SkyscraperCity Forum banner

Raad de straat

151057 Views 2704 Replies 54 Participants Last post by  Emiel Nazussi
Welnu, het idee is een beetje hetzelfde als raad de stad. Maar hier gaat het juist om slechts één stad, namelijk Den Haag. Hoe goed kennen jullie je eigen woonplaats?

Even een paar regeltjes voor de goede orde:

1. Alleen straten in de gemeente Den Haag komen in aanmerking
2. Het gaat niet alleen om de recente situaties, ook oudere plaatjes uit een archief komen in aanmerking.
3. Maximaal 3 straten raden per post
4. Je mag ook stadsdelen en wijken raden, maar je wint pas bij het raden van de juiste straat
5. Als winnaar heb je 3 dagen (72 uur) om een nieuw plaatje te posten, daarna pas mag een willekeurige ander de volgende plaatsen.


Dan zal ik de aftrap verzorgen:


Raden maar :banana:
See less See more
1 - 20 of 2705 Posts
Ik heb werkelijk geen flauw idee welke straat dit is, maar vind het een briljant plan om dit te blijven doen!
Leuk idee!

Mijn gok is de Schipperstraat in Scheveningen.
Na een lijst van 72 Haagse apotheken te hebben doorgeploegd, ben ik er vrij zeker van dat dit de Willem III straat in Loosduinen is.
Dat is inderdaad de Willem III straat in Loosduinen. Stomme is dat ik het van de foto helemaal niet herkend had, terwijl ik de straat wel ken..
Het is inderdaad de Willem III straat in Loosduinen (met de Korenaerapotheek). Dit is een van de zeldzame stukjes van het oude Loosduinen dat niet ten prooi is gevallen aan de sloopwoede gedurende de jaren 50 en 60. Als ik me omdraai dan kijk ik recht op de molen.

De volgende is voor tweety :)
De volgende is er eentje uit het archief, speciaal voor een regenachtige zondagmiddag... :)Neem de tijd, ik ben over een paar uur pas weer terug. Succes!
See less See more
he jamer dat ik nooit op straatnamen let tweety is die foto uit bezuiderhout
^^ Ik ook niet echt.

Tweety: Renbaanstraat in Scheveningen?
Ik ben hier altijd zo slecht in. Ik ken alleen mijn eigen straatnaam, een aantal omringende straten en een aantal namen in het centrum. Ik denk niet dat deze straat aan één van deze categorieën voldoet.
Ziet er ook wel uit als de Hulshorststraat of een andere zijstraat van de Dierenselaan
Dat zijn toch Berlage-lantaarns? Ik geloof dat dit in een wijk is die door Berlage ontwikkeld is.
Lastig, zijn wel veel buurten in Den Haag waar zo'n straat zou kunnen liggen. Doet me vooralsnog het meeste denken aan iets richting Bohemen/Vruchtenbuurt of zo..
deze is pittig,zou het niet weten..
. Doet me vooralsnog het meeste denken aan iets richting Bohemen/Vruchtenbuurt of zo..
dat was ook het eerste waar ik aan dacht
Denk dat ik het weet,ben zo terug :)

Ok,van neckstraat stalpertstraat of kijfhoeklaan :x ......zal vast wel niet....deed me er aan denken iig.
Dat lijkt erg op een straat in het Benoordenhout waar ik heb gewoond, maar dan net anders.
Ik zat zelf ook aan het Benoordenhout te denken ja. Iets in de buurt van de van Alkemadelaan of zo.
Lol ^^ die laan is 4km lang....kan je ook zeggen ergens bij de L V Meerdervoort...rofl :p

Nee ik denk echt aan 1 van de straten die ik eerder vermelde.

Kom Tweety?!! ben nu wel erg benieuwd :)
En straat met portiekwoningen, tsja, dat kan 90 procent van Den Haag zijn. Misschien is een hint wel handig, Tweety. Ik denk niet dat deze geraden gaat worden. Tegen beter weten in, een wilde gok. De Sonderdankstraat.
Ja, ik zei toch dat ik een paar uur weg zou zijn!

Maar intussen heeft Marcobruls het al geraden. Het was inderdaad de Stalpertstraat!
1 - 20 of 2705 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top