SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
597 Posts
Discussion Starter · #1 ·
1 van de grootste bakbeesten van de internationale wateren lag vanmiddag aangemeerd in rotterdam. Ik kon niet zo snel een topic hiervan vinden, dus vandaar deze. Een aantal filmpjes staan op youtube, kwaliteit van modern mobieltje: http://www.weeklyfun.nl/forum/index.php/topic,4500.0.html
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top