SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
973 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Hallo Nederland,

Ik ben een belgische architectuurstudent en voor een ontwerpproef in mijn laatste jaar architectuur werk ik rond de grens publiek privaat. Inperken van private ruimte en vergroten van kwalitatieve publieke, of semi publieke ruimte. Het verhogen van de densiteit van de stad en daarbij gepaard het inperken van de uitgespreide gebieden (sprawl).


Wat info en beelden over het project vind je hier onder REAL: stevenspapen.carbonmade.com/

Om het kort te maken, en tot en vrij concrete vraag te komen.
Wat is privacy voor jullie? Is dit ruimtelijk, of kan dit 'virtueel' zijn.

Ik leg mijn onderzoek parallel met de vooruitgang van de technologie (3G, web2.0, ...) bvb: je opent je Gmail mailbox op eender welke pc, je krijgt overal dezelfde layout, het voelt als thuis, is dit 'new' privacy?

Graag reactie en jullie meningen...

Wat korte kernwoorden en denkpistes binnen dit project.

City = House
Home sweet home City sweet city

Alvast bedankt!
 

·
Uut Stad
Joined
·
1,229 Posts
Als cultureel geograaf en (voormalig) ontwerper kan ik je hierover ontzettend veel vertellen. Ik vind je vraag ("Wat is privacy voor jullie? Is dit ruimtelijk, of kan dit 'virtueel' zijn") in combinatie met ontwerpopgaaf echter te vaag. Kun je de onderzoeksrichting wat concretiseren? Wat voor een soort informatie wil je hebben? Wat is het doel?...

Wat betreft privacy: privacy als 'plek' (place) hoeft niet perse in de 'ruimte' (space) of op een fysiek afgebakende plek te liggen; door middel van het opzetten van een koptelefoon, het sluiten van je ogen, het lezen van een boek,... kun je een sterker gevoel van een mentale (en eventueel virtuele) plek met privacy creëren.

Lees anders eens: Territory: the claiming of space
Door David Storey
en People and place: the extraordinary geographies of everyday life Door Lewis Holloway,Phil Hubbard
 

·
Gouda's Glorie
Joined
·
7,917 Posts
Het komt op mij een beetje over als geneuzel. Onduidelijk. Ik heb er geen zin in om te snappen wat je nu precies vraagt. Maar goed, ik doe toch een poging.

Waarom wil je de private ruimte verkleinen? Is dat iets wat een architect vindt dat goed voor ons is, of is dat echt iets wat mensen willen? Wat heeft de 'sprawl' hiermee te maken? Hoe wil je de publieke ruimte vergroten en tegelijkertijd de dichtheid van de stad verhogen?

Volgens mij trek je dit allemaal veel te breed.
 

·
Registered
Joined
·
973 Posts
Discussion Starter · #6 ·
^^

Net omgekeerd,
Ik was met een beperkt idee begonnen (vanuit een ecologisch standpunt) en kwam tot de vaststelling dat er zoveel aan vasthangt, dat je het op een ruimer niveau moet gaan bekijken. En wat de invloeden allemaal niet zijn van één kleine aanpassing.

Net hierdoor wou ik mijn vraag open houden en niet te concreet voorleggen, zodat jullie een eigen invulling van privaatheid zien. Anderzijds snap ik ook dat het voor jullie zeer moeilijk is om mee te kunnen volgen in mijn volledige denkpiste.


Toch een poging om het wat concreter en eenduidiger naar voor te brengen:

1- Stel, je woonblok wordt volledig geherprogrameerd. Bewoners krijgen inspraak in de nieuwe situatie. Wat is wat waard voor jullie? Willen jullie eigen privacy inperken voor meer gezamelijk comfort?
(vb. 1 grote collectieve garage blok met elektrische fietspomp, werkapparatuur, etc... met als privaat confortinperking dus dat je iets verder je wagen van je 'huis' zal moeten parkeren.
Dit idee doortrekken op andere ruimtes en handelingen in het huidige private huis... keukens? badkamers? )

2- Stad bekijken als huis. Parallel met 1-, verschillende gebouwen in de stad omvatten bepaalde (semi)publieke functies, private functies worden verminderd, densiteit van de stad wordt verhoogd. Als gevolg een geleidelijke leegloop van de tussenstedelijke gebieden. Reductie van de sprawl.
Voordelen zijn duidelijk, minder transportkosten, duidelijkere landsplanning. Maar is dit een waardig alternatief voor het imperken van de private ruimte van voorheen? En wat te doen met de 'ghost towns' die gaan overblijven in deze ex-sprawl gebieden?

3- Binnen het idee van 1- en 2-. Nieuwe vormen van privacy (zoals idee van koptelefoon). Misschien zijn er al huidige toepassingen waardoor we privacy volledig anders kunnen benaderen en de private ruimte eigenlijk achterhaald is.

Binnen deze drie vragen, is het een het andere waard? Weegt het tegen elkaar op?

Alvast bedankt voor de hulp en tips
 

·
Uut Stad
Joined
·
1,229 Posts
Doe eens wat aan je onderzoeksopzet. Het hangt nu van los zand aan elkaar. Daarnaast trek je al syntheses en conclusies in je (aan alle kanten rammelende) vraagstellingen.

Mijn tip: schoenmaker houd je bij je leest, werk een onderzoeksvoorstel uit, concentreer je op je probleem-doel-vraagstelling. Anders krijg je een (onderzoeks)product dat over het algemeen typisch is voor een architect/ontwerper die sociaal onderzoek doet: een onderzoek dat van los zand aan elkaar hangt en wat ook nog eens aan alle kanten rammelt.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top