SkyscraperCity Forum banner

???

Przyspieszenie

1047 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  Awik
1 - 5 of 5 Posts
bardzo fajna geometria. geyby bylo lepiej jakosciowo (ostrosc krawedzi, ktore sa rozmyte) byloby 10 :)
właśnie tak się zastanawiam czy coś z moimi oczami po piwie jest nie tak czy to nieostre jest..

Awik - wspaniała kompozycja - i zabrzmi to po macoszemu, ale dumna jestem z Ciebie i tego co pokazujesz :)))

dałabym dychę jak nic - ale ta ostrość, której brak... muszę powalczyć jeszcze z myślami
See less See more
A ja sięgnę po dziesiątkę. Chociażby za chwilowy problem z pełną oceną sceny. Lubię tego typu przedstawianie przestrzeni.
właśnie tak się zastanawiam czy coś z moimi oczami po piwie jest nie tak czy to nieostre jest..

Awik - wspaniała kompozycja - i zabrzmi to po macoszemu, ale dumna jestem z Ciebie i tego co pokazujesz :)))

dałabym dychę jak nic - ale ta ostrość, której brak... muszę powalczyć jeszcze z myślami
Dziękuję. To z Poznania kadr :) A rozmyte celowo.
See less See more
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top