SkyscraperCity Forum banner

Què es? Com funciona?

1636 Views 18 Replies 4 Participants Last post by  Booze
Segur que moltes vegades, viatjant per l'illa o mirant pel google maps, ens trobam coses que no tenim ni idea de què dimonis son, per a què serveixen, o com funcionen.

Propos que aquest fil sigui el fil oficial de dubtes en aquest sentit!! :D :D :D

------------------

Començaré amb això:
http://www.goolzoom.com/?lat=39.580571&lng=2.750745&zoom=16

Es una mena de bassiot enorme, que un diria que es de depuradora... però que com no te decantadors ni cap altre instal.lació típica de depuradora, fa com a raro. Adamunt, en la foto PNOA surt una mena d'estrelleta damunt l'aigua :crazy:Algú me sabria dir per a què diantre serveix aixo???? :bash:
See less See more
1 - 19 of 19 Posts
^^ És una bassa que s'utilitza per enmagatzemar aigua per al reg de la zona de Sant Jordi :) No fa gaires anys que es va posar. El que no record és si la procedència de l'aigua era de depuradora o no.
Es que com a bassa de reg me sembla enoooooooooooooooorme!! tu mira les basses que hi ha aprop, i compara!

Vamos, ha de ser compartida per un caramull de propietaris per força, perquè crec que es més gran que la nostra a Alcaraz, i amb aquella regam unes 300 ha. i tenim reserva per diversos anys :nuts:

D'altra banda, què diantre es l'estrelleta de dins es bassiot?

Si la procedència es de les depuradores, haurien de bombejar l'aigua un bon tros, perquè les dues EDAR (la del molinar i la de l'aeroport) estan a una distancia relativament gran.
See less See more
^^ L'aigua no és per una sola instal·lació, sinó per tota la comunitat de regants del pla de Sant Jordi.
No ho veig un problema la relativa distància respecte les depuradores, més que res que hi deu haver motius que sens enscapen ( posició adequada de la basa respecte a la xarxa de regants, posibilitat que fos un solar propietat de la mateixa comunitat, etc)

Finalment l'estrelleta segurament sigui el punt on injecten l'aigua.
See less See more
Noltros l'aigua la deixam baixar per un costat, sense floritures d'aquestes... com no sigui per oxigenar-la...

Respecte als factors per posar la bassa alla, ja me'ls imagin, però ho veig una mica complicat donada la gran distància de les depuradores. Es clar que quan l'aigua es escassa, tot preu pot semblar baix.

En qualsevol cas, enhorabona als regants de Sant Jordi per arribar a fer una obra d'aquestes característiques en conjunt... o es que potser ha estat una iniciativa promoguda pel Govern? :sly:
See less See more
No ho sé... jo es que això ho sabia d'una noticia que va sortir fa uns anys.. però no la he trobat :(
A Inca han fet una mega bassa gigant també, tenc fotos des de Santa Magdalena crec, a mem si les trob.
mmmm pues si, mem si mos poses les fotos!

Cercant aquell bassiot que dius, m'he trobat amb això:
http://www.goolzoom.com/?lat=39.713835&lng=2.930877&zoom=18El de l'esquerra sembla ser una depuradora, però el que hi ha a la dreta es com a estrany... com si fos un centre de classificacio de xatarra o algo aixi!

D'altra banda, allà aprop sembla que hi ha altres usos industrials, que crec que res tenen a veure amb el 3r polígon, no?? Què potser es qualque cosa il.legal?

Be, aquesta va per tu Booze :)
See less See more
No, crec que no és això, que te pinta xunga, és una bassa en condicions :eek:kay:
ja m'ho imaginava xDDDD

pero no saps que pot ser, no? es que fa una pinta de diposit temporal d'escombraries que... :nuts:
es que has fet un zoom massa gros, no ho ubic, sa pagina aquella me va fatal

edt: OK, ni idea, no sol passar mai per aquella zona, deu ésser algo xungo.
Sa bassa és lo que està a l'esquerra de s'autopista, a la dreta hi ha l'hospital

Quan la persona que poseia els terrenys on ara s'assenta l'hospital va morir, va deixar en herència els terrenys a l'ajuntament a canvi de que es fés l'hospital i com potser els terrenys eren majors hauran aprofitat per fer-hi una bassa i la rotonda de l'autopista, és una suposició.

See less See more
^^ ostia tu, que bona gent, no? :)

D'això se'n diu altruisme :angel1:

Pues es curiós, perquè el que t'he posat a la foto no està massa lluny. Potser eren uns terrenys utilitzats temporalment per les obres, o ves a saber... :nuts:
No pot ésser que sigui una depuradora? :?
La depuradora es lo que te els cercles... pero a l'esquerra hi ha una mena de parking de busos/de prefabricats per obra, i a la dreta han asfaltat un terreny per tirar-hi vet a saber què al damunt, i amb la corresponent nau :crazy:

Nu se, es un misteri :D
cagoondeu!
Avui he passat per sa carretera Inca-Manacor i he vist que a sa bassa aquesta hi havia ja una quantitat destacable d'aigua. Feia mal aturar, sinó hagués fet una foto xD
Pues esper que l'haguessin impermeabilitzat i enllestida abans de ses pluges!!
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top