SkyscraperCity Forum banner

Queen Mary 2 pix

2660 Views 7 Replies 7 Participants Last post by  VQ
jaja daar is ie weer :)

gedwart!


Mooi uitzicht vandaag voor de kraanmachinist van New Orleans


slechte photoshop :p


Queen Orleans 2


Jammer dat het ineens bewolkt werd


Hebbie ze weer hoor


Gezellige sfeer zoals altijd, veel fotografen en hoogbejaardenzwaaien en slepentot snel maar weer

Pano

nogeen (mislukt)


:cheers: :cheers: :cheers:
1 - 1 of 1 Posts
Volgens mij stappen de meeste in een bus om heel snel Amsterdam te bekijken, maar natuurlijk zijn er ook mensen die Rotterdam gaan verkennen al zullen het er niet zo veel zijn.
Leuke reportage maar ik vind de foto in Noorwegen echt ongelofelijk vet vanuit een bekend perspectief. Wat doen de mensen van het schip op zo een dag? Rotterdam verkennen?
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top