Södertälje framför Norvik som Stockholms nya storhamn.

Den svårlösta Loudden-frågan har redan tvingat bort en vd från hamnen. Under förra mandatperioden sparkades Bo Bengtsson, sedan han, enligt borgarrådet Stella Fare, (sp), inte drivit avvecklingen av Loudden tillräckligt hårt.

Källa/Source: DN


:(
 

·
Zug->für 'ne bessere welt
Joined
·
7,759 Posts
Discussion Starter #3
”Det ser ut som värsta slummen”

Dejan Nikiolic, 18, önskar sig ett grönare Alby och aktivare Alby. ”Till exempel saknas det en fotbollsplan”, säger Dejan Nikiolic.De boende ska ge förorten en ansiktslyftning

Trasig betong, slitna trappuppgångar och nötta lägenheter.
Miljonprogramsområdena förfaller.
Nu ska husen räddas – av de boende själva.

Cirka 50 000 miljonprogramsbostäder. Så många finns det i Stockholm. För 30–40 år sedan var de helt nya. I dag är betongen sliten, fasaderna fulla av sprickor och parkeringshusen skitiga.
– Det ser ut som värsta slummen på vissa håll. Nu är det dags för en upprustning, inte minst för barnens skull, säger Ninos Noyan, 28, som bott i Alby i hela sitt liv.

Fritt fram för förslag
Botkyrkabyggen håller med. Nu ska det renoveras. Och de boende ska få vara med och bestämma.
– Det är viktigt att de får säga sitt. De har många kloka synpunkter. Vi har informerat om att det är fritt fram att komma med förslag, säger Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen.

Beröm till värden
Och upprustningen i förorterna verkar uppskattad. Inte minst av Ninos Noyan i Alby som berömmer sin hyresvärd.
– Det känns som att de verkligen vill lyssna på oss boende, säger han.
Dejan Nikiolic, 18, instämmer. Han vill se ett grönare och mer aktivt Alby.
–Jag trivs bra här. Men det finns för lite gräsområden där man kan göra saker. Till exempel saknas en fotbollsplan, säger han.


Källa/Source: Aftonbladet
 

·
Zug->für 'ne bessere welt
Joined
·
7,759 Posts
Discussion Starter #4
Lägenheter byggs trots bullerrisk

Svenska Bostäder får bygga ett 70-tal lägenheter i Hammarby*höjden trots risken för buller från tunnelbanan.

SL överklagade ända upp till regeringen, av rädsla för att behöva bekosta dyrbara bullerplank eller sänka hastigheten på tågen. Nu är det byggherren som får stå för den eventuella merkostnaden. Regeringens beslut kan vara prejudicerande.

Nyligen beslöt regeringen att godkänna detaljplanen för fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen. Därmed gav man Svenska Bostäder grönt ljus för att uppföra tre omdiskuterade lamellhus med ett 70-tal hyreslägenheter vid Hammarbyhöjdens östra tunnelbane*entré.

–SL var naturligtvis ängsligt för att bli skyldigt att bullerdämpa på flera håll längs tunnelbanan, säger Monica Staaf, projektledare på Svenska Bostäder.

SL avstyrkte för snart två år sedan planförslaget med hänsyn till risken för just buller. SL fruktade att bli skyldigt att bekosta dyrbara bullerplank om de framtida hyresgästerna i Hammarbyhöjden så krävde och överklagade därför byggprojektet ända upp till regeringen.

Boverkets nya riktlinjer för buller hotade förra året att stoppa inte mind*re än 18 330 planerade lägenheter i ett 60-tal olika projekt. Stockholms stad uppvaktade därför stadsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) och påpekade vilka problem som Boverket skapat i Stockholm.

Under tiden gick staden efter förhandlingar med Svenska Bostäder och SL till regeringen med en komplettering av detaljplanen för Hammarbyhöjden som innebar att exploatören Svenska Bostäder ska se till att bullernivåerna följer riktvärden som gäller i dag.

–Förändringen innebär att om det behövs bullerplank ska vi sätta upp det. Vi får dessutom inte sätta balkonger mot norr på hus nummer två, men det har aldrig varit aktuellt. Vi ska också förse räckena på vissa balkonger med 20 centimeter högt plexiglas som ger mer skydd när man sitter ned. I taket på balkongerna ska vi bygga bullerabsorbenter. Då klarar vi bullerkraven, säger Monica Staaf.

I och med kompletteringen av detaljplanen meddelade SL att man tagit tillbaka överklagandet. Uppgörelsen om Hammarbyhöjden 1:1 kan bli vägledande för liknande projekt som hotas av krav på bullerskydd.

–Vi är nöjda med överenskommelsen. Den låsning som varit fallet under ett antal år är nu löst. Vi vill självklart verka för att regionen ska utvecklas. Men SL ska inte behöva stå för eventuella stora kostnader för bullerreducerande åtgärder eller hastighetsnedsättningar i trafiksystemet. Nu är det exploatören som tar det fortsatta ansvaret, säger Ann-Sofie Chudi, chef för verksamhetsutvecklingen på SL.

Källa/Source: DN
 

·
forumer #29
Joined
·
4,499 Posts
Again with the anti-noice legislation fucking things up. Strictly enforced they would basically mean, iirc, no new construstion in the City or anywhere within half a click of freeways/arterial roads/railrods/LRT. Which means only stereotypical US suburbia out in the forests. >(

The deal struck looks to be basic common sense - the subway was there before, so if noice-reduction is gonna incur so if due to new construction then the ones building the stuff gets to pay for it. simple. obvious. should have occured to everyone involved years ago. sheesh.

As for the people in the commieblocks having a say in how they're to look in the future and other renovation-type actions in their neighbourhood, again with the obivous. You wanna know what's wrong in a hood - ask the people living there! duh.

Loudden being delayed again doesn't surprise me at all. Didn't really expect anything to come of it. I've learned not to get my hopes up until the buildings start rising (mere clearing of the site isn't enough).
 

·
Zug->für 'ne bessere welt
Joined
·
7,759 Posts
Discussion Starter #6
Lång väntan på nya bostäder i Barkarby

Barkarbystaden har länge pekats ut som en ny stad med 5.000 bostäder och minst lika många arbetsplatser. Men det är en utbyggnad med förhinder. Barkarbystaden är ganska typiskt för bostadsbyggandet i Stockholms län - mycket pappersarbete men inte så många byggkranar.
Det är som bekant val i höst och bostäderna blir som alltid en viktig valfråga. Det beror i år liksom de flesta valår på att det är dyrt att bo i Stockholm och att det byggs relativt få bostäder.

Kurvan över bostadsbyggandet i Stockholms län de senaste femtio åren ser ut som ett bergslandskap. Det börjar med lite småberg med höjder mellan 10.000 och 15.000 bostäder om året. Mot slutet av 60-talet stiger det tvärbrant uppåt till nästan 25.000 bostäder om året. Så mycket byggdes under flera år kring 1970.

Mot mitten av 70-talet dalar bostadsbyggandet ned till 7.000 per år. Sedan slutet av 70-talet har byggandet pendlat mellan 6.000 och 10.000 lägenheter om året - med några ännu djupare vågdalar under 90-talet.

I Stockholms län finns det nästan en miljon bostäder. Folkökningen pendlar mellan 10.000 och 20.000 människor om året. Ingen bostadspolitiker eller bostadsexpert skulle påstå att en byggtakt på 6.000-8.000 bostäder per år är tillräckligt för att hålla bostadsbristen borta.

Ändå byggs det så pass lite. Och det gröna Barkarbyfältet med den långa breda landningsbanan i mitten är ett bra exempel på att planerna på nya bostäder alltid är betydligt mer omfattande än det verkliga byggandet.

I en verkstad i en av de många hangarer som Barkarby flygklubb byggt står Jan-Erik Synnerman och putsar på sitt hembyggda plan. Han har byggt sedan 80-talet och i sommar ska skapelsen lyfta.

- Man behöver inte vara tokig, men det underlättar, säger han om sin hobby. Hur många timmar han lagt ned på planet vill han inte ens tänka på.

När Jan-Erik Synnerman började bygga sitt flygplan fanns det redan politiska beslut på att bygga Barkarbystaden. I planerna fanns den med som en storsatsning redan för tjugo år sedan. Nu är flygfältet den viktigaste delen i Jakobsberg-Barkarbyområdet, en av de regionala kärnor som politikerna i Stockholmsregionen bestämt sig för att satsa på.

Så där väldigt mycket har inte hänt ute vid Barkarby flygklubb. Jo, förra året flyttade en del av medlemmarna i Botkyrka flygklubb dit - det ska ju byggas på Tullinge flygfält.

- Nu är det ännu fler som är beroende av den här landningsbanan. Det borde finnas en plats för sportflyg i Stockholms län som inte är en gräsbana vid en lada, tycker Bo Danielsson, ordförande i Barkarby flygklubb.

Han har känt hotet hänga över flyget länge nu. Men i år känns det mer akut än tidigare. En fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden som rymmer omkring 5.000 bostäder och 6.000 arbetsplatser ska antas av kommunfullmäktige i Järfälla i slutet av augusti.

- Jag hoppas verkligen det. Vi var nästan framme med en översiktsplan 2001, men då blev det inget. Nu är det viktigt att vi pekar ut vad vi vill och tar beslut och inte bara pratar löst om Barkarbystaden, säger Lotta Håkansson Harju (s), ordförande i kommunstyrelsen i Järfälla.

Barkarbystaden ska enligt planen byggas ut i etapper och stå klar någon gång mellan 2020 och 2025. Den planeras som en rutnätsstad, med alltifrån villakvarter till punkthus på 7-8 våningar. Vid Barkarby station - som ska flyttas en bit norrut - blir staden som tätast och längs vägarna och järnvägen planeras arbetsplatser. I de planer som smiddes på 90-talet ingick en förlängning av tunnelbana från Akalla till Barkarby. Numer är det spårväg som gäller.

- Med tunnelbana får vi bara en station på fältet. Om vi satsar på spårväg räknar vi med tre hållplatser, förklarar Lotta Håkansson Harju.

Att byggplanerna för Barkarby inte förverkligats för länge sedan beror på att det finns höga hinder i vägen. Ett är att E 18 måste byggas om så att det ökända Hjulstakorset försvinner. Det behövs också bättre av- och påfarter vid Barkarby. Ett annat hinder är att det inte är alldeles enkelt att flytta en järnvägsstation när Banverket som bäst utreder hur järnvägen ut till Kallhäll kan byggas ut till fyra spår.

Det tredje hindret är Barkarby flygklubb.

- Jag förstår att de som sysslar med sportflyg tycker att det här är hemskt. Men vi har länge varit tydliga med att vi ska bygga bostäder på fältet och det går inte att kombinera bostäderna med flyget. Det skulle länsstyrelsen aldrig gå med på, säger Lotta Håkansson Harju.

Det fjärde hindret har växt på senare tid. Försvaret äger fortfarande en av kullarna i området. Förråden där utnyttjas mer och mer och försvaret hävdar att det är ett riksintresse att verksamheten får utvecklas, vilket medför buller både kring kullen och på vägarna dit.

Före midsommar ska länsstyrelsen komma med sitt yttrande över planerna. En av länsstyrelsens uppgifter är att väga två riksintressen - bostadsförsörjning och försvarsberedskap - mot varandra.

- Det blir inte alldeles lätt, konstaterar Catarina Fogelberg på länsstyrelsens planenhet.

Källa/Source: DN
 

·
Registered
Joined
·
103 Posts
Tiny bit of inside om the arena filibuster;

during a info meeting for supporters last evening the Hammarby Football Club chairman made clear that the size, placement and financing of a new football arena south of Stockholm will be heavily featured as an election issue. The parties will be pressured by the club and its fans to commit to their views.

Hammarby want to finance, build and own a football arena for about 25 000 spectators through their partner Anschutz Entertainment Group, the conservative parties agree, while the Social Democrats for some obscure reason want to build a twice as large arena in a different area - which will take ten years, which there is no political nor public opinion for, and which will be redundant anyway when the new Råsunda is finished north of Stockholm. The Social Democrats - and here's the twist - want private interests (read: AEG) to help finance the large arena, at the same time RULING OUT private financing of a smaller arena. It's absolutely insane and there is NO WAY they will get away with that.
 

·
forumer #29
Joined
·
4,499 Posts
As much as I like (s) for ideological reasons, this whole issue is just stupid. You wanna build something spectacular at the proposed site? why not a few skyscrapers? :p
Seriously, if there's ppl with funding lined up for a stadium of a size that'll get used all the time - build that! and let Solna do the new Råsunda alone without more biatching from Sthlm.
 

·
Registered
Joined
·
103 Posts
Found a new rendering of the Lindhagensterrassen project.

The two 17fl buildings in the image are u/c and have topped out, but the three residentials just below them (10fl?) are new additions that were previously supposed to be office buildings. The office building below those is also u/c, and the two office buildings by the tree-lined street closest to the intersection are already built (I'm writing this from inside one of them). The third office building along the main street is at present just a hole in the ground. Pretty big hole, too.
 

·
Registered
Joined
·
103 Posts
AtlanticaC5: Sorry, but this rendering is apparently what goes. I talked to a Skanska representative last weekend when they were selling apartments for the Snöflingan block (which will be built on top of the highway between Lindhagensplan and Mariebergsgatan) - the longest line I've seen since they released tickets for the last Star Wars Movie, btw - and she said that they definitely would be 10 fl.

My apologies...
 

·
forumer #29
Joined
·
4,499 Posts
^just 10? surely they could make more money with 17, there's certainly enough demand...

^^Haven't heard anythin about it for a long long time. BUT they ARE pulling down a few buildings on that block now.
 

·
Rex Dominus
Joined
·
1,388 Posts
update 3: Svea Artilleri, Nedre Gärdet, Östermalm, Stockholm

Svea Artilleri, Nedre Gärdet, Östermalm, Stockholm
Name : Svea Torn
Owner : Vasakronan AB
Project descriptions : 16 Storey Residencial 70 apartments
Location : Svea Artilleri, Nedre Gärdet, Östermalm, Stockholm
Starts : 2005
Finnish : 2007

construction pictures from 2006-06-18

 

·
Registered
Joined
·
103 Posts
Interesting piece of news in today's Svenska Dagbladet - http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12996914.asp

If I read it right it means that both local party leaders are committing themselves to giving Stockholm a modern high-rise skyline.
The NIMBY aspect, of course, would be out of this world, and elections are three months away.
Still.

A comprehensive summary of all (almost) ongoing Stockholm residential projects can be found on this site, which I hadn't seen before: http://20000.stockholm.se
 

·
forumer #29
Joined
·
4,499 Posts
^Really shows how medium/high-density infill projects would boost the city without sacrificing vast areqas of greenspace and/or freakish commute-times. Sad to see my barrio almost at the bottom :( If I had my way we'd easily double the 30k-ish pop of Kista :D

The paper edition of DN today had an intersting article. Most of it was good news about Vägverket dropping its appeal against all the projects on Nordvästra Kungsholmen, so construction can start next year.
The final paragraph was even more interesting:
DN said:
Målet är 20 000 nya lägenheter vilket kommer uppnås någon gång i november, trodde Annika Billström. För nästa mandatperiod - om man vinner valet - är målet 18 000 nya lägenheter. Flera stora bostadsprojekt är på gång: Värtan, Telefonplan, Norra Station och Slakthusområdet.
-Och i alla sådana planer ingår skyskrapor, många sådana, lovade en förtjust Annika Billström.
 

·
Zug->für 'ne bessere welt
Joined
·
7,759 Posts
Discussion Starter #19
Swede said:
^Really shows how medium/high-density infill projects would boost the city without sacrificing vast areqas of greenspace and/or freakish commute-times. Sad to see my barrio almost at the bottom :( If I had my way we'd easily double the 30k-ish pop of Kista :D

The paper edition of DN today had an intersting article. Most of it was good news about Vägverket dropping its appeal against all the projects on Nordvästra Kungsholmen, so construction can start next year.
The final paragraph was even more interesting:


Originally Posted by DN
Målet är 20 000 nya lägenheter vilket kommer uppnås någon gång i november, trodde Annika Billström. För nästa mandatperiod - om man vinner valet - är målet 18 000 nya lägenheter. Flera stora bostadsprojekt är på gång: Värtan, Telefonplan, Norra Station och Slakthusområdet.
-Och i alla sådana planer ingår skyskrapor, många sådana, lovade en förtjust Annika Billström.


Please, say it will become reality... :drool: I'm tired of the jante law, the nimby mentality that permeates this society. I want it to be bold, daring, cocky and make many things reality such as huge infrastructure works that this city needs urgently + skyscrapers! We need skyscrapers! The Greater Stockholm Area is a huuuuuuuuuuge area considering it only has 1,5 million inhabitants (1,9 in its region = Stockholms Län) and this is much due to the massive urban sprawl that took place here in a "star" shape during the end of the 19th century upto the mid 20th century. We are very (I know that I am), very proud here in Stockholm to possess so many green spaces. It's incredible and I'm damn proud of that, but...
The city can't go on growing horizontally almost without any restrictions considering that vast areas = more distances = more time wasted = more money spent and worse health.
We urgently need to densify this city, how? By building skyscrapers.
We also urgently need to give priority to the people (and not the rich or upper middle class who are very pleased with their cars and lobbyism in Motormännens) and nature by priorising funds to public transport. I think we should send to our politicians, reports from such cities as Rotterdam, Frankfurt, Paris, Madrid... where they can see how skyscraping is THE solution.
Regarding public transport, send reports from basically almost all continental Europe to our politicians so they can see how things are really done.
E.g in Spain they're building underground and light rail systems almost "everywhere", in Italy and France they're massively investing in light rail systems, and so on...

I want more skyscrapers, more bicycle lanes, more light rail lines and perhaps some tube extensions....and more of the old Bill.
Stockholm would become then EVEN more beautiful, if you only could see it in the summer, it's so beautiful then...
 
1 - 20 of 502 Posts
Status
Not open for further replies.
Top