SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 87 Posts

·
Registered
Joined
·
1,715 Posts
Ponieważ rozpoczęliśmy właśnie nowy rok kalendarzowy, a co za tym idzie zbliża się termin składania zeznań podatkowych, przyszła mi do głowy pewna propozycja - co sądzicie o tym, aby uzyskać dla Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto status Organizacji Pożytku Publicznego? Dzięki temu można by było przeznaczyć na rzecz Stowarzyszenia 1% swojego podatku, a uzyskane w ten sposób pieniądze pomogłyby w realizowaniu działalności Stowarzyszenia. Można by było przeprowadzać szerzej zakrojone akcje, niemożliwe obecnie do zrealizowania ze względu na brak środków finansowych, łatwiej docierać do opinii publicznej, prowadzić w interesujących nas obszarach skuteczniejszy lobbing czy choćy częściowo finansować i dzięki temu podsuwać miastu konkretne, gotowe rozwiązania
 

·
...
Joined
·
2,742 Posts
Postaram się informować wcześniej o kolejnych spotkaniach.

A wszystkim, którzy może jeszcze nie zauważyli, a mają wolny wieczór przypominam - SPOTKANIE PLM - DZIŚ, 5.01.2011, godzina 19:30, Ptasiek Cafe.

I od razu na przyszłość: spotkania są zwykle w pierwszą środę i trzeci czwartek miesiąca, zawsze o 19:30 i ostatnio w Ptaśku :).
 

·
Registered
Joined
·
4,735 Posts
^^ Czemu ciągle Kazimierz?
 

·
Registered
Joined
·
4,735 Posts
^^Wnioskuje o przypominacz dzień przed, bo zapewne znów zapomnę. :D
 

·
›› wyje.ana szóstka ‹‹
Joined
·
1,023 Posts
^^ google calendar może Ci pomóc ;)
 
1 - 20 of 87 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top