SkyscraperCity Forum banner

?? :)

Różowa dzielnica

1128 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  Mmmax
1 - 4 of 4 Posts
Za jakość 9, ale za kadr...
Nie to że Wawa mi się nie podoba - z PKiNu warszawskie wieżowce wyglądają świetnie. Tyle że prawa strona nie jest za wyjątkowa, widać na niej jedynie bloki. A poza tym, wszystko leci, jak nie horyzont, to WCF.

Niemniej jednak, zdjęcie bardzo ładne i przyjemne dla oka ;)
Dobry retusz! Troszkę zdjęcie leci na prawo, ale podoba mi się :) 9/10
mi sie rowniez prawa strona tak slabo widzi, chyba lepiej, jakby wiezowce byly wycentrowane...hmmm...
Naprawde fajnie, kolory ciekawe, tylko to ujecie ciut lepsze by byc moglo ;)
7/10
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top