SkyscraperCity Forum banner

Przedbórz II

1484 Views 12 Replies 7 Participants Last post by  deeleek
To są zdjęcia przedborza które zdążyłem zrobić jak jechałem samochodem:See less See more
6
1 - 13 of 13 Posts
Postaram się zamieścić jeszcze kilka fotek z innych stron www.
Przedborski rynek:
Muzeum Ziemi Przedborskiej:

Kościół św. Aleksego w Przedborzu:


Pozostałości po sukiennicach które zostały zniszczone podczas II Wojny Światowej:
Ulica Mostowa:
Jakiś stary żydowski dom:Zalew na rzece Pilica:
następne zdjęcia kiedy indziej :)
See less See more
15
Gdyby odnowić byłby taki Kazimierz Dolny, no może nieco mniej ;)

A gdzie w ogóle leży to miasteczko? Na wyżynie krakowsko-częstochowskiej?
Zdjęcia z otwarcia PoloMarketuA tak wcześniej wyglądał ten sam budynek kiedy znajdował się jeszcze w nim sklep Społem SAM

See less See more
4
A tak wcześniej wyglądał ten sam budynek kiedy znajdował się jeszcze w nim sklep Społem SAM

[/QUOTE]

No tak, oczywiście zapewne pięknie świecący kiedyś neon wywalono.
A tak generalnie miasteczko zrobiło na mnie jak najgorsze wrażenie. Masakra.
See less See more
o jaki neon ci chodzi ?
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top