SkyscraperCity Forum banner

Queen Mary 2 pix

2659 Views 7 Replies 7 Participants Last post by  VQ
jaja daar is ie weer :)

gedwart!


Mooi uitzicht vandaag voor de kraanmachinist van New Orleans


slechte photoshop :p


Queen Orleans 2


Jammer dat het ineens bewolkt werd


Hebbie ze weer hoor


Gezellige sfeer zoals altijd, veel fotografen en hoogbejaardenzwaaien en slepentot snel maar weer

Pano

nogeen (mislukt)


:cheers: :cheers: :cheers:
1 - 1 of 1 Posts
Leuke reportage maar ik vind de foto in Noorwegen echt ongelofelijk vet vanuit een bekend perspectief. Wat doen de mensen van het schip op zo een dag? Rotterdam verkennen?
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top