SkyscraperCity Forum banner

Przekrycia strukturalne

5917 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  stykmont
Poszukuje informacji o przykryciach strukturalnych - jak kształtować konstrukcje ( np: z jakich proporcji dobierać krzywiznę łuku), przykłady rozwiązań.
Będę bardzo wdzięczny za informacje.
1 - 4 of 4 Posts
czy chodzi np o przykrycia membranowe?mam sporo treści do skanowania pod wzgledem uzycia tego w architekturze?
Mam na myśli przekrycia złożone z elementów tworzących czase bardzo złożone siatki jak np. przekrycie drewniane (może być również ze stali)

Dokładniej potrzebuje materiałów do skonstrułowania przekrycia strukturalnego ze stali opartego między dwoma budynkami, coś w rodzaju pasażu. Projekt adaptacji szerokiego odcinak drogi. Przewiduje przegląd rozwiązań i dobór elemntów (prawdopodobnie z założenia rurowych) pod względem wytrzymałościowym.
Dlatego poszukuje podobnych rozwiązań oraz ( o ile takie istnieją ) zasad kształtowania tychże przekryć. :)
See less See more
Cos kiedys slyszalem ze to sie robi na podstawie wypuklosci wilgotnej chusteczki - chyba nasączonej jakimś klejem dla utrwalenia wyników. A potem odwracasz chusteczkę i masz dobry kształt. Gaudi robił coś takiego, ale słyszałem o tym też niezależnie. Nie wiem czy trzeba w tym modelu stosować jakieś obciążenie.
Tylko tak mi się skojarzyło, wiem że to nic wiążącego.
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top