Skyscraper City Forum banner

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

1 - 20 of 22 Posts

·
...
Joined
·
12,223 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Ciekawie jest czasami "odkrywać" takie budynki ;)

Inwestor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Projekt: FAAB Architektura Adam Białobrzeski | Adam Figurski
Architekci: Adam Białobrzeski, Adam Figuski, Maria Messina
Współpraca: Weronika Libiszowska, Emilia Rusińska
Powierzchnia netto: 2 771,8 m2
Kubatura: 11 800,53 m3
Powierzchnia całkowita: 3 313,2 m2
Powierzchnia terenu: 2 238,0 m2
Miejsc parkingowych: 17
Koszt realizacji: 24 mln PLN (netto)
Projekt: 2007-2010
Realizacja: 2008-2013


Zdjęcie: Bartłomiej Senkowski, źródło: v2com​


W Raciborzu wzniesiono specjalistyczny obiekt z zespołem do pobierania krwi i materiałów krwiopodobnych. Projekt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa powstał w pracowni architektonicznej FAAB Architektura Adam Białobrzeski | Adam Figurski.

Architekci zaprojektowali przebudowę istniejącego oraz nowy obiekt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym oprócz pobierania i badania krwi, realizuje się jej przetwarzanie i rozdzielanie na poszczególne składniki, w tym w oparciu o technologie bazujące na materiałach promieniotwórczych. W obiekcie umieszczono nowoczesne chłodnie i magazyny, strefę pobierania krwi, rozbudowany zespół zaawansowanych technologicznie laboratoriów i pracownię radiatora, część administracyjno - biurową oraz konferencyjno-szkoleniową. Ponadto zaprojektowano przystanek dla ambulansu do pobierania krwi (pełnowymiarowy autobus).

Jak piszą architekci: "Inspiracją dla architektury budynku jest istota działalności centrum, czyli styk biologii z technologią. Obłe elementy reprezentują biologię, elementy prostoliniowe technologię. Kolorystka elewacji opisuje bogactwo krwi, często określanej jako dar życia." O funkcji pełnionej przez budynek informuje jego żywoczerwona elewacja wykończona glazurowanymi płytami ceramicznymi. Łącznie wykorzystano tu 2000 elementów ceramicznych, które korespondują ze śląską tradycją budowlaną, m.in. glazurowanymi cegłami, obecnymi na elewacjach budynków zabytkowych w śródmieściu Katowic. Do architektury nowoczesnej Śląska nawiązują zaokrąglone narożniki oraz pasmowy układ okien.
 

·
Registered
Joined
·
4,007 Posts
Mnie się podoba. Może nie na 10, ale na 8,5. To, że budynek jest w kolorze rzeczywiście przypominającym krew nie jest w mojej ocenie czynnikiem negatywnym.
 

·
Moderator
Joined
·
19,647 Posts

·
Registered
Joined
·
360 Posts
Bardzo dobry budynek, ale położony w takim miejscu, że z ulicy nie da się go zauważyć, naprawdę gdybym nie widział, że istnieje i na siłę go nie szukał to bym nie zauważył. Poza tym kompletnie nie pasuje do okolicznej zabudowy.
 

·
bezrobotny
Joined
·
7,179 Posts
Spływa krwią:) Nie pomyślałem o tym, ale masz trochę racji.
 
1 - 20 of 22 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top