SkyscraperCity Forum banner

[Pula] - Trgovački centar Max City

88475 Views 171 Replies 39 Participants Last post by  KantriderPočetak gradnje : srpanj 2017.
Otvorenje centra : 8.11.2018.

Tehnički podaci :

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA

Etaža -4 –tehnika i dostava 3.549 m2

Etaža -3 –garaža 13.167 m2

Etaža -2 –garaža 13.167 m2

Etaža -1 –trgovački sadržaj 13.166 m2

Etaža 0 – trgovački sadržaj 13.141. m2

Etaža +1 – trgovački sadržaj 13.075 m2

Krov- tehnika 1.800 m2

UKUPNO GBP 71.065 m2
OSTALI BROJČANI POKAZATELJI

-Max.koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,7

-Max.koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 7

-Max. GBP iznosi 13.175 m2
Tlocrtna izgrađenost 13.167 m2

Koeficijent izgrađenosti kig 0,7 Max 0,7

Koeficijent iskoristivosti kis 3,68 Max 7,0

Površina parcele 18.841 m2

Površina prometnica na parceli 1.890 m2

Površina zelenila – opločene površine 2.765 m2

Površina zelenila 1.000 m2VOLUMEN GRAĐEVINE

Garaže 84.269 m3

Trgovački sadržaj - zatvoreni i otvoreni (natkriveni) dijelovi građevine 230.437 m3

UKUPNO GBP 314.706 m3


Još malo podatak o budućem centru :


Predviđeni sadržaji organizirani su u 6 nadzemnih etaža (etaža-4, -3,-2,-
1,prizemlje, etaža +1). Trgovački sadržaji su smješteni na etažama -1,0 i +1, garaže u etažama -2 i -3, a na -4 etaži smješteni su prostori tehnike te dostavno dvorište.
Namjera je graditi kompleks po etapama, odnosno, njegove određene dijelove privoditi konačnim namjenama zasebnim postupcima.
Javni sadržaji su kako slijedi :

-Mall, evakuacijski hodnici, sanitarije, uprava centra, garaže bi bili izgrađeni do konačnog stupnja dovršenosti, dok će se prostori za najam:

-Pojedinačni lokali (shopovi) u trgovačkom centru graditi samo do stupnja grubih građevinsko-obrtničkih radova i biti opremljeni dovoljnim infrastrukturno-energetskim priključcima. Njihova konačna dovršenost će biti definirana posebnim postupcima (zasebnim glavnim projektima) uz mogućnost spajanja više postupaka u jedan bez određenog redoslijeda.

Unutar zasebnih projekata kojima će se definirati njihova konačna dovršenost, projektirati će se sve sanitarne prostorije (za djelatnike i posjetitelje) i ostale tehničke prostorije potrebne za funkcioniranje pojedine namjene, po važećim zakonima, pravilnicima i smjernicama, te u
skladu s glavnim projektom cijele građevine.


Lokacija Trgovačkog centra je unutar napuštenog kamenoloma Max Stoja u Puli, na njegovom jugoistočnom dijelu.
Buduća parcela centra formirati će se od parcela: k.č.5206/121, 5283/33, 5282/34, 5199/9, 5199/13 sve k.o.Pula, a konačan k.č. novoformirane parcele će biti k.č. 5206/121.
Predmetna lokacija kamenoloma omeđena je Ulicom Stoja na jugu te Ulicom Fižela na sjeveru. Za potrebe centra predviđa se izgradnja:

-novog kružnog toka na križanju Ulice Stoja i Veruda.

-spojne ulice unutar lokacije, između Ulice Fižela i Ulice Stoja

-odvojka spojne ulice prema dostavi centra na dnu postojećeg kamenoloma.

Prema potrebi će se rekonstruirati i dijelovi postojećih prometnica na koje se spajaju navedene nove prometnice. Prema URBANISTIČKOM PLANU UREĐENJA MAX STOJA
(„Službene novine Grada Pule“ br. 12/12, 13/14 i 19/14-pročišćeni tekst) lokacija se nalazi u zoni K2–gospodarska poslovna (pretežito trgovačka) zona, za koju su propisani sljedeći uvjeti gradnje:

Veličina građevne čestice: min.18.841 m2.

Parcela je dugačka 227 m, široka 127 m
na najširem dijelu.
Veličina i površina građevine:

-Max.koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,70

-Max.koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 7,0

-Max. GBP iznosi 13.188 m2

-Max. visina nadzemnog dijela građevine iznosi 9 etaža ili 37 m do visine vijenca ravnog krova od najniže kote zaravnatog terena

Smještaj građevina na građevnoj čestici

-Udaljenost svih dijelova građevine od regulacijskog pravaca iznosi min.6m, osim prema javno-prometnoj površini, gdje se poklapa s rubom građevne čestice.
Udaljenosti objekta od rubova parcele iznosi najmanje 6,00 m. Uz sjeverni rub parcele se predviđa izgradnja interne prometnice (u nastavku buduće javne prometnice) za pristup
tehnici i dostavnom dvorištu na etaži -4, a ujedno služi kao pristup vatrogasnim vozilima. Na etaži -1 je predviđeno dostavno dvorište za supermarket, do kojeg se pristupa sa buduće javne
prometnice. Preostali dio parcele će se urediti kao parkovno-zelene površine sa opločenim pješačkim stazama te autohtonim zelenilom.
Pješačka površina uzduž južnog pročelja treba biti nosivosti 100 kN, za potrebe pristupa vatrogasnog vozila.

Predviđa se izgradnja građevine nepravilnog oblika vanjskih najisturenijih nadzemnih dimenzija oko 196m/89m, s time da elementi fasade još izlaze iz navedenih gabarita. Maksimalna tlocrtna površina sa svim istacima iznosi 13.167 m2.
Svi sadržaji organizirani su u 6 nadzemnih etaža (-4, -3, -2, -1, prizemlje, +1), te prostor tehnike na krovu.
Maksimalna visina od uređenog terena u prizemlju do najviše točke atike krova iznosi 36 m.

Građevina se sastoji od:
-tehnike - na etažama -4 i krov
-garaže - na etaži -3 i -2,
-uprava centra –na etaži -1
-trgovačkih sadržaja - na etaži -1, 0, +1.

Trgovački centar (shopping mall) organiziran je oko mall-a koji se proteže kroz sve tri trgovačke etaže objekta, a u kojeg se ulazi u etaži 0 (prizemlje) sa južne strane objekta.
Opskrba se vrši putem sjeverne obodne prometnice koja opskrbljuje dostavne prostore na etaži -1 i -4. Na etažama -1 i +1 su smještene sanitarije za kupce te sanitarije za zaposlene.
Tehnika zgrade smještena je na etaži -4 (trafo stanica, sprinkler stanica), te na krovu građevine (ventilostrojarnice i kotlovnica).
Parkiralište je riješeno u dvije etaže (-3 i -2), a koje su međusobno spojene rampama. Ulazi i izlazi iz garaže su predviđeni na obje razine. Ulaz/izlaz na etaži -2 je putem tunela u nastavku prometnice koja se spaja na novi rotor. Vertikalni pješački promet kroz građevinu odvija se pokretnim trakama, stubama, dizalima, te stubištima.
Predviđeni su 1 par pokretnih traka, 3 para eskalatora, 4 osobna dizala, te 5 teretnih dizala.Članak iz novina :

Šest etaža, samo jedna nadzemna

Riječ je o objektu koji će se protezati na 71 tisuću kvadrata bruto površine, odnosno 30 tisuća kvadrata neto iznajmljivog prostora (što je skoro 10 tisuća kvadrata više od, primjerice, riječkog ZTC-a), koji će se prostirati na šest etaža, od kojih će samo jedna biti nadzemna, a osim prizemne, odnosno nulte etaže, ostale četiri bit će unutar bivšeg kamenoloma, skoro pa podzemne. Na prizemnom, nadzemnom i jednom podzemnom katu protezat će se zabavno-trgovački sadržaji, dok će dva podzemna kata biti uređena u parkirališta s ukupno 850 mjesta, a jedan će kat biti prostor za tehnički dio.
Kako saznajemo od direktora Max Stoje d.o.o. Stevana Muidže, gradit će se po projektu kojeg je izradio Integrated design by ATP architects engineers, a već je utvrđen datum otvorenja centra - bit će to u četvrtak 8. studenog 2018. godine!
Riječ je o centru za kojeg se ideja "kotrljala" godinama. Počeci sežu u 2000. godinu, a od 2014. godine je sve krenulo galopirajućom brzinom.
Dosad je tako, osim papirnatog dijela posla, uspješno dano u zakup 70 posto prostora, što je potreban minimum da krenemo dalje. No, s obzirom da svi traže dozvole, vjerujem da ćemo, nakon što smo ishodovali dozvolu za gradnju, vrlo brzo dati u zakup i preostalih 30 posto prostora. Osim toga, za ovu su investiciju izrađene čak tri studije i još jednom je sve provjereno kada je Europska banka za obnovu i razvoj dokapitalizacijom u iznosu od 10 milijuna eura postala naš partner u razvoju ovog prvog modernog trgovačko-zabavnog centra. I sve su te studije pokazale opravdanost ovog ulaganja. Štoviše, prema tim studijama, ovo je još jedini centar u Hrvatskoj koji ima smisla, jer se u drugim središtima ili ne isplati ulagati ili su već prezasićeni. A na prostoru bivše Jugoslavije, osim pulskog, još su tri centra u Beogradu imala smisla i oni se upravo grade, rekao je Muidža.
Pojašnjavajući pojam trgovačko-zabavnog centra, istaknuo je da će osim trgovina, ovaj dio grada, zahvaljujući ovoj velikoj investiciji, dobiti i tri kino dvorane i igralište za djecu te brojne kafiće i restorane, što je važno i za stanovnike ovog dijela, ali i brojne turiste koji borave u ovom dijelu Istre.
Investicija od čak 400 milijuna kuna. Gledajući investiciju kroz brojke, ulaganje je doista veliko i značajno. Tako je vrijednost cijele investicije čak 400 milijuna kuna. Otvorit će se stotinjak trgovina i kioska, a zaposlenje će naći čak 500 ljudi, što u samom centru, što kod zakupaca. Gradu Puli u proračun, kroz komunalni doprinos, bit će uplaćeno oko 30 milijuna kuna, dok će za režijske doprinose (struja, voda) biti plaćeno još 10 milijuna. Nadalje, projekcije govore da će dva milijuna kuna iznositi godišnja komunalna naknada, mjesečni režijski troškovi budućeg centra bit će, prema izračunu, oko milijun kuna, dok će se za marketing godišnje
izdvajati čak četiri milijuna kuna. Prema godišnjoj projekciji, PDV koji će se uplaćivati u državni proračun iznosit će, nadalje, 25 milijuna eura ili 185 milijuna kuna.
Osim samog centra gradit će se i pristupna prometnica te jedan rotor ponad Valkana. Radovi na rotoru trebali bi početi nakon ove turističke sezone, već 1. listopada, a pristupne prometnice u proljeće 2018. godine. Kada se gradilište otvori, na njemu će u prosjeku biti 400 do 500 radnika, a u špici gradnje i do 800-tinjak. Izbor izvođača je u tijeku, ali će svakako biti riječ o renomiranim hrvatskim tvrtkama, dok će kooperanti biti iz Istre.
- Jednom kada bude gotov, centar će ne samo podići kvalitetu života u ovom dijelu grada, već ćemo srediti i danas ružno područje bivšeg kamenoloma. I sama zgrada neće biti visoka, najviša etaža bit će niža od razine današnjih borova, a bit će izrađena od zrcala koji će biti postavljeni pod kutom tako da će donja zrcala reflektirati upravo okolni zeleni pojas, dok će gornja reflektirati plavetnilo neba pa će i tako biti i vizualno vrlo atraktivna, zaključuje na kraju Muidža.


Nacrti trgovačkog centra :

Izvori:

https://www.glasistre.hr/0fef906c-8c6c-4b45-a887-bd9347743590

http://mzoip.hr/doc/elaborat_zastite_okolisa_119.pdf
See less See more
16
 • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 172 Posts
Teren prije početka radova:Trenutno stanje izgrađenosti centra :See less See more
3
 • Like
Reactions: 5
Velike razlike u cijeni izgradnje prometnice za Max Stoju

TRI PONUDITELJA NA NATJEČAJ ZA IZVOĐAČA RADOVA


Na javni natječaj, koji je raspisao Grad Pula na elektronskom javnog oglasniku Republike Hrvatske, za izgradnju prometnica s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKI zone Max Stoja, te izgradnju vodovodne mreže, sanitarne odvodnje te niskotlačnog i srednjetlačnog plinovoda, stigle su tri ponude zainteresiranih ponuditelja radova.

Razlika čak 5 milijuna kuna

Kako je vidljivo u zapisniku s otvaranja ponuda, sve tri ponude itekako se razlikuju u cijeni, primjerice najniža se od najviše razlikuje u ogromnih pet milijuna kuna, a od "srednje" 2,8 milijuna kuna. Inače, procijenjena vrijednost radova, prema natječaju, iznosi 14,8 milijuna kuna. Na natječaj su se javili GP Krk d.d. iz Krka, Cesta d.o.o. iz Pule te Colas Hrvatska d.d. iz Varaždina.

Najviša je ponuda varaždinskog Colas Hrvatska d.d. koja iznosi 15,38 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 19,22 milijuna kuna s PDV-om. Slijedi ponuda GP Krka d.d. u iznosu od 14,37 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 17,97 milijuna kuna s PDV-om, a najniža je ponuda pulske Cesta d.o.o. u iznosu 11,3 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 14,13 milijuna kuna s PDV-om.

Riječ je o izgradnji nekoliko prometnica i uređenju križanja ulica Stoja i Veruda, odnosno izgradnji rotora, čime će se prometno urediti područje oko budućeg trgovačkog centra Max Stoja, a za što je investitor već uplatio komunalnu naknadu u visini od oko 28 milijuna kuna.

Predmet natječaja je izgradnja prometnica ukupne duljine oko kilometra, uključujući kružni tok na raskrižju ulica Stoja i Veruda, potom izgradnja oborinske odvodnje u duljini od oko 850 metara s četiri upojna bunara i kišnim vrtom, te javne rasvjete u duljini od oko 1.100 metara s 40 stupova. Usto će se izgraditi elektronička kabelska kanalizacija u duljini od oko 610 metara i vodovodna mreža u duljini od 60-ak metara, kao i sanitarna odvodnja dužine 330 te plinska mreža ukupne dužine oko 730 metara.

Rotor iznad Valkana

Sama izgradnja obuhvatit će prometnice koje su podijeljene u dvije zone. Prva zona uključuje uređenje postojećeg raskrižja ulica Stoja i Veruda u kružno raskrižje s pripadajućim pristupnim cestama te izgradnju novog kraka prema budućem trgovačkom centru Max Stoja koji je trenutno u izgradnji i prema najavama investitora trebao bi biti otvoren u studenom iduće godine. Druga zona predstavlja izgradnju novih prometnica u zoni kamenoloma gdje se gradi trgovački centar, odnosno ceste koja predstavlja spoj između ulica Fižela i Stoja te odvojcima prema samom trgovačkom centru. Radovi se namjeravaju izvoditi u zoni kamenoloma Max Stoja te ulicama Stoja, Verude i spoja na Ulicu Fižela, a rok za njihovo izvođenje, prema natječaju, je sedam mjeseci. (G. ROJNIĆ)

http://www.glasistre.hr/cb9fd823-b207-43e7-a04d-d38f3a59d0ad

http://www.pula.hr/site_media/media/uploads/posts/attachments/Sintetska_situacija_instalacija.pdf
See less See more
2
 • Like
Reactions: 3
Krenuli su radovi na dizanju i druge etaže ::cheers::cheers:
See less See more
3
 • Like
Reactions: 5
Sramota zasto neotvore neku tvornicu. :cheers:
 • Like
Reactions: 5
Sramota zasto neotvore neku tvornicu. :cheers:
neka ironija? :)
Odlično napreduje, bit će to pic pic samo takav :cheers:

Ali u prometnom kontekstu su se uzele u obzir samo pristupne ceste na mikro području, a kad krene kaos na mezo i makro razini bit će fešta.

I vidim da u projektu nema autobusnih stajališta u ulici Stoja, jedino nova ugibališta u ulici Veruda. Znači li to da će se postojeća stajališta linije 1 ukinuti ? Tj. da će se premjestiti niže ?
Onda se gubi povezanost kupališta Valkane sa linijom 1, a i neko "mini" terminalno presjedanje na liniju 4.

Druga stvar je ako se ulica Veruda napravi u punom profilu, šta se dešava sa divljim parkiralištem u šumici pored ? Oće li se ljudi preko rubnjaka penjati do šumice ili će biti parkiranih na nogostupu sa obje strane ?
Ukidanje te opcije parkiranja može dovesti do 2 scenarija : 1. Povećanje korištenja autobusnih linija 1 i 4. :cheers:
2. Bočna parkiranja duž ulice Veruda, Stoja, itd. što će dovesti do potpunog kolapsa cestovnog i nemotoriziranog prometa. Da se to spriječi trebati će se ugraditi fizičke prepreke, stupići.

Zanima me samo dal se to uzelo u obzir.
Bilo bi jako šteta da šoping centar donese više eksternih troškova nego koristi haha.

Ugl. bilo kako bilo, vjerujem da se sve to zna i da se na prevenciji svega toga radi :lol:
See less See more
 • Like
Reactions: 3
Zanima me samo dal se to uzelo u obzir.
:lol:

Ugl. bilo kako bilo, vjerujem da se sve to zna i da se na prevenciji svega toga radi :lol:
:lol::lol:
See less See more
 • Like
Reactions: 1
Meni je sve super vezano uz ovaj projekt, osim njegovog imena :D
Svaki put kad vidim temu asocijacija mi bude pevalja na splavovima :lol:
 • Like
Reactions: 4
Meni je sve super vezano uz ovaj projekt, osim njegovog imena :D
Svaki put kad vidim temu asocijacija mi bude pevalja na splavovima :lol:
Trebali su ići full-in i nazvati "Max Stoya" :D
 • Like
Reactions: 1
Upišeš max stoja u youtube, i izbaci ti snimku kamenoloma, neki ronilački video i sve ostalo srpske cajke :rofl:


:nuts::nuts::cheers::cheers:
See less See more
9
 • Like
Reactions: 5
Na gradilištu je podignuta još jedna dizalica :
:cheers::cheers:
See less See more
7
 • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 172 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top