SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
258 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Przemysł cementowy w Polsce odgrywał i odgrywa ważną rolę w naszej historii. Co ciekawe, pierwsza cementowania w Polsce była jednocześnie piątą w tym czasie cementownią na świecie i rozpoczęła pracę w 1857r. Tuż przed pierwszą wojną światową przemysł ten na ziemiach polskich był zaliczany do ścisłej czołówki światowej. Po wojnie podupadł lecz podniósł się w latach trzydziestych, i odzyskaliśmy pozycję czołowego producenta na świecie. Po drugiej wojnie światowej pod koniec lat 70 polska osiągnęła swój szczytowy poziom produkcji rocznej: 22 miliony ton cementu. Później załamanie gospodarcze spowodowało osłabienie i spadek wydajności do 16 milionów, sytuację pogorszyło całkowite zaprzestanie inwestowania w przemysł. Wtedy właśnie pojawiło się spore zacofanie i zatrzymanie w rozwoju technologii. Lecz pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpiło ożywienie. Przełomem były lata 90 i okres prywatyzacji. ( co do tego mam mieszane uczucia ). Przemysł cementowy był jednym z pierwszych prywatyzowanych sektorów przemysłu w Polsce. Dzięki licznym inwestycjom jego stan uległ znaczącej poprawie.

Inwestycje:


Zmodernizowano i zbudowano od podstaw kilka zakładów produkujących cement metodą suchą. W tym największy piec o wydajności 8000 ton klinkieru na dobę. Uruchomiono kilka nowoczesnych pieców Maertza o wysokiej jakości produkcji i stabilności. Zautomatyzowano procesy produkcyjne. Trzeba przyznać że nadrobiliśmy straty.Światowa produkcja cementu w latach 1880-2000.
1-I WŚ
2-II WŚObecnie nasz przemysł cementowy stoi na bardzo wysokim poziomie ,składa się z 11 zakładów cementowych, 6 przemiałowni i 1 zakładu produkującego cement biały i jednego cement glinowy.2. Kilka ciekawszych wykresów:
Światowa konsumpcja cementu:


Konsumpcja cementu w 2001:


Zużycie cementu na mieszkańca:


Zużycie cementu w poszczególnych województwach:


Produkcja i sprzedaż cementu w kraju:


Zużycie cementu:


Export i import cementu w latach 1996-2002.


3. Zanim przejdę do technologii produkcyjnych, pozwolę sobie przybliżyć jedną z Cementowi jaką jest Cementownia Ożarów na której będę się głównie opierać, a to dlatego że jest mi najbliższa, mianowicie mieszkam w Ożarowie.
Jest to najmłodsza cementownia w Polsce, zbudowana w latach 1973-78.
W 1999r. rozpoczął pracę największy i najwydajniejszy piec w Europie, pracujący metodą suchą. Dzięki temu Cementownia stała się największym zakładem Cementowym w Polsce.
Kilka fotek
Zdjęcie z budowy:


Wygląd dzisiejszy:


Cementownia Ożarów exploatuje własne złoża metodą odkrywkową. Zasoby surowca szacuje się na co najmniej 100 lat. Moja wycieczka na kopalnię była trochę niebezpieczna, moim podstawowym celem było by mnie nie zauważono. :)
4. Jak powstaje cement:

Podstawowe surowce do produkcji cementu to : wapienie, margle i gliny. Do korekty składu chemicznego stosuje się materiały krzemo- , żelazo- , i glinowo-śnie. W tym piasek, ruda żelaza, boksyt. Dodatkowo: surowce wtórne, żużle, popioły lotne, pyły wielkopiecowe, itp.
Technologie produkcyjne:


Jak widzimy stosuję się dwie metody. W metodzie suchej, znacznie nowocześniejszej i wydajniejszej, najpierw surowiec jest mielony w młynach kulowych lub walcowo-misowych


Jednocześnie następuje suszenie materiału gorącym powietrzem z pieca.
Następnie materiał magazynowany jest w silosach. Następnie dozowany jest on do wypału. Skład chemiczny jest stale kontrolowany i mieszanka podawana do wypału musi badana jest za pomocą promienie rentgenowskich. Różnice w składzie nie mogą przekraczać 0,2% wartości zadanej.
Podczas wypalania mieszanka ulega przekształceniom termicznym, uwalnia się ok. 0,5 tony CO2 na jedną tonę wypalanego klinkieru. Do sprawnego przeprowadzenia procesu materiał musi być ogrzany do minimum 1450C. Energia zużywana: 3140-3780 kJ/kg.

Zasada produkcji cementu:Rozkład temperatur w piecu typu Unax.:Piec jest to zaawansowana instalacja w kształcie pochylonego obracającego się walca o średnicy kilku metrów. Materiał potrzebuje około godziny na pokonanie walca pieca. Jako paliwo stosuje się zmielony na pył węgiel a ostanio wiele paliw alternatywnych jak zużyte opony.

Klinkier na wyjściu z pieca:Nstępnie powstały podczas wypalania klinkier trafia do chłodnika i jgo temperatura spda do 100oC. Potem klinkier jest mielony oraz magazynowany, oraz dodawane są różnie domieszki w celu osiągnięcia odpowiednich parametrów.

Metoda mokra jest dość przestarzała i zostaje ona stopniowo wycofywana.
W przeciwieństwie do metody suchej, surowiec mielony jest z 32-38% zawartością wody, składowany jest w zbiornikach, walec pieca sięga nawet 200 metrów (sucha 90m ). Zużycie energii: 5230-5660 kJ/kg. ( sucha 3140-3780 kJ/kg.) Jak widać mokra jest bardziej kosztowna.
Udział metod produkcji klinkieru:


5. Rodzaje cementów i zastosowanie:

Wydaje mi się że nie ma sensu wypisywać specyfikacji i typów cementów choćby dlatego żę są one dostępne na stronach internetowych różnych Cementowni.

Choćby Ożarowa:
http://www.ozarow.com.pl/main/katalog.html

Wspomne jedynie o tych najciekawszych, mianowicie o cementach specjalnych a dokładnie o ich właściwościach.
Cementy specjalne dzielą się na:
1 cement o niskim cieple hydratacji - LH

Hydratacja tych cementów nie może przekraczać 270 J/g . Jest to ilośc wydzielanego ciepła podczas twardnienia cementu ( proces egzotermiczny ). Jest to bardzo ważna cecha, gdyż duży wzrost temperatury w dużej masie betonu powoduje naprężenia termiczne i mikrospękania, czego następstwiem jest obniżona trwałość betonu.
Stosuje się go do budowli hydrotechnicznych, oczszczalni ścieków, elemenów mostów, i innych masywnych konstrukcji betonowych.

2 cement odporny na siarczany - HSR
Zabezpiecza przed środowiskami agresywnymi chemicznie , ( oczyszczalnie ścieków, roboty górnicze, budownictwo hydrotechniczne, morskie, roboty fundamentowe.

3 cement o niskiej zawartości tlenków - NA
Stosowany w cementach mogących wchodzić w reakcje z alkanami i powodować zarysowania i spękania betonu, prowadzące do jego zniszczenia.

Przykłady cementów specjalnych:

Hydrotechniczny- bardzo nikie ciepło hydratacji, wydłużony czas wiązania, bardzo dobre narastanie wytrzymałości w dłuższym okresie twardnienia, małą zawartośc alkanów. Budownictwo hydrotechniczne, komunalne, wodno inżynieryjne, wielkie masywy betonowe narażone na wielokrotne zamarzanie ipoddawane czynnikom ścierającym i agresywnym chemicznie, budownictwo podziemne.

Cement mostowy - Bardzo wysoka odpornośc na krozję, dobry przyrost wyrzymałości w długich okresach twardznienia, budownictwo mostowe, lotniskowe, drogowe, przemysłowe, komunalne, konstrukcje monolityczne i prefabrykowane, beton spręzony.

Cement drogowy - dobra odporość na korozję, niska zawartośc alkanów, budownictwo komunalne , drogowe, lotniskowe, wodno-inżynieryjne, beton lekki ( komórkowy), zalecany do stosowania z kruszywem reaktywnym.

Cement wiertniczy - wydłużony czas wiąznia, nieskie ciepło hydratacji, mała zawartosc alkanów - elementy betonowe, przemysł wydobywczy- gazowy, naftowy. Konstrukcje w gónictwie podziemnym i odkrywkowym.


Dziękuje za poświęcenie chwili na przeczytanie, to moj pierwszy wątek i mam nadzieje ze nie jest zły i odpowiada wymaganiom tego działu. Mam nadzieje że nie wywalą mi wykresów z imageshack bo to serwis zdjęciowy :).

Image Hosted by ImageShack.us
 

·
Registered
Joined
·
1,039 Posts
Udział w sprzedaży cementu na rynku krajowym (2001):

Grupy w Polsce:

Lafarge:
Cementownia Małogoszcz
Cementownia Kujawy

HeidelbergCement:
Cementownia Górażdże
Cementownia Strzelce Opolskie

CRH:
Cementownia Ożarów
Cementownia Rejowiec

Dyckerhoff:
Cementownia Nowiny
Cementownia Saturn - przemiałownie
Fabryka Cementu Wysoka - przemiałownie

RMC:
Cementownia Chełm
Cementownia Rudniki
Cemcon - przemiałownia

Polen Cement:
KCW Warta

Miebach:
Cementownia Odra

Klösters:
Klösters - przemiałownie
Ekocem - przemiałownie

Rumeli:
Cementownia Nowa Huta

Holcim:
Cementownia Wejherowo - producent cementu białego

Mapei:
Górka Cement - producent cementu glinowego
Fascynuje mnie wpływ na środowisko takich zakładów. Oto zdjęcia satelitarne z NASA World Wind - używając 5ciokrotną przesade wysokości (czy jak to sie tam nazywa) aby wyraźniej widać było zagłębienie.


Złoża cementowni Rejowiec.


Cementownia Ożarów - dziurka w ziemi widoczna na zdjęciach Mutatoma. ;)


I jeszcze jedno z CO.

Images Hosted by ImageShack.us
---> http://img159.exs.cx/img159/7528/550hn.jpg
A tak przy okazji - wysokość struktury przekracza 100m. Niestety znowu zapomniałem sobie zapisać ile dokładnie. :bash: Coś w okolicach 110.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top