Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 26 Posts

·
Moderator
POWINNO WYJŚĆ INACZEJ
Joined
·
28,022 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Wątek przeznaczony na petycje w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015, w którym obcięto planowane warszawskie inwestycje. W szczególności los ten spotkał Trasę Salomea-Wolica, czyli tzw. obwodnicę Janek i Raszyna. Jest to droga o największym obciążeniu ruchem w Polsce.Do:
Ministerstwo Infrastruktury
Departament Dróg i Autostrad
00-928 Warszawa
ul. Chałubińskiego 4/6
22 630 19 09
[email protected], [email protected], [email protected]My, niżej podpisani mieszkańcy aglomeracji warszawskiej:

1. Wyrażamy swoje zaniepokojenie treścią Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.

2. Uważamy, że dokument ten sporządzono na podstawie błędnych przesłanek, które nie zostały należycie przedstawione
Społeczeństwu.

Wszystkie drogi krajowe wokół Warszawy odznaczają się bezwzględnie największym ruchem samochodowym w Polsce.
Warszawa jest jedną z ostatnich stolic europejskich pozbawionych spójnego i funkcjonalnego systemu drogowego. W wyniku
realizacji założeń projektu Programu będzie również jednym z ostatnich miast Polski pozbawionych obwodnicy oraz
rozwiniętego układu dróg wylotowych.

3. Uważamy, że następujące inwestycje:

a. obwodnica Warszawy
(drogi ekspresowe S2 Południowa Obwodnica Warszawy oraz S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy),

b. obwodnica Łomianek
(droga ekspresowa S7 Czosnów – Bemowo),

c. obwodnica Marek
(drogi ekspresowe S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy i S8 Marki – Radzymin),

d. obwodnica Raszyna i Janek
(droga ekspresowa S8 Trasa Salomea – Wolica),

e. trasa Warszawa – Lublin
(droga ekspresowa S17 Zakręt – Ryki)

f. obwodnica tranzytowa Warszawy
(droga krajowa nr 50)

są drogami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Stolicy Rzeczypospolitej.

Jednocześnie wszystkie te inwestycje zostały w Programie odroczone w czasie, bez podania konkretnych dat realizacji.

4. Uważamy, że bezwzględnie należy podpisać umowę na budowę I etapu Trasy Salomea – Wolica (droga ekspresowa S8),
na odcinku pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, a Południową Obwodnicą Warszawy (droga ekspresowa S2).

Droga ta posiada wszelkie prawomocne decyzje i jest powiązana z istotnymi inwestycjami na terenie m.st. Warszawy: budową
ul. Nowolazurowej oraz węzła Aleje Jerozolimskie / ul. Łopuszańska. Przetarg na budowę został ogłoszony jeszcze w kwietniu
2010 roku. Od listopada, po wyborze wykonawcy, czekamy jedynie na podpisanie umowy.

Jesteśmy przekonani, że można znaleźć potrzebne na ten cel ok. 200 milionów w szacowanym na 78 miliardów Programie
Budowy Dróg.

Projekt ten ma fundamentalne znaczenie dla południowo-zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

5. Uważamy za niewłaściwe zachowanie Ministra Infrastruktury, Pana Cezarego Grabarczyka, który ogłaszając konsultacje
społeczne projektu Programu Budowy Dróg jednocześnie wprowadza w życie jego postanowienia. Konsultacje trwają do 27
grudnia 2010 roku, tymczasem już 18 grudnia Minister osobiście zapowiedział odwołanie przetargów konkretnych inwestycji.

Oznacza to, że konsultacje społeczne są fikcją, a Państwo łamie swoje zobowiązania wobec nas, Obywateli.Niżej podpisany/a:
Jan Jakiel
Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM
01-456 Warszawa
[email protected]
Petycję można podpisać:

http://www.siskom.waw.pl/petycja.htm
 

·
pracownik terenowy ;)
Joined
·
1,048 Posts
Akcja Gazety Stołecznej:
Uratujmy wylotówkę dla Warszawy!

Do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze! W "Programie budowy dróg krajowych i autostrad" rząd obiecał, że w latach 2011-2013 powstanie nowy odcinek trasy ekspresowej S8 między Al. Jerozolimskimi (węzeł Salomea) a szosą Warszawa-Katowice (węzeł Wolica). Droga ta miała być połączona z trasą Warszawa-Kraków w Sękocinie.

Inwestycja jest planowana od połowy lat 70. XX w., żeby odciążyć obecną coraz bardziej zakorkowaną trasę wylotową ze stolicy na południe kraju. Dwu-, a miejscami trzypasowa droga w Raszynie i Jankach to dziś najbardziej ruchliwy odcinek w Polsce. Brak obwodnicy tych miejscowości utrudnia wielu tysiącom osób dojazd do stolicy. Również warszawiacy tracą tutaj dużo czasu, żeby wydostać się z miasta. Nadmierne natężenie ruchu naraża mieszkańców Raszyna i Janek, gdzie dochodzi do tragicznych wypadków.

Dlatego z niepokojem przyjmuję informację o zamiarze odłożenia budowy trasy ekspresowej S8 - nowej wylotówki z Warszawy na południe Polski, która miała być też kluczowym fragmentem dojazdu do powstającej właśnie autostrady A2.

Ja niżej podpisana/y zwracam się do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka o ponowne wpisanie w ?Programie budowy dróg krajowych i autostrad? odcinka trasy ekspresowej S8 od węzła Salomea w Warszawie do węzła Wolica. Wzywam też prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, marszałka Mazowsza Adama Struzika i polityków z regionu warszawskiego i podwarszawskiego do energicznego i skutecznego działania w tej sprawie.

Przyłącz się do naszej akcji i podpisz petycję!
Petycję można podpisać:

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/0,99316,6612774.html
 

·
Banned
Joined
·
799 Posts
to jest naprawde absurd wycofywać się z budowy dróg, które mają wszystkie pozwolenia, ale wybory niedługo, a o takiej rzeczy wyborcy długo nie zapomną.

Może teraz jeszcze zrobić stronę. głosowałem na PO w ostatnich wyborach parlamentarnych, ale nie zgałosuję w najbliższych na PO, jeśli ta głupia decyzja/propozycja nie będzie zmieniona.i licznik osób. ja jestem nr 1
 

·
Registered
Joined
·
302 Posts
Donoszę, że serwer SISKOMu odmówił przyjmowania kolejnych głosów, twierdząc, że limit został przekroczony:

Przekroczono limit podpisów


Przekroczono limit podpisów dla tego komputera.

W celu zwiekszenia limitu prosimy o kontakt z administracja serwisu.
 

·
érdekli novícius
Joined
·
161 Posts
^^ Podobnie jak Kolega, jako częsty bywalec stołecznych ulic popieram i podpisuję. Warszawa bezwzględnie potrzebuje i zasługuje na to, żeby mieć system dróg obwodowych na europejskim poziomie.
 

·
Quasimodo
Joined
·
4,658 Posts
Już tylko dziś do północy można się podpisywać pod petycją do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy Janek i Raszyna. Mamy już grubo ponad 18 tys. podpisów, a każdy następy wpis jest niezwykle cenny.

Blisko 19 tys. osób poparło nasz apel w sprawie budowy nowej wylotówki na Kraków i Katowice. Dziś wszystkie głosy przekażemy ministrowi infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi. Przez tydzień na stronie warszawa.gazeta.pl czytelnicy mogli się podpisywać pod apelem w sprawie jak najszybszej budowy obwodnicy Raszyna i Janek, która pozwoliłaby znacznie sprawniej wyjechać z Warszawy w stronę Krakowa i Katowic. Ten odcinek określany jest jako trasa ekspresowa S-8 Salomea Wolica. Choć wjeżdżając od południa do Warszawy trzeba stać w rekordowych korkach, rząd chce po raz kolejny odłożyć budowę tej wylotówki. Powodem mają być kłopoty budżetowe i nowe limity wydatków inwestycyjnych.

Mamy jednak nadzieję, że Wasze głosy wpłyną na zmianę tej decyzji. Jeszcze przed świętami wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło zasygnalizował, że są szanse na dodatkowe pieniądze na drogi. Przyznał, że rządowi sprzyja wysoki kurs euro, bo wtedy jest więcej złotówek do wydania. Urzędnicy nie wykluczyli, że dodatkowe środki trafią właśnie na nową wylotówkę na Kraków i Katowice. Błyskawicznie trzeba znaleźć niecałe 190 mln zł na pierwszy odcinek tej trasy od Al. Jerozolimskich do południowej obwodnicy Warszawy, który będzie on m.in. wygodnym zjazdem z autostrady A-2. Już we wrześniu drogowcy wybrali wykonawcę tego odcinka, ale z braku pieniędzy nie podpisali umowy. Ważność oferty mija 31 grudnia. Bez tego fragmentu bezsensowna jest także planowana przez miasto budowa ul. Nowolozurowej, bo kończyłaby się ślepo przed Al. Jerozolimskimi.

Na całość nowej wylotówki od Al. Jerozolimskich do Wolicy (na południe od Janek, m.in. z bezkolizyjnym węzłem przy centrum handlowym Maximus) potrzeba według wstępnych szacunków ok. 1,8 mld. Co ciekawe 24 grudnia minęły już dwa lata od ogłoszenia przetargu na budowę całej wylotówki. Po uchyleniu przez sąd decyzji lokalizacyjnej dla trasy został on w końcu unieważniony. Robert Chwiałkowski ze stowarzyszenia Siskom przypomina jednak, że wciąż ważna jest decyzja środowiskowa i bez problemu można szybko uzyskać pozwolenie na budowę obwodnica Raszyna wraz z odnogą na Katowice. Po protestach m.in. części mieszkańców Magdalenki odnoga na Kraków nie będzie miała charakteru trasy ekspresowej a docelowo w stronę Krakowa, Kielc i Radomia ma powstać ekspresowa wylotówka (S-7) równolegle do Puławskiej.
źródło: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,8868332,Wylotowka_musi_powstac__Do_polnocy_zbieramy_podpisy.html
 

·
Balthazar Bux
Joined
·
29,153 Posts
Nie damy się oskubać z należnych nam dróg wyjazdowych.

Szkoda że gazetowa petycja jest zrobiona tak że z mojego kompa mogłem tylko raz podpisać. Gdyby tak nie było to bym dodał kilka podpisów rodziny i znajomych.
 

·
Banned
Joined
·
21 Posts
A jednak – można!


Grabarczyk: Będą pieniądze na trasę wylotową z Warszawy

Ministerstwo Infrastruktury jednak znalazło ponad 300 mln zł na budowę trasy wylotowej z Warszawy na południe kraju. Droga ma omijać Raszyn i Janki. Pieniądze na inwestycję udało się zabezpieczyć w porozumieniu z resortem finansów – twierdzi minister Cezary Grabarczyk.

Chodzi o budowę nowej trasy z Warszawy w stronę Krakowa i Katowice, która zastąpi zakorkowaną trasę przez Raszyn i Janki. Wylotówka ze stolicy była w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, ale po wyborach, podobnie jak część innych inwestycji, trafiła na listę rezerwową.


RMF FM
 
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top