SkyscraperCity Forum banner

[Racibórz] Spacer po mieście

48659 Views 326 Replies 22 Participants Last post by  mmagu
7
Racibórz - miasto na Górnym Śląsku, mocno doświadczone przez II wojnę światową. Miasto troszkę zapomniane, chociaż to przecież pierwsza historyczna stolica Górnego Śląska, przez wieki wraz Opolem stanowiąca stolice księstwa opolsko-raciborskiego.

Spacer rozpoczniemy na rynku. Działania wojenne ( lub raczej spalenie miasta przez armie czerwoną ) w 1945 roku na rynku przetrwała 1 ( słownie jedna )kamienica. Zresztą wypaleniu uległo całe śródmieście.

Kościół św.Jakuba
See less See more
1 - 20 of 327 Posts
8
drugi kościół na rynku czyli fara p.w. NMPBrzydsza połowa rynku


kolumna maryjna na środku rynku


Pomnik Arcybiskupa Gawliny


Jedna z kamienic z herbem miasta


Z rynku udamy się w kierunku ulicy Długiej
See less See more
Na zdjęciach Racibórz wygląda na ładne miasto :cheers:
Mam pytanie: Ile procent przedwojennej zabudowy zachowało się w Raciborzu ??
P.S.
Czekam na więcej fotek i pozdrawiam :)
poziom zniszczeń podaje się w śródmieściu około 80% zabudowy. Zniszczeniu uległy najpiękniejsze kamienice starego miasta, resztę rozebrali komuniści. Wszystko co widać za zdjęciach to w większości efekt powojennej odbudowy. Przedwojenny Racibórz to miasto wielkości Opola, zresztą historia tych miast jest bardzo podobna.
6
dochodzimy do końca długiej. w tle widać następny gotycki kościół z XIV wieku, obecnie pełniący funkcje muzeum.

ul.Chopina prowadząca równiez do rynku


plac Ofki Piastówny


Widok na muzeum oraz byłe budynki klasztoru dominikanek, obecnie liceum ekonomiczne ( w miejscu robienia zdjęcie stała niegdys jedna z bram miejskich zwana Wielką )


kamienice przy placu Wolności
See less See more
6
kamienice od strony ul.Wojska Polskiego, niegdyś międzymurze


Szkoła przy ul.Wojska Polskiego
wracamy na plac wolności

See less See more
5
wchodzimy na ul.Londzina zwaną kiedyś Wielkim PrzedmieściemKino Bałtyk ( najmniejsze z trzech przedwojennych, jedyne ocalałe )
Widok w strone ul.Stalmacha


widok w strone ul.Reymonta
See less See more
Dosyć ciekawie prezentuje się miasto :| - chętnie je pooglądam...
(nie podoba mi się tylko "nowa" zabudowa mieszkalna w starych częściach miasta :eek:hno: - no, ale to wrzód na du... wielu miast).
3
dochodzimy do historycznej dzielnicy Stara wieś ( cześć miasta która istniała przed powstaniem miasta lokacyjnego ) na horyzoncie najwyższa w Raciborzu wieża neogotyckiego kościoła św.Mikołaja (75m)
dom kultury "Strzecha" przed wojna należący do Polaków
See less See more
2
Naprzeciw tzw.Zajad biskupi, obecnie w remoncie


obwodnica biegnąca wzdłuż Odry zwana Odrostradą
See less See more
3


wchodzimy do jednego z parków gdzie znajduje się cmentarz żołnierzy radzieckichSee less See more
3
dochodzimy do kładki na Odrze i przechodzimy na druga stronę do parku zamkowego

Widok z kładki na miasto
See less See more
2
w parku zamkowym mijamy nieczynna obecnie restaurację, przed wojną znajdował sie tu klub kajakowy


most zamkowy
See less See more
2
dochodzimy do zamku książąt raciborskich, obecnie trwa remont budynku bramnego


Gotycka kaplica zamowa z XIIIw p.w. Tomasza Kantauryjskiego tzw perła gotyku śląskiego
See less See more
2
Zamek


Zamek znajduje się w historycznej dzielnicy Ostróg. Na jego miejscu znajdował sie wcześniej gród plemienia Gołęzyców, wzmiankowany w IX w przez Geografa Bawarskiego, a w 1108 został zdobyty przez wojów Bolesława Krzywoustego na Morawianach. Stał się siedziba kasztelani, a następnie siedzibą księcia Mieszka Plątonogiego ( Laskonogiego ) który zjednoczył ziemie górnego śląska w jedno księstwo opolsko-raciborskie. Zmarł jako książę senior w Krakowie pochowany został na Wawelu.

See less See more
1 - 20 of 327 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top