Skyscraper City Forum banner

-0-0-

1 - 13 of 13 Posts

·
Registered
Joined
·
698 Posts
Jak masz więcej zdjęć tego parku to możesz wrzucić do przestrzeni publicznej w Warszawie, zawsze mi brakuje czasu na zrobienie porządnej fotorelacji ;)
 

·
,
Joined
·
3,956 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Przepraszam :cripes: z pie...em to zdjęcie choć wykonanie było chyba OK
oto oryginał


Sponsor masz rację prostowałem do schodków
bez_nazwisk wrzucę kilka zdjęć na mój któryś watek, jeszcze nie wiem na który
olek_gdynia1 nikmin Dziękuje za dobre słowo motywujące do dalszych prac konkursowych ;)
lulek89 nie nie było fali, nie był też tornada ;) dzięki
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top