Skyscraper City Forum banner
Status
Not open for further replies.
7081 - 7100 of 13669 Posts

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts

·
Original Yimby
Joined
·
1,055 Posts
How different it would have looked if this proposal would have gone through for Slussen back in the days. The view is from the old town up towards Slussen.

Where did you find this? Got any more info about it?
 

·
Original Yimby
Joined
·
1,055 Posts

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Stockholm ska få arkitekturpolitik

Stockholm gör som Köpenhamn. Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M) utlovar nu en arkitekturpolicy i Stockholm. Efter hård kritik mot flera byggprojekt ska den arkitektoniska kvaliteten höjas.
Google translate
Stockholm does like Copenhagen. Urban Mayor Kristina Alvendal (M) now promises an architecture policy in Stockholm. Following fierce criticism of several construction projects, the architectural quality increased.
Martin rörby kunde inte låta bli att slå ner på Tors Torn:

Martin Rörby, sekreterare i Skönhetsrådet, ska ingå i en referensgrupp när Stockholms arkitekturprogram arbetas fram. Han tror att en policy kan vara av godo – förutsatt att det inte handlar om att slå fast godkända stilar och skapa estetiska tvångströjor.

Martin Rörby säger att Stockholm behöver en diskussion om arkitektonisk kvalitet. Med en arkitekturpolicy skulle staden kunna undvika det han kallar ”sekunda arkitektur”, säger han och tar Tors torn som ett exempel.

De trappformade skyskraporna för Norra station, som formgivits av planhandläggaren Aleksander Wolodarski, klubbades i fullmäktige förra måndagen.

–Det hade inte kunnat ske om man hade haft en uttalad arkitekturpolicy, menar Martin Rörby.


http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/stockholm-ska-fa-arkitekturpolitik_4480311.svd
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
DN webb Tv about the destroyed view of Slussen:

http://www.dn.se/webbtv/nyheter/har-forsvinner-slussens-utsikt-arkitekten-visar-1.1067807
Nu lovar Mårten Frumerie att Stockholms stad ska ta fram nya skisser som visar tydligt och klart hur vyn från torget vid Stadsmuseet kommer att påverkas av den nya bebyggelsen. Några sådana skisser har hittills inte visats upp för allmänheten.
http://www.dn.se/sthlm/stockholms-stad-lovar-nya-skisser-av-slussen-1.1068060

Invånarnas protester tvingar politikerna att vidga vyerna
http://www.dn.se/sthlm/invanarnas-protester-tvingar-politikerna-att-vidga-vyerna-1.1067242

This might end bad if there is no support at all!
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Södertälje Campus

Uppdragsgivare: BSK i samarbete med TP Group (numera NIRAS Sweden AB)
Uppdrag: Koncept för ett nytt högskolecampus i centrala Södertälje
Omfattning: Cirka 35000 kvm BTA
Adress: Nyköpingsvägen / Badparken, Södertälje
År: 2009

Mål: Ett nytt campus med hög profil och tydlig annonsering mot staden .
Koncept: Högskolebyggnaden blir ett nytt landmärke för Södertälje. Närheten till stationen och Campus Telge gör platsen optimal för ett nytt campus. Varsamt placerat i Badparkens norra sluttning och med tydlig annonsering mot stadens centrum. Med en utbyggnad av högskolan i Södertälje blir staden en av de större studieorterna i landet.
http://www.bsk.se/campus-sodertalje
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Kv. Lärljungen

Uppdragsgivare: Arcona för Praktikertjänst
Uppdrag: Koncept för förädling och anpassning av kontorsfastigheten Kv Lärljungen för Praktikertjänst
Omfattning: Cirka 10900 kvm
Adress: Torsgatan 10 / Dalagatan 1, Stockholm
År: 2009.

Mål: Förädling av fastighetent till en modern kontorsbyggnad med effektiv och flexibel struktur samt låg energiförbrukning.
Koncept: Byggnaden i korsningen Torsgatan / Dalagatan får öppna flexibla kontorsplan och en enkel och tydlig struktur. Husets kvalitéer bevaras och lyfts fram samtidigt som byggnaden förses med ny teknik för dagens krav på energi och arbetsmiljö. En uppglasad utbyggnad mot Dalagatan blir ny huvudentré med reception och lounge, i direkt anslutning till restaurangen. På taket byggs en ny våning med utsikt över Stockholms takåsar.
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Stockholmsarenan

Igår, torsdagen den 25 mars, tog Stadsbyggnadsnämnden beslut om att godkänna Stockholmsarenans detaljplan.

Detaljplanen omfattar plankarta med planbeskrivningar, en genomförandebeskrivning samt en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med detaljplanen är att fastställa hur berörd mark får utnyttjas. I det här fallet möjliggör planen för byggandet av en ny idrotts- och evenemangsarena söder om Ericsson Globe. Planen syftar även till att utveckla området med fler hotellrum, butiker, kontor samt en omläggning av Arenavägen
http://www.stockholmsarenan.se/nyheter/
 
7081 - 7100 of 13669 Posts
Status
Not open for further replies.
Top