SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 87 Posts

·
Registered
Joined
·
290 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Pszczyna - miasto na Górnym Śląsku, które zamieszkuje ok. 26 tys. ludzi. Miasto znane ze względu na walory turystyczne (Pałac, park pałacowy, rynek, starówka, skansen).

Ważniejsze drogi:
DK1, DW931, DW933, DW935, DW939.

Zakończone inwestycje w roku 2010:
- Otwarcie tunelu na DW933 pod torami kolejowymi źródło
- Przebudowa ul. Bielskiej (DW933)
- Budowa sygnalizacji świetlnej na DK1 w miejscowości Piasek z ulicą Kosów i Studzienicką

Aktualnie realizowane inwestycje:
- Budowa węzła na DK1.
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Remont ul Bieruńskiej w Pszczynie

2011-08-24, Aktualizacja: dzisiaj 08:35 KS
Z początkiem września rusza generalny remont ulicy Bieruńskiej w Pszczynie.

Będzie nowa nawierzchnia, ale prace obejmą również wymianę podbudowy drogi, jej pobocza oraz wymianę chodnika.

Dla kierowców, szczególnie przyjezdnych, będzie się to wiązało z poważnymi utrudnieniami w ruchu, ponieważ ul. Bieruńska jest jedną z trzech głównych ulic wjazdowych do miasta i najkrótszą trasą prowadzącą do jego zabytkowej części z pominięciem zatłoczonego centrum.

- Będą okresy w remoncie, kiedy Bieruńska będzie całkowicie zamknięta dla ruchu - mówi Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.

Ruch samochodowy na czas remontu przejmą ulice Dworcowa i droga wojewódzka nr 935.
http://pszczyna.naszemiasto.pl/artyk...ynie,id,t.html
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Pszczyna: rusza przebudowa ul. Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej


W poniedziałek w Pszczynie została podpisana umowa na budowę ciągu ulic Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej wraz z kanalizacją deszczową.


W poniedziałek 21 marca została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Paderewskiego i Strzeleckiej w Pszczynie – część 1 oraz przebudowa i budowa ciągu ulic Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej wraz z kanalizacją deszczową w Pszczynie – część 2”. Wykonawcą inwestycji, której całkowity koszt to prawie 4 mln zł, jest firma WPRInż Asfalty S.A. z Rybnika. Część kosztów przebudowy (ok. 2 mln zł) dofinansowana będzie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Projekt w części 1 zakłada wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, za pomocą której zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa, w której ścieki bytowo – gospodarcze będą odprowadzane do kolektora „Pszczynka”. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje system kanalizacji o średnicy 200 mm w rejonie ulic Paderewskiego i Strzeleckiej, której łączna długość wyniesie około 1300 mb wraz z przykanalikami sanitarnymi – średnica 160 mm – w długości około 230 mb i montażem studzienek kanalizacyjnych. Realizacja inwestycji wyeliminuje niekontrolowane zrzuty ścieków do pobliskich cieków wodnych i rowów oraz wpłynie na stan wód gruntowych, co w znaczący sposób przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego.

Projekt w części 2 zakłada wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 mb oraz jednostronny chodnik o szerokości 1,5 mb z kostki betonowej. Łączna długość planowanej inwestycji wyniesie około 1,8 km. Wody opadowe zostaną wprowadzone do potoku Staromiejskiego. Łącznie z przebudową ulic nastąpi wykonanie robót elektrycznych polegających na przebudowie słupa elektroenergetycznego na ulicy Strzeleckiej, ułożeniu w rurach ochronnych istniejących kabli elektroenergetycznych na ulicy Plebiscytowej, na której wykonana zostanie również sieć kablowa oświetlenia ulicznego.

Zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót budowlanych i instalacyjnych będą zamknięte wyznaczone odcinki dróg i wyznaczone objazdy. O wprowadzonych zmianach Wykonawca poinformuje ze stosownym wyprzedzeniem użytkowników ruchu drogowego i mieszkańców Pszczyny.
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Trwa przebudowa mostu w Łące

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, że trwają prace związane z przebudową mostu w ciągu ul. Łącka Grobla w Łące.


Rozpoczęto etap ułożenia belek żelbetowych - jest to najważniejszy etap budowy konstrukcji mostu. Początkiem września planowane jest wylanie płyty żelbetowej i tym samym zakończenie robót związanych z budową konstrukcji mostu.
Prace przebiegają prawidłowo, zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia prac: 31 października 2011 r.Przebudowa mostu w Łące


Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, że trwają prace związane z przebudową mostu w ciągu ul. Łącka Grobla w Łące.

Po rozebraniu starego obiektu rozpoczęto budowę nowego. W celu posadowienia nowych przyczółków wykonano palowanie oraz ławy fundamentowe. Aktualnie trwają roboty zbrojarskie i szalunkowe. Prace przebiegają prawidłowo, zgodnie z harmonogramem.

Oprócz przebudowy mostu wymienionych zostanie 730 m nawierzchni - od mostu do skrzyżowania z ul. Kasztanową. Termin zakończenia prac: 31 października 2011 r.
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Tak budowano drogę do Kobióra
2011-08-10, 10:40


Budowa drogi pomiędzy Pszczyną a Kobiórem.
W ramach serii historycznych zdjęć naszego regionu, publikujemy fotografię, które przedstawiają budowę drogi łączącej Pszczynę z Kobiórem.
Zdjęcie zostało wykonane około 1930 roku. Na fotografii uwieczniona została budowa drogi bitumicznej oraz robotnicy.

Historyczną fotografię otrzymaliśmy od Czytelników pless.pl. Bardzo dziękujemy za udostępnienie materiałów i zachęcamy do wysyłania zdjęć na adres [email protected].Obwodnica w planach ZDW


Zarząd Dróg Wojewódzkich ma na 2011 rok bogate plany inwestycyjne. Część z nich dotyczy Pszczyny i tras na terenie naszego powiatu.
Na inwestycje i remonty realizowane bezpośrednio przez ZDW w Katowicach przekazana zostanie w tym roku kwota 116.624.000 złotych. Część z nich to przedsięwzięcia rozpoczęte w latach ubiegłych. Wśród nich jest remont nawierzchni DW 933 na odcinku ponad 3 km między Pawłowicami i Brzeźcami, a także wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla obwodnicy Pawłowic (projekt przebudowy wiaduktów).

W planach na ten rok są też inwestycje i remonty ujęte w wieloletniej prognozie finansowej województwa Śląskiego na lata 2011 – 2020, a wśród nich budowa północnej obwodnicy Pszczyny i przebudowa drogi wraz z budową chodników na odcinku ponad 10 km w Suszcu (etap I – odcinek ok. 6 km).

Uwzględniono także inwestycje realizowane przez władze gmin i powiatów w ramach programu Współfinansowania Inwestycji Drogowych. Łączny ich koszt to 31.605.384 zł, w tym z budżetu samorządu wojewódzkiego 28.183.871 zł, a z budżetów powiatów i gmin 3.421.513 zł.

W części inwestycje i remonty ujęte w wieloletniej prognozie finansowej województwa Śląskiego na lata 2011 – 2020 ujęto projekt budowy obwodnicy miejscowości Pawłowice, budowę Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie.

Są też nowe przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2011. Wśród nich inwestycja, która dotyczy wykonania projektu budowy chodnika o długości 815 metrów w Piasku.

Obwodnica w najbliższych latach


Budowa obwodnicy Pszczyny to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w naszym powiecie i w województwie. Potwierdził to marszałek Adam Matusiewicz, który wspomniał o tym przedsięwzięciu podczas konferencji Zarządu Województwa i przedstawił go jako jeden z priorytetowych.
Z wypowiedzi marszałka wynika, że trasa miałaby zostać oddana do użytku w najbliższych czterech latach. Przypomnijmy, że do 15 październiku przygotowana miała zostać dokumentacja projektowa. Obwodnica "czeka" jeszcze na uzyskanie pozwolenia na budowę i decyzję środowiskową. Potem będzie można ogłosić przetarg, o ile Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego przyzna pieniądze na budowę.

Na północną obwodnicę miasta pszczynianie czekają od blisko 40 lat. W ambitnej wizji lat 70. trasa miała łączyć Racibórz, Rybnik, Żory, Pszczynę i Oświęcim. Miała być drogą ekspresową, dwujezdniową, o szerokości w liniach rozgraniczających 70 m. Tak decydowano w planach krajowych. W 1978 r. w takiej też formie została uwzględniona w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pszczyna.
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Przygotowania do budowy obwodnicy Pszczyny

2011 - 09 - 13 | 11:23
źródło: ZDW Katowice
mojeauto.pl


Trwają przygotowania do budowy obwodnicy Pszczyny. To dobra wiadomość dla mieszkańców miasta i kierowców zmuszonych dziś przebijać się przez zakorkowane miasto. Północna obwodnica Pszczyny połączy drogę krajową nr 1 z drogą wojewódzką nr 935 mniej więcej na granicy Pszczyny i gminy Suszec. W ten sposób jadący od strony Katowic w kierunku Suszca i Żor bezproblemowo ominą centrum miasta.Przygotowania do budowy obwodnicy Pszczyny
Obecnie gotowa jest dokumentacja projektowa północnej obwodnicy Pszczyny. Trwają czynności prawne zmierzające do uzyskania wszystkich, niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia budowy nowej arterii.

ZDW w Katowicach wystąpiło niedawno do wojewody o czasowe wstrzymanie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Powody były czysto proceduralne. Do uzyskania zezwolenia potrzebna jest wcześniejsza decyzja o podziale jednej z działek. Fragment działki stanie się częścią pasa drogowego DK 1 i będzie się własnością skarbu państwa reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a inna część wejdzie w skład obwodnicy i będzie stanowić będzie część pasa drogi wojewódzkiej stając się własnością Województwa Śląskiego. Bez dokonania tego podziału nie byłoby możliwe wcześniejsze uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.Przy budowie obwodnicy nastąpi ingerencja w aż 481 działek. Część z nich będzie wykupiona pod drogę w całości lub w części, inne zajęte będą tylko na czas budowy.
http://www.motogazeta.mojeauto.pl/P...ia_do_budowy_obwodnicy_Pszczyny,a,198425.htmlhttp://img62.imageshack.us/img62/387/scan0013.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/7735/scan0012e.jpg
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Pierwsze protesty przeciwko budowie obwodnicy Pszczyny

Tomasz Głogowski 07.10.2011 aktualizacja: 2011-10-07 14:17 A A A Drukuj
W grudniu, po prawie 10 latach starań, miała się rozpocząć budowa węzła, który stanie się częścią północnej obwodnicy Pszczyny. Okoliczni mieszkańcy złożyli już jednak trzy protesty i żądają wstrzymania inwestycji. - To będą trudne negocjacje - mówią urzędnicy wojewody.

Fot. Tomasz Fritz / Agencja Gazeta
Budowy obwodnicy Pszczyny powinna też choć w części poprawić ruch na DK-1

Fot. Tomasz Fritz / Agencja Gazeta
Budowy obwodnicy Pszczyny powinna też choć w części poprawić ruch na DK-1

To nie pierwsze protesty w sprawie inwestycji w Pszczynie. Pierwszy raz plany budowy obwodnicy zostały storpedowane w 2002 roku, gdy część mieszkańców nie zgodziła się na sprzedaż działek pod drogę. Negocjacje z właścicielami gruntów trwały osiem lat [w całości lub w części trzeba było wykupić aż 481 działek - przyp. red.], potem przez kolejne dwa lata pracowano nad uaktualnieniem projektu budowlanego.

We wrześniu tego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił wreszcie przetarg na realizację pierwszego etapu obwodnicy. Chodzi o bezkolizyjny z drogą krajową nr 1 odcinek tuż obok salonu Skody przy ul. Katowickiej. Przetarg ma zostać rozstrzygnięty 28 października, a pierwsze maszyny miały się pojawić na placu budowy jeszcze w grudniu.


Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, bo trzy osoby oprotestowały tzw. zezwolenie na realizację inwestycji wydane przez wojewodę śląskiego. Niewykluczone, że na tym nie koniec i będą kolejne sprzeciwy. Jak się dowiedzieliśmy, właściciel pierwszej działki żąda, by wykupiono ją w całości, argumentując, że w innym przypadku niewykorzystany pod budowę drogi grunt drastycznie straci na wartości.

Protestuje także jedna z miejscowych firm wspierana przez kolejnego mieszkańca. Wspólnie przekonują, że obwodnica zmieni układ drogowy i utrudni dojazd do okolicznych działek i posesji.

Pierwsze odwołanie trafiło do Ministerstwa Infrastruktury, kolejne dwa - kwestionujące wydanie tzw. decyzji środowiskowej - będą rozpatrywane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.

Igor Śmietański, dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, mówi, że sytuacja jest dziś inna niż 10 lat temu, gdy protesty mieszkańców automatycznie wstrzymywały budowę. Teraz obowiązuje tzw. specustawa ułatwiająca realizację inwestycji, w tym m.in. budowę dróg i autostrad. Dlatego decyzja wojewody zezwalająca na rozpoczęcie budowy nadal ma rygor tzw. natychmiastowej wykonalności i październikowy przetarg zostanie rozstrzygnięty w terminie.

Nie wiadomo natomiast, jakie stanowisko zajmą ministerstwo i RDOŚ. - Jesteśmy przekonani, że decyzja wojewody nie zostanie uchylona, choć piłka jest cały czas w grze. Niestety, sytuacja pokazuje, że zaczyna rodzić się miejscowy opór przeciwko tej inwestycji. Potrzebne będą rzeczowe rozmowy z mieszkańcami - mówi dyrektor Śmietański i przypomina, że wszystkim właścicielom gruntów należą się odszkodowania.

Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, potwierdza, że inwestor jest zdeterminowany, by rozpocząć budowę. - Obwodnica powstanie, choć może kosztować więcej, a budowa trwać dłużej, niż zakładaliśmy - mówi. Dodaje, że zainteresowanie przetargiem ze strony firm budowlanych jest ogromne.

Pacer zapewnia, że także przygotowania do drugiego etapu inwestycji, czyli ogłoszenia przetargu na budowę drogi, która połączy węzeł z drogą wojewódzką nr 935 na granicy Pszczyny i Suszca, nie zostaną wstrzymane. - Na razie trzymamy się harmonogramu - zapewnia.

Po wybudowaniu obwodnicy kierowcy jadący od strony Katowic w kierunku Suszca i Żor bezproblemowo ominą centrum Pszczyny i nie będą stać w korkach. Powinien też zmniejszyć się ruch na DK1. Nowa droga w praktyce wyeliminuje też ciężkie pojazdy przejeżdżające obecnie przez centrum.
Więcej... http://katowice.gazeta.pl/katowice/...budowie_obwodnicy_Pszczyny.html#ixzz1aB11WRI2

Trwa remont ulicy Bieruńskiej
2011-10-03, 13:13


fot. UM Pszczyna
Na ulicy Bieruńskiej w Pszczynie pojawił się asfalt, co oznacza, że ekipy budowlane spieszą się z remontem. Na czwartek 10 listopada zaplanowano zakończenie prac.
Roboty obejmują wymianę podbudowy, pobocza oraz chodnika. Przebudowa ulicy Bieruńskiej jest możliwa dzięki porozumieniu pomiędzy Gminą Pszczyna a Starostwem Powiatowym. Remontowany odcinek jest zamknięty dla ruchu.

W celu usprawnienia komunikacji wyznaczono objazd. Skierowany zostanie on ulicami Katowicką, a następnie ul. Studzienicką do DK nr 1.
new / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

MIZERÓW -Wyzwolenia w Mizerowie gotowa


1 września nastąpił odbiór przez przedstawicieli powiatu pszczyńskiego oraz gminy Suszec od wykonawcy ulicy Wyzwolenia w Mizerowie.
Ulica Wyzwolenia w Mizerowie została wyremontowana na odcinku długości 1862 metrów od wyremontowanej nawierzchni w Mizerowie do granicy powiatu.


fot. Powiat


Zakres wykonanych robót: wymieniono i wzmocniono nawierzchnie asfaltowe jezdni, odtworzono odwodnienie korpusu drogi, co wiązało się z koniecznością przebudowy wielu zjazdów, inwestor przewidział zabudowanie rur osłonowych pod drogą, które zostały wykonane metodą przecisku, wzmocniono pobocze pasa drogowego, wykonano nowe oznakowanie poziome.

Odbioru drogi dokonali: wójt gminy Suszec Marian Pawlas, wicestarosta pszczyński Henryk Kolarczyk, dyrektor PZD w Pszczynie Piotr Jacek, inspektor Nadzoru Budowlanego Grzegorz Górka, Szymon Tetla oraz kierownik budowy Krzysztof Dzierżawa.
new / pless.pl, źródło: Powiat

FRYDEK -Przebudowano część ul. Sportowej


fot. Powiat

fot. Powiat
Zakończono pierwszy etap przebudowy ulicy Sportowej we Frydku wraz z odwodnieniem - poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
Inwestycja realizowana jest w ramach usuwania skutków powodzi. 12 sierpnia odbioru robót dokonali inspektor mgr inż. Mariusz Farat, Wicestarosta Henryk Kolarczyk oraz Sołtys Frydka Janusz Pławecki.
 

·
A1 Żory
Joined
·
1,153 Posts
^^ kretynów nigdy nie zabraknie. Ktoś zawsze będzie protestował. Przynajmniej dla zasady :bash::bash:
A to by była dość ważna droga. Trzymam za Was kciuki
 

·
A1 Żory
Joined
·
1,153 Posts
Relacja z przejazdu DW935 Żory-Pszczyna.
Remont drogi na odcinku Rudziczka-Radostowice
Cz. 1
Zaczynamy w Rudziczce, kierujemy się w stronę Pszczyny 

·
A1 Żory
Joined
·
1,153 Posts
Cz. 2

Koniec pierwszego remontowanego odcinka. Za chwilę drugi.
Kobielice-Radostowice
 

·
A1 Żory
Joined
·
1,153 Posts
Cz. 3

To tyle. Przepraszam za jakość zdjęć, ale tym razem naprawdę tylko telefon i w dodatku brudna szyba.
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Bliżej do północnej obwodnicy Pszczyny
2011-10-20, Aktualizacja: 2011-10-20 14:13 KS
Budowa obwodnicy znowu wraca na właściwe tory.

Po dwóch miesiącach przerwy wojewoda śląski wznowił procedurę dotyczącą wydania zgody na budowę drogi, która połączy DK-1 z DW 935.

- Przerwa była spowodowana względami proceduralnymi, musieliśmy podzielić jedną z działek pod budowę. - mówi Ryszard Pacer, rzecznik Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach. - Na wydzielonej części bowiem powstanie węzeł obwodnicy, którym będzie dysponować GDDKiA, a nie my - dodaje rzecznik.
Wznowienie procedury to jednak jeszcze nie zgoda na budowę.

- Teraz wojewoda musi sprawdzić czy wszystko się zgadza w dokumentach, które mu przedłożyliśmy - wyjaśnia Pacer. - Sądzę, że wszystko jest w porządku i już nie będzie opóźnień na tym etapie, ale lepiej dmuchać na zimne - dodaje.
Jeśli wojewoda nie zakwestionuje dokumentacji, będzie mógł ruszyć przetarg, który wyłoni wykonawcę. Taki przetarg został już ogłoszony na budowę węzła.

- Mamy bardzo dużo ofert i ponad 300 pytań od potencjalnych inwestorów, na które musimy odpowiedzieć
- mówi rzecznik WZD.

Najczęściej przewijający się termin przekazania placu budowy inwestorowi, to koniec bieżącego roku. Jak podkreśla WZD, jest on bardzo realny.
Trzeba jednak pamiętać, że niespełna kilka tygodni temu, projekt węzła został oprotestowany, a odwołanie zostało przesłane do ministra infrastruktury. - Nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi, więc wszystko toczy się zgodnie z planami - dodaje.
http://pszczyna.naszemiasto.pl/artykul/1130593,blizej-do-polnocnej-obwodnicy-pszczyny,id,t.html
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Bielska po budowie kanalizacji
2011-11-02, ostatnia aktualizacja 2011-11-03, 07:10


Stan nawierzchni przed rozpoczęciem prac.


Ulica Bielska po budowie kanalizacji.


We wrześniu przy ulicy Bielskiej prowadzone były prace związane z kanalizacją. Jak zgłaszają nam czytelnicy, mimo zapewnień - stan drogi nie został przywrócony do zastanego przez robotników.
- Aby błota zalegającego na ulicy nie wwozić na kołach na plac, wiosną tego roku na własny koszt odcinek wzdłuż naszej posesji wysypaliśmy klinem płukanym - mówi nam przedstawiciel jednej z pszczyńskich firm.

Kilka miesięcy później firma wykonująca przyłącze wodociągowe wzdłuż ulicy Bielskiej - w trakcie wykonywania wykopów - utwardzoną nawierzchnię zasypała ziemią i po zakończeniu robót nie przywróciła jej do stanu pierwotnego. Jako dowód przesłano do redakcji zdjęcia.

Właściciel firmy, zdecydował się na kontakt z Urzędem Miejskim. Jeszcze we wrześniu do Ratusza wysłał dwa pisma z prośbą o wyegzekwowanie od firmy wykonującej roboty, by naprawiła nawierzchnię.

- W odpowiedzi Urząd Miejski poinformował nas, że nie stwierdzono nieprawidłowości w przywróceniu drogi wewnętrznej ulicy Bielskiej i że jej standard nie odbiega od stanu poprzedniego - słyszymy. - W drugiej odpowiedzi UM podtrzymał stanowisko, mimo, iż załączyliśmy zdjęcia dokumentujące różnice w stanie drogi.
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Budowa chodnika na os. Piastówfot. pless.pl
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego


fot. pless.pl
Nowy asfalt na ulicy Władysława Łokietka
Trwa budowa nowego chodnika wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego na osiedlu Piastów w Pszczynie.
To nie jedyna inwestycja związana z nawierzchnią w tej części miasta. W ostatnich dniach na ulicy Władysława Łokietka pojawiła się nowa warstwa asfaltu.
new / pless.pl


Remonty dróg na Daszyńskiegofot. pless.pl
Remont nawierzchni na osiedlu Daszyńskiego
W piątek na ulicy Daszyńskiego w Pszczynie prowadzone były remonty cząstkowe dróg. Drogowcy pojawili się między innymi na ulicach Morcinka oraz Asnyka.
W związku z prowadzonymi pracami poruszanie się samochodami na terenie osiedla jest utrudnione.
new / pless.pl


Budowa chodnika przy Słonecznej


Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Pszczynie
Trwa budowa chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej na osiedlu Kolonia Jasna w Pszczynie. Prace wykonuje czechowicka firma "Betonit".
Roboty są prowadzone po północnej stronie drogi na 90-metrowym odcinku od ulicy Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Bratniej. Nowy chodnik wyłożony kostką betonową powinien być oddany do użytku w ciągu najbliższych dni.
new / pless.pl

Jest już nowy chodnik przy Palaisfot. pless.pl
Nowy chodnik przy ulicy Antesa

fot. pless.pl
Wzdłuż ulicy Antesa w Pszczynie powstał nowy chodnik o długości około 100 metrów. Poprzedni w tym miejscu przypadkowo trafił w ręce prywatne wraz z Paleją.
Przypomnijmy, że chodnik przy Gmachu Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych w Pszczynie został nieświadomie sprzedany wraz z budynkiem w 2007 roku. Sprawą zainteresowała się nawet TVP.

- Nie wiedzieliśmy - tłumaczył całą sprawę w telewizyjnym "Teleexpressie" ówczesny starosta Józef Tetla. - Dopiero przy przekazywaniu tego obiektu nabywcy okazało się, że jest chodnik.

Prędko po sprzedaży spacer chodnikiem okazał się niemożliwy, bowiem na przeszkodzie pojawiło się wysokie metalowe ogrodzenie. Kolejne próby odkupienia chodnika czy zamiany na inną nieruchomość kończyły się niepowodzeniem. Jak tłumaczono, cena zaproponowana przez nowego właściciela była zbyt wysoka.

Ostatecznie zdecydowano się na budowę nowego traktu wzdłuż ulic Antesa. Tu jednak pojawił się inny problem, bowiem jest to droga gminna, a dotychczasowe przejście sprzedał Powiat. Na szczęście dla pieszych udało się osiągnąć porozumienie.
new / pless.pl
 

·
Tombou
Joined
·
3,925 Posts
Powiat Pszczyna.Prace drogowe w powiecie
2011-11-29, 08:29

Trwają prace drogowe w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Pszczynie oraz ulicy Powstańców Śląskich w Piasku polegające na odtworzeniu odwodnienia na odcinku o długości 2200mb - Etap II.
Jak informuje Powiat Pszczyński, realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 15 grudnia.


fot. PZD

Na ukończeniu są także roboty polegające na odtworzeniu odwodnienia na odcinku ulicy Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej w Woli.

Powyższe inwestycje wykonuje firma "Drogród" Szymon Tetla.
new / pless.pl, źródło: Powiat, PZD Pszczyna
 

·
A1 Żory
Joined
·
1,153 Posts
wiadomo coś w sprawie obwodnicy ?


A jeżeli chodzi o Żory-Pszczyna ostatnio 1:20h trwała moja podróż :)
następnym razem cyknę kilka fotek
 

·
Moderator
Joined
·
83,760 Posts
Rozpoczyna się budowa obwodnicy Pszczyny

Źródło : http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,72739,10751007,Rozpoczyna_sie_budowa_obwodnicy_Pszczyny.html
Rozpoczyna się budowa obwodnicy Pszczyny

W piątek została podpisana umowa na budowę węzła i bezkolizyjnego skrzyżowania obwodnicy Pszczyny z DK-1. Za 52 mln zł inwestycję zrealizuje Mota-Engil Central Europe SA.

Umowę z firmą, która wygrała przetarg podpisał Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Węzeł ma być gotowy do końca września 2013 roku.

Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, to pierwsza część obwodnicy. Dalej od węzła droga ma prowadzić do skrzyżowania z istniejącą DW 935 na granicy Pszczyny i Suszca. W tej części inwestycji zakończone zostały już formalności związane z przygotowaniem prac i niebawem ogłoszony będzie przetarg na budowę.

Według informacji ZDW, w czasie budowy węzła, droga krajowa nr 1 nie będzie zamknięta, ale podczas budowy wiaduktu ponad nią ruch będzie odbywał się w zmienionej organizacji. Będą zwężenia jezdni, a nawet wprowadzony może być ruch wahadłowy. Ruch między Katowicami a Bielskiem-Białą dodatkowo będzie skomplikowany z powodu przebudowy DK 1 w Tychach (przygotowania do tej inwestycji już trwają, na dobre prace ruszą wiosną) oraz modernizacji tej drogi przez GDDKiA w Goczałkowicach.
 
1 - 20 of 87 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top