SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 12 of 12 Posts

·
Your brain controller
Joined
·
8,995 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Poprawiłem piony. Faktycznie tak jest lepiej. ;) Dla tych co nie zrozumieli tytółu zdjęcia już tłumaczę. To jest Raj pypciów. :D
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,299 Posts
Bardzo fajne zdjęcie, moim zdaniem delikatnie ocierające się może o abstrakcję...ma tą magię w sobie ;) 9/10
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top