SkyscraperCity Forum banner

R70 & R71 | KLEINE & GROTE RING HASSELT

1277 Views 5 Replies 2 Participants Last post by  Meurisse
Voka Limburg pleit voor maatregelen nadat deze week het verkeer op de Grote Ring in Hasselt voor de zoveelste keer in de soep draaide.

“De Grote Ring rond Hasselt begint stilaan op die van Brussel te lijken”, vindt Johann Leten van Voka. “Elke ochtend ergeren heel wat automobilisten zich dood aan de steeds groter wordende files, zowel op de ring zelf als op de belangrijkste toegangswegen. Geen lachertje, zeker niet omdat de communicatie gebrekkig verloopt en de meeste mensen zich dus onverwacht vastrijden. Het minste wat we van de bevoegde instanties verwachten is dat ze wegwerkzaamheden beter en tijdig communiceert. Dat is niet meer dan respectvol voor iedereen die in de ochtendrush tijdig op zijn werk of in de school moet geraken.”

En Leten raast overstoord verder: “Bovendien dringt een grondigere aanpak van de hele verkeerssituatie op en rond de Grote Ring zich op. Limburg is nu nog relatief filevrij. Dit is een concurrentieel voordeel ten opzicht van andere provincies. Als we dat zo willen houden moeten we nu besturen, lees vooruitzien. Intelligente verkeerslichten staan er nog steeds niet (overal) en misschien moet er over gedacht worden rijstroken bij te voegen of te herbekijken.”

http://www.madeinlimburg.be/nieuws/voka-extra-rijstroken-op-hasseltse-ring/
1 - 6 of 6 Posts
Was de Ring van Brussel ook maar op te lossen met wat verkeerslichten af te stellen :)
Was de Ring van Brussel ook maar op te lossen met wat verkeerslichten af te stellen :)
Strikt genomen zou dat kunnen, zolang je het voor lief neemt dat er elders problemen opduiken :cheers:
http://wegenenverkeer.be/persberich...versiteitslaan-n702-en-grote-ring-r71-hasselt

Tram- en bustunnel onder kruispunt van Universiteitslaan (N702) en Grote Ring (R71) Hasselt voor vlotter openbaar vervoer

Gepubliceerd op 16/08/2018 - 11:45

Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn gaan het kruispunt van de Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) met de Universiteitslaan (N702) in Hasselt herinrichten. Er komt een tunnel voor het openbaar vervoer onder het kruispunt. Deze tram- en bustunnel is onderdeel van het Spartacusproject en zal in de toekomst gebruikt worden door de nieuwe sneltrams. Door deze tunnel nu al aan te leggen en in gebruik te nemen voor de lijnbussen, versterken we ook op korte termijn het openbaar vervoer in Limburg. Ook komen er een aantal nieuwe fiets- en voetgangerstunnels aan het kruispunt. Maandag 20 augustus starten de voorbereidende werkzaamheden.


Langs de Universiteitslaan en Koning Boudewijnlaan leggen AWV en De Lijn een aparte rijbaan voor het openbaar vervoer aan. Die gaat in een tunnel onder het kruispunt met de Grote Ring door. “We investeren 9,6 miljoen euro in een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Reizigers van De Lijn zullen in de toekomst niet meer moeten aanschuiven op de Universiteitslaan en aan de verkeerslichten aan de Grote Ring. De tunnel wordt in eerste instantie gebruikt door Lijnbussen en later door de Spartacustrams. De snelheid en de stiptheid van het openbaar vervoer op de as Hasselt-Genk-Oost-Limburg zullen hierdoor drastisch verbeteren”.

Extra fiets- en voetgangerstunnels
“We investeren ook 11,4 miljoen euro in vlotte en veilige fiets- en wandelverbindingen”, benadrukt Weyts. AWV zal de fietsinfrastructuur op en rond het kruispunt vernieuwen. De fietsonderdoorgangen worden ruimer en krijgen meer lichtinval. Een extra fiets- en voetgangerstunnel aan de noordzijde van het kruispunt zal straks de Japanse tuin verbinden met de Grenslandhallen. Ook verderop in de Universiteitslaan komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel die de tram- en bushaltes aan het provinciehuis en de Grenslandhallen met elkaar verbindt.

Bovengronds krijgen de kruispunten van de Universiteitslaan met de Grote Ring en met de Via Media een verbeterde inrichting met langere voorsorteerstroken en aparte invoegstroken voor het verkeer dat rechtsaf slaat. Bovendien worden de kruispunten uitgerust met slimme verkeerslichten. Zo zorgen we voor een veiligere verkeerssituatie voor alle weggebruikers en vlotter verkeer op de kruispunten, de Universiteitslaan en de Grote Ring.

Voorbereidende werken buiten de rijweg tot medio 2019
Eind augustus starten de voorbereidende nutswerken. Deze duren tot het voorjaar 2019 en vinden plaats buiten de rijweg. Daardoor zal de hinder voor het verkeer en de omgeving slechts minimaal zijn. In de loop van 2019 starten de hoofdwerken met de bouw van de tram- en bustunnel, de vernieuwing van de fietsinfrastructuur en de herinrichting van de kruispunten. Die uitvoering zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Dankzij een slimme fasering en door de rijweg tijdelijk op te schuiven, kan het autoverkeer tijdens deze werken steeds in alle richtingen gebruik blijven maken van het kruispunt.Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief
Het agentschap en De Lijn zullen uitgebreid over deze werkzaamheden communiceren. Je kan via www.wegenenverkeer.be/trambustunnelHasselt inschrijven op de digitale nieuwsbrief om snelle updates te ontvangen.​
http://wegenenverkeer.be/persberichten/werken-fietslus-groene-boulevard-gaan-verder

Werken fietslus Groene Boulevard gaan verder

Gepubliceerd op 31/08/2018 - 14:59

Vanaf maandag 3 september gaat het Agentschap Wegen en Verkeer weer verder met de aanleg van de doorlopende fietslus op de Groene Boulevard in Hasselt. Ter hoogte van van Veldeke zullen de kruisingen met de Dorpsstraat en de ventweg Thonissenlaan twee weken onderbroken zijn voor gemotoriseerd verkeer.


Om de Dorpsstraat te bereiken, rijd je vanop de kleine ring de ventweg Thonissenlaan al eerder in, ter hoogte van de Kattegatstraat. Op die ventweg verandert tijdelijk de rijrichting, zodat het stadscentrum bereikbaar is.

Om de ventweg Thonissenlaan te bereiken (gedeelte voormalig politiekantoor) maak je verderop een ommetje via de Schiervellaan, Ridder Portmansstraat, Maagdendries en Diesterstraat.

Uiteraard kunnen voetgangers en fietsers steeds langs de werfzones passeren.​
http://wegenenverkeer.be/persberichten/volgend-jaar-extra-rijstrook-voor-gedeelte-grote-ring-hasselt

Volgend jaar extra rijstrook voor gedeelte Grote Ring Hasselt

Gepubliceerd op 20/12/2018 - 12:33

Veiliger invoegen op de grote ring en de doorstroming richting de Kempische Steenweg verbeteren. Dat zijn de twee hoofddoelen die het Agentschap Wegen en Verkeer voorop stelt bij de aanpak van een gedeelte van de Herkenrodesingel (R71) in Hasselt. De binnensingel zal over 1,1km een extra rijstrook krijgen. Dit vanaf het op- en afrittencomplex in de binnenbocht aan de Slachthuiskaai tot aan het kruispunt met de Kempische Steenweg (N74). De werken zijn voorzien in de loop van 2019.


Met enkele aanpassingen wil het Agentschap Wegen en Verkeer twee knelpunten op korte afstand van elkaar aanpakken. Enerzijds is er de veiligheid bij het oprijden van de binnensingel aan de oprit, aan de kant van de Slachthuiskaai. Anderzijds is er de doorstroming vanop de Herkenrodesingel aan de verkeerslichten richting de Kempische Steenweg, vlak na de brug over het kanaal. Daarnaast zorgen de werken voor een vlottere en veiligere ontsluiting van de parking Blauwe Boulevard.

Er zal op de binnensingel een extra rijstrook worden aangelegd vanaf de op- en afrit in de bocht tot aan de verkeerslichten. Dat gebeurt door de middenberm te versmallen. De meest rechtse rijstrook dient als veilige oprijstrook aan de oprit. De meest linkse rijstrook vloeit dan meteen over in een lange afslagstrook aan de verkeerslichten verderop. Meteen wordt het volledige wegdek over 1,1 km vernieuwd. Ook het kruispunt met de ventweg Herkenrodesingel, onderaan de op- en afrit, zal meteen worden aangepast om de doorstroming te verbeteren.​
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top