SkyscraperCity Forum banner

.

 • 7

  Votes: 0 0.0%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%

Pustka i nuda... ale wiosennie :)

1682 Views 9 Replies 10 Participants Last post by  Polex
1 - 10 of 10 Posts
Windows? 9/10 :)
taaa... zerzniete z windowsa ;)
ale tez dam 9/10, bo nasycenie zielonego jest wspaniale ;)
z windowsa ale o wiele lepiej wykonane ;) także 9/10 piękne żywe kolory
Mimo że "pustka i nuda" to jednak w zasadzie jest ciekawie dzięki kolorom :) mnie się podoba :)
taaaa... soczysta wiosenna zieleń powala :) 9/10
Szkoda, że nieba nie zastałeś ;) korzystniejszego.
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top