SkyscraperCity banner

2501 - 2520 of 2529 Posts

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Trwa budowa dróg w nowej strefie przemysłowej

Ponad dwa kilometry nowych jezdni powstaje na terenie pomiędzy ulicami Warszawską, Witosa i Rataja. Mają one zapewnić obsługę komunikacyjną strefy przemysłowej. Nowe zakłady będą powstawały w miejscu opuszczonych dawno temu ogródków działkowych.

Teren przemysłowy funkcjonuje już na Wólce Klwateckiej, między ulicami Warszawską, Grobickiego, Adwentowicza, Mroza i Legackiego. Dobra lokalizacja przy trasie krajowej nr 7 sprawia, że w tym rejonie miasta ciągle zaczynają się kolejne inwestycje. Aby mogły ruszyć następne, został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wólka Klwatecka II”, obejmujący swym zasięgiem dawne ogródki działkowe. Na tym terenie, z myślą o przyszłych inwestorach powstają drogi dojazdowe do nowych firm.

Łączna długość nowych jezdni wyniesie 2,1 kilometra. Ulica Macieja Rataja zostanie zbudowana na odcinku od ulicy Warszawskiej do końca terenu ogródków działkowych. Powstaną też dwie zupełnie nowe drogi - jedna łącząca ulicę Macieja Rataja z ulicą Wincentego Witosa oraz druga, która połączy tę jezdnię z ulicą Warszawską. Zakres zadania obejmuje między innymi roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, budowę przepustów, wykonanie podbudowy jezdni oraz nawierzchni z asfaltu i kostki betonowej. Będą tam również chodniki z kostki, trawniki, oświetlenie uliczne (łącznie 62 latarnie) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Odcinek ulicy Rataja i dwie nowe drogi będą objęte strefą Tempo 40.

Inwestycja jest bardzo zaawansowana. Na budowanych drogach jest już podbudowa z kruszywa, a szerokość jezdni wyznaczają krawężniki. Trwa ustawianie obrzeży i układanie kostki na chodnikach. W najbliższym czasie będą w tym rejonie prowadzone następne roboty drogowe, w tym między innymi budowa skrzyżowań z ulicami Warszawską oraz Witosa. Wszystkie zaplanowane prace mają potrwać do 30 września 2021 roku. Wykonawcą inwestycji jest radomska firma Budromex. Koszt zadania to ponad 5,47 mln złotych. Miasto uzyskało dofinansowanie od samorządu Województwa Mazowieckiego i z Funduszu Dróg Samorządowych.
źródło
34500

34501

34502

34503

34504
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Prace remontowe na ulicy Szydłowieckiej idą zgodnie z planem. Obecnie trwa budowa kanału deszczowego na odcinku od ulicy Kieleckiej do Nadrzecznej. Następnie wykonawca inwestycji rozpocznie przygotowania do budowy jezdni i chodnika. Powstaną także zatoki parkingowe, autobusowe oraz ścieżka rowerowa. Zostanie również zamontowane nowe oświetlenie. Przebudowa ulicy Szydłowieckiej to odpowiedź na postulaty mieszkańców tej części Radomia, którzy zwracali uwagę przede wszystkim na brak chodnika i związane z tym zagrożenie dla pieszych. Wszystkie prace mają się zakończyć w czerwcu 2021 roku. Koszt całej inwestycji to prawie 8 mln zł, połowę tej kwoty otrzymaliśmy z budżetu województwa mazowieckiego.
źródło

51573
51574
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Przebudowa ulicy Małęczyńskiej zakończona

Ponad cztery miesiące przed planowanym terminem zakończyła się przebudowa około 600-metrowego odcinka ulicy Małęczyńskiej na Dzierzkowie. Inwestycja jest gotowa do odbioru. Nowa jezdnia usprawni dojazd zarówno do posesji, jak też do pobliskich terenów przemysłowych i handlowo-usługowych.

Ulica Małęczyńska była w złym stanie technicznym. W okolicach skrzyżowania z ulicą Wrocławską nie było nawet asfaltowej nawierzchni. Chodnik znajdował się tylko po jednej stronie jezdni, w dodatku nie na całej długości. Brakowało też efektywnego odwodnienia, co sprawiało, że po większych opadach deszczu, w najniżej położonym miejscu tworzyło się spore rozlewisko. – Ta ulica wymagała przebudowy, ponieważ z każdym rokiem zwiększał się na niej ruch. Jest to jedna z ważniejszych dróg dojazdowych do przemysłowej części Dzierzkowa. Teraz z pewnością poprawi się zarówno komfort życia mieszkańców, jak i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w tej części miasta – mówi prezydent Radosław Witkowski

Zakres prac obejmował przede wszystkim rozbiórkę starej drogi, wzmocnienie podłoża oraz wykonanie asfaltowej jezdni wraz z podbudową. Powstały tam także: nowa kanalizacja deszczowa, obustronne chodniki z kostki i zjazdy do posesji, trawniki, miejsca parkingowe oraz oświetlenie LED. Na całej długości przebudowanej ulicy Małęczyńskiej jest wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe. Wyznaczone zostały ponadto miejsca na przystanki, co umożliwi w przyszłości skierowanie tam miejskich, o co wnioskują pracownicy pobliskich firm oraz mieszkańcy.

Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo Interbud z Radomia. Inwestycja kosztowała ponad 1,9 miliona złotych.

źródło

87889
87891
87890
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Ul. Kierzkowska prawie gotowa

Remont ul. Kierzkowskiej trwa już od zeszłego roku. Jej przebudowa znalazła się w budżecie miasta na 2019 r. Zakończenie prac już wtedy planowano na połowę 2020 r. Wszystko wskazuje na to, że się uda.

Przebudowa ul. Kierzkowskiej to przede wszystkim położenie nawierzchni asfaltowej, z krawężnikami, chodnikami i oświetleniem. Ponad-dwukilometrowa droga łącząca Halinów z Kierzkowem jest budowana przez radomską firmę Interbud.

Zadanie będzie kosztowało ok. 9,41 mln zł. Podczas prac występują tam oczywiście czasowe utrudnienia w ruchu.
źródło

https://www.cozadzien.pl/img/2020/04/30/remont-ulicy-kierzkowskiej-zdjecia/_max/kierzkowska-remont-12.jpg
https://www.cozadzien.pl/img/2020/04/30/remont-ulicy-kierzkowskiej-zdjecia/_max/kierzkowska-remont-13.jpg
https://www.cozadzien.pl/img/2020/04/30/remont-ulicy-kierzkowskiej-zdjecia/_max/kierzkowska-remont-10.jpg
https://www.cozadzien.pl/img/2020/04/30/remont-ulicy-kierzkowskiej-zdjecia/_max/kierzkowska-remont-11.jpg
https://www.cozadzien.pl/img/2020/04/30/remont-ulicy-kierzkowskiej-zdjecia/_max/kierzkowska-remont-7.jpg
https://www.cozadzien.pl/img/2020/04/30/remont-ulicy-kierzkowskiej-zdjecia/_max/kierzkowska-remont-3.jpg
https://www.cozadzien.pl/img/2020/04/30/remont-ulicy-kierzkowskiej-zdjecia/_max/kierzkowska-remont-2.jpg
https://www.cozadzien.pl/img/2020/04/30/remont-ulicy-kierzkowskiej-zdjecia/_max/kierzkowska-remont-8.jpg
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Cztery ważne inwestycje drogowe w południowo-zachodniej części miasta

W południowo-zachodniej części Radomia trwają cztery bardzo ważne inwestycje drogowe. Dynamicznie postępuje rozbudowa ulicy Szydłowieckiej, kończy się przebudowa ulicy Kierzkowskiej, a drogowcy pracują także na budowach ulicy Radostowskiej oraz połączenia bulwaru na Zamłyniu z Garbarską i Podhalańską. Sprawdzamy postępy zadań.

Bardzo szybko postępują prace na odcinku ulicy Szydłowieckiej na Pruszakowie, czyli pomiędzy ulicami Nadrzeczną a Kielecką. Trwają tam prace przy budowie nowej kanalizacji. Wykonawca przystąpił także do ustawiania krawężników, budowy chodników i zjazdów do posesji oraz zatoki parkingowej i przystankowej. Przypominamy, że ten odcinek jest tymczasowo zamknięty dla ruchu kołowego - należy korzystać z oznakowanych objazdów. Zakres zadania obejmuje całą ulicę Szydłowiecką, dlatego w następnym etapie drogowcy wejdą z podobnymi pracami również na fragment na Jeżowej Woli - pomiędzy ulicami Nadrzeczną a Starokrakowską. Wzdłuż drogi pojawi się poza tym nowe oświetlenie. Wykonawcą prac za niemal 8 milionów złotych jest firma Strabag z Pruszkowa. Potrwają one do czerwca 2021 roku.

Rozbudowa ulicy Szydłowieckiej.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-01.JPG


Prace przy układaniu chodników.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-02.JPG


Sprzętu i pracowników nie brakuje.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-03.JPG


Część przyszłej zatoki parkingowej.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-04.JPG


Podczas prac ulica jest zamknięta.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-05.JPGDokładnie rok wcześniej, bo do 30 czerwca bieżącego roku, przewidziano zakończenie innej dwuletniej budowy w tej części Radomia. Mowa o ulicy Kierzkowskiej, przebiegającej przez dzielnice Halinów i Kierzków. Realizacja zadania już dobiega do końca. Powstała nowa asfaltowa jezdnia na całej długości wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami do okolicznych posesji. Drogę oświetlają lampy LED-owe. W sąsiedztwie szkoły wybudowano wyniesione skrzyżowanie. Przy okazji nowy asfalt został położony również na wlotach ulicy Sławnej i drogi lokalnej obok stacji paliw. Drogowcy postawili już oznakowanie pionowe, a obecnie trwa malowanie znaków poziomych na jezdni. Urządzane są poza tym trawniki. Koszt zadania to ponad 9,4 miliona złotych, zaś jego wykonawcą jest radomskie przedsiębiorstwo Interbud.

Ulica Kierzkowska przed finiszem.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-06.JPG


Wjazd od strony ulicy Kieleckiej.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-07.JPG


Nowa jezdnia, chodniki i latarnie.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-08.JPGKolejna ważna inwestycja trwa na radomskim Młodzianowie. Mowa o budowie ulicy Radostowskiej na całej długości, czyli pomiędzy ulicami Gajową oraz Godowską. Jest to tak zwana inwestycja czynowa, współfinansowana częściowo przez zainteresowanych mieszkańców. Na razie trwają tam prace przy budowie kanalizacji, gdyż bez odpowiedniego odwodnienia niemożliwe byłoby wybudowanie nowej jezdni. A ta będzie częściowo asfaltowa i częściowo z kostki. Na nieco szerszym, początkowym odcinku będą też chodniki, zaś wzdłuż całej drogi - oświetlenie. Roboty wykonuje tam radomska firma Zbig-Bet. Koszt inwestycji to ponad 3,9 miliona złotych. Termin jej zakończenia to 31 lipca 2020 roku.

Budowa kanału na Radostowskiej.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-09.JPG


Kolejne elementy już przygotowane.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-10.JPGW południowo-zachodniej części miasta, konkretnie na Zamłyniu, budowany jest także nowy ciąg pieszo-rowerowy, którego zadaniem będzie usprawnienie przejazdu pomiędzy dotychczasowym bulwarem zachodnim obok Mlecznej a drogą dla rowerów przy ulicy Maratońskiej. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki i asfaltu, chodnika i oświetlenia. Ciąg rozpoczyna się naprzeciw bloków przy ulicy Garbarskiej, a następnie za salonem samochodowym dobiega do końcówki ulicy Podhalańskiej, tuż obok przepustu, którym płynie Cerekwianka (Strumień Halinowski). Roboty za około 2,1 miliona złotych wykonuje firma Budromex z Radomia. Termin to listopad 2020 roku.

Połączenie bulwaru z Garbarską.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-11.JPG


Drugi koniec przy Podhalańskiej.
http://www.mzdik.pl/upload/image/Fotografie-teksty/Budowy-poludn-zachod-12.JPG


źródło
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Odcinek ul. 25 Czerwca zostanie zamknięty dla ruchu!

Około 15 maja ma się rozpocząć modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 25 Czerwca. Będą duże utrudnienia w ruchu kołowym. Na początek, całkowicie zostanie zamknięty odcinek od ronda Mikołajczyka do skrzyżowania z ul. Waryńskiego.

Rozpoczyna się wielka inwestycja Wodociągów Miejskich, zapowiadana od kilku lat: modernizacja sieci wodociągowej wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach 25 Czerwca, Sienkiewicza, Bydgoskiej, Waryńskiego i Prusa. Czekają nas spore utrudnienia w ruchu. I na to też nas przygotowywano od kilku lat.

Jakie będą utrudnienia?

Inwestycja Wodociągów Miejskich obejmuje prace na ul. 25-go Czerwca, na odcinku od ronda Mikołajczyka (skrzyżowanie ulic Beliny-Prażmowskiego, Czachowskiego i 25 Czerwca) do skrzyżowania z ul. Słowackiego (bez samego skrzyżowania). Roboty zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap to prace na odcinku od ronda Mikołajczyka do ul. Waryńskiego.
Uwaga!
Zostanie zamknięty dla ruchu kołowego cały odcinek od ronda Mikołajczyka do skrzyżowania z ul. Waryńskiego, na całej szerokości jezdni!

128905


- Wykonawca chce skierować trzy ekipy, żeby prace zrobić jak najszybciej i żeby utrudnienia były jak najmniej uciążliwe. Uznał, że prace nie powinny odbywać się pod ruchem, czyli nawet z ograniczonym przejazdem pojazdów. Oprócz wymiany sieci trzeba jeszcze wymienić przyłącza do poszczególnych nieruchomości – powiedział Paweł Olszewski, wiceprezes zarządu Wodociągów Miejskich.

Roboty pod ruchem, nawet ograniczonym, mogłyby być niebezpieczne dla pracowników. Ma być zachowany tylko dojazd do posesji.

Nie będzie więc możliwości poruszania się ul. 25 Czerwca na wspomnianym odcinku.
Dalej. Ul. Waryńskiego będzie drogą jednokierunkową, od strony ul. Traugutta w kierunku 25 Czerwca, z wyjazdem na 25 Czerwca w stronę Słowackiego.
Ci, którzy będą chcieli dojechać do ul. Waryńskiego i ul. Prażmowskiego będą musieli jechać objazdem przez ul. Sienkiewicza.

128907


Skrzyżowania w kolejce do zamykania

W drugim etapie zostanie zamknięty dla ruchu następny odcinek, do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Wtedy, ul. Waryńskiego będzie ulicą tzw. Ślepą, czyli bez wyjazdów. Objazd do ul. 25 Czerwca będzie kierowany przez Sienkiewicza.
Trzecie etap robót dotyczy odcinka od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Wiadomo, że wykonawca nie wejdzie w skrzyżowanie ul. 25 Czerwca i Słowackiego, czyli, ruch nie będzie się odbywał przez skrzyżowanie.
Nie wiadomo natomiast, na razie, jakie będą ograniczenia w ruchu jeśli chodzi o skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza. Wykonawca nie ma jeszcze uzgodnionego planu.
Po zakończeniu ul. 25 Czerwca wykonawca ma w planie wykonać modernizację sieci w ul. Sienkiewicza. Planowo ruch ma się odbywać. Ale o tym napiszemy później, kiedy będzie bliżej rozpoczęcia robót.
W ramach kontraktu, wykonawca musi również odtworzyć drogi.

128909


Trzeba być cierpliwym

Wykonawcą prac jest Inżynieria Rzeszów, która wygrała przetarg i zaoferowała, że zrobi zadanie za 10 798 170 zł (brutto) oraz udzieli rękojmi na 48 miesięcy (4 lata).
Umowa została podpisana w dniu 15 kwietnia, termin jej realizacji to 18 miesięcy (od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie), czyli do końca 2021 roku. Termin realizacji zadania to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym miesiąc na rozpoczęcie robót.
źródło
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Ulica 25 Czerwca zamknięta. Wodociągi wzięły się ostro do pracy, kierowcy jeżdżą na pamięć

Od piątkowego poranka trwa frezowanie nawierzchni ul. 25 Czerwca od strony dworca PKS. Korków na razie nie ma, ale kierowcy jeżdżą na pamięć i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, przede wszystkim na ul. Waryńskiego.

Ulica 25 Czerwca na odcinku od ronda Mikołajczyka przy dworcu PKS do Sienkiewicza została zamknięta w piątkowy poranek. Wodociągi Miejskie rozpoczęły modernizację wodociągu i kanalizacji.

Prace rozpoczęły się tuż po zamknięciu i do południa wykonawcy Wodociągów Miejskich sfrezowali już nawierzchnię ulicy od ronda przy dworcu do Waryńskiego na połowie szerokości jezdni.

Przed południem na wyznaczonej przez drogowców trasie objazdu przez Beliny-Prażmowskiego, Traugutta, Mickiewicza i Sienkiewicza nie tworzyły się korki, ale po południu ruch może się zwiększyć. Wielu kierowców wybiera jednak drogę przez trasę N-S, zwłaszcza ci jadący od strony dworca kolejowego. Nieliczni zawracają na rondzie Mikołajczyka i wracają w kierunku ul. Traugutta.

Gorzej jest w przypadku kierowców jadących ul. 25 Czerwca od strony Żeromskiego i Słowackiego. Wszystko jest doskonale oznakowane, duża tablica informacyjna stoi na 25 Czerwca przed skrzyżowaniem z Sienkiewicza, a za nią jeszcze nakaz skrętu w prawo. Za skrzyżowaniem stoi znak zakazu ruchu, z daleka widoczny jest też las barierek stojący przed skrzyżowaniem z Waryńskiego (na odcinku od Sienkiewicza do Waryńskiego roboty się jeszcze nie toczą).

Wielu kierowców ignoruje znaki, omija barierki i wjeżdża w ul. Waryńskiego. Pod prąd, bo ta jest od piątku jednokierunkowa od Wyszyńskiego do 25 Czerwca.

– Utrudnienia planowane są też na części ronda Mikołajczyka oraz na odcinkach ul. Waryńskiego i Bydgoskiej. Z tego powodu na ul. Waryńskiego od Wyszyńskiego do 25 Czerwca będzie czasowo wprowadzony ruch jednokierunkowy, jedynie w kierunku wschodnim – jako dojazd do posesji przy tym odcinku z możliwością warunkowego wyjazdu przez 25 Czerwca w stronę północną – informował Dawid Puton, rzecznik prasowy MZDiK.

Roboty trwają wyłącznie na jezdni, nie ma większych utrudnień w ruchu pieszym. Trzeba uważać, przechodząc przez ul. 25 Czerwca, bo nawierzchnia jest już sfrezowana.
źródło

http://www.mzdik.pl/upload/image/Objazd-25Czerwca1.png


https://bi.im-g.pl/im/a4/c3/18/z25966756O,Prace-Wodociagow-Miejskiech-na-ul--25-Czerwca-w-Ra.jpg
https://bi.im-g.pl/im/a6/c3/18/z25966758O.jpg
https://bi.im-g.pl/im/a7/c3/18/z25966759O,Prace-Wodociagow-Miejskiech-na-ul--25-Czerwca-w-Ra.jpg
https://bi.im-g.pl/im/a8/c3/18/z25966760O,Prace-Wodociagow-Miejskiech-na-ul--25-Czerwca-w-Ra.jpg
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Przebudowana ulica Kierzkowska została już formalnie oddana do użytku

Prawie miesiąc przed terminem została ukończona przebudowa całej ulicy Kierzkowskiej, łączącej dzielnice Halinów i Kierzków. Teraz jest tam asfaltowa jezdnia wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami do wszystkich posesji. Drogę oświetlają nowe lampy LED. Drogowcy postawili oznakowanie pionowe, namalowane zostały również znaki poziome.


Dawniej lat ulica Kierzkowska była jedynie utwardzona destruktem. Nie było tam chodników, lecz gruntowe pobocza. Niedawno swoje prace przeprowadziły tam Wodociągi Miejskie i dopiero po ich zakończeniu można było przystąpić do kompleksowej przebudowy drogi o długości nieco ponad dwóch kilometrów, przy której mieszka ponad 400 radomian.

U zbiegu ulicy Kierzkowskiej z łącznikiem biegnącym w kierunku ulicy Kierzkowskiej znajduje się szkoła. W tym rejonie zostało wykonane wyniesione skrzyżowanie - oczywiście w celu poprawienia bezpieczeństwa uczniów tejże placówki.

Wykonawcą zadania było radomskie przedsiębiorstwo Interbud. Koszt wszystkich prac to ponad 9,4 miliona złotych.
źródło

230160

230159
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Na ulicy Zbrowskiego w Radomiu wybudują nową kanalizację. Będą utrudnienia

Wodociągi Miejskie w Radomiu przygotowują modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę przyłącza wodociągowego na ulicach Zbrowskiego, Szklanej, Kolberga i części Żeromskiego w Radomiu. Inwestycja będzie się wiązała z utrudnieniami komunikacyjnymi w tej części miasta.

Spółka rozstrzygnęła właśnie przetarg na wykonanie całej inwestycji, która obejmuje budowę i przebudowę 1,9 - kilometra kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji 1700 metrów kanalizacji deszczowej. Do przetargu zgłosiło się pięć firm i jedno konsorcjum. Wygrała firma Marcin Maj Instal Glob z Rzeczkowa pod Wierzbicą, która zaproponowała najniższą cenę – 8 milionów 595 tysięcy złotych. Wśród przegranych firm znalazły się spółki z Radomia, Rzeszowa, Jasieńca a także potentat budowlany firma Strabag.

Na sfinansowanie inwestycji Wodociągi Miejskie postanowiły przeznaczyć 7 milionów 995 tysięcy złotych. Wszystkie prace mają potrwać co najwyżej 17 miesięcy. Rozpoczęcie robót uzależnione jest od postępu prac na zamkniętej obecnie części ulicy 25 Czerwca, gdzie Wodociągi Miejskie prowadzą modernizację sieci kanalizacyjnej.

Równoległe prowadzenie obu inwestycji nie jest możliwe, ponieważ ulica Szklana przejęła dużą część ruchu samochodów, które z powodu robót na 25 Czerwca nie mogą przejechać tą ulicą od strony ulicy Beliny–Prażmowskiego w kierunku północnym – w stronę Gołębiowa. Wszystkie prace przy ulicy 25 Czerwca mają się skończyć dopiero pod koniec tego roku.
źródło
 

·
Banned
Joined
·
1,040 Posts
DK9 i ulica Żółkiewskiego.

Bo znalazłem oficjalne dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że cała była DK7 w okolicach Radomia staje się drogą wojewódzką nr 735.
Ale nie znalazłem nic o zmianie kategori ul. Żółkiewskiego.
Czy rzeczywiście (wg oznaczeń "w terenie") ul. Żółkiewskiego to droga krajowa nr 9, która kończy swój przebieg na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką (co podobno jest niedozwolone)?
 

·
Registered
voltairovicz
Joined
·
400 Posts
DK9 i ulica Żółkiewskiego.

Bo znalazłem oficjalne dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że cała była DK7 w okolicach Radomia staje się drogą wojewódzką nr 735.
Ale nie znalazłem nic o zmianie kategori ul. Żółkiewskiego.
Czy rzeczywiście (wg oznaczeń "w terenie") ul. Żółkiewskiego to droga krajowa nr 9, która kończy swój przebieg na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką (co podobno jest niedozwolone)?
Możesz powiedzieć coś więcej, zdradzić gdzie się tego dowiedziałeś? Ponadto dodam, że nie jestem pewien co do przebiegu dk12. Przebudowa Alei Wojska Polskiego się kończy i drogowcy stawiają już znaki i nie ma tam numerka 12, tylko 9, tak jakby dk12 została z powrotem po latach przeniesiona na Zółkiewskiego i Kielecką
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Możesz powiedzieć coś więcej, zdradzić gdzie się tego dowiedziałeś?
Jest uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego (tu pełne uzasadnienie):
fsd.png

Widać, że droga przejęła numer po 250-metrowej drodze wojewódzkiej w Ożarowie Mazowieckim, która została niedawno przekształcona w drogę gminną: Droga wojewódzka nr 735 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Ponadto dodam, że nie jestem pewien co do przebiegu dk12. Przebudowa Alei Wojska Polskiego się kończy i drogowcy stawiają już znaki i nie ma tam numerka 12, tylko 9, tak jakby dk12 została z powrotem po latach przeniesiona na Zółkiewskiego i Kielecką
Co do tego nowego znaku na al. Wojska Polskiego to chyba nic nie znaczy, bo wcześniej też tam była informacja tylko o DK9 (bo w sumie na Rzeszów jedzie się DK9, a ten krótki, wspólny z DK12 fragment, nie ma większego znaczenia):
dfss.jpg
 

·
Registered
voltairovicz
Joined
·
400 Posts
A jeszcze przypomniał mi się ten artykuł — z 2018 r. — gdzie jest wzmianka:. Ale mówicie, że w terenie nic nie wskazuje na taką zmianę i ul. Żółkiewskiego to wciąż DK9?
Oficjalnie do tego momentu Wojska Polskiego ma nr 9 i 12. Czy coś się zmieni to nie wiadomo. Oficjalnych dokumentów brak, w terenie też może być inaczej. Co z tego, że stara dk7 przez Radom będzie teraz dw735, skoro jeszcze przez lata na wielu znakach będzie pokazywana jako dk7, a same znaki będą stać do ewentualnych remontów, bo nikomu się znaków zmieniać nie chce. Tak samo z pozbawieniem dw 733 części przebiegu w gminie Zakrzew i Wolanów. W zeszłym roku przebudowano drogę powiatową w gminie Zakrzew na Domaniów. Postawiono nowiuśkie znaki na skrzyżowaniu z dawną dw733, na których widnieje numerek 733, mimo uchwały, że to już nie jest droga wojewódzka.
 

·
pogromca drzew
Joined
·
1,063 Posts
FB Bractwa Rowerowego: "Trwa układanie warstwy bitumicznej na chodnikach i drogach dla rowerów wzdłuż ul. Wojska Polskiego i Żółkiewskiego. Stan zaawansowania prac oceniamy na 70%. Zaskakuje brak konsekwencji projektowej i wykonawczej. Niektóre przecięcia dróg dla rowerów ze zjazdami wyposażono w obrzeża poprzeczne inne nie. Niektóre wjazdy na stacje paliw będą miały wyniesione przejścia i przejazdy inne nie. Generalnie droga dla rowerów po zachodniej stronie ul. Wojska Polskiego jest poprawnie zaprojektowana i wykonana, dużo gorzej ta po stronie wschodniej, gdzie z uwagi na poprowadzenie drogi odbarczającej zabrakło miejsca na odpowiednią geometrię. O wiele lepiej byłoby, gdyby projektant wsłuchał się w nasze uwagi i ruch rowerowy po tej stronie ulicy odbywał się na zasadach ogólnych po uspokojonej drodze serwisowej."

Więcej zdjęć na: Bractwo Rowerowe 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Rozbudowa ulicy Szydłowieckiej w Radomiu jest już mocno zaawansowana

Na całej ulicy Szydłowieckiej łączącej Jeżową Wolę z Pruszakowem wciąż trwają zaawansowane roboty budowlane. Stoją już praktycznie wszystkie nowe krawężniki, zaś drogowcy koncentrują się teraz głównie na układaniu kostki na chodnikach i zjazdach do posesji. Zgodnie z umową zadanie powinno zakończyć się do 30 czerwca przyszłego roku.

Rozbudowywana ulica Szydłowiecka pomiędzy ulicami Kielecką a Starokrakowską ma niemalże 1700 metrów długości. Prawie na całym tym odcinku są już postawione krawężniki wyznaczające szerokość przyszłej jezdni. Obecnie trwają prace brukarskie przy stawianiu obrzeży oraz układaniu betonowej kostki. Chodnik jest już po południowej stronie od ulicy Kieleckiej aż do Muzeum Wsi Radomskiej. Obecnie trwa jego budowa po stronie północnej - od Nadrzecznej do Starokrakowskiej. Po przeciwnych stronach drogi na obu odcinkach przygotowywana jest natomiast podbudowa pod ciąg pieszo-rowerowy. Pomiędzy ulicami Nadrzeczną a Czajkowskiego powstały dwie zatoki przystankowe i zatoczka parkingowa. Docelowo ulicą Szydłowiecką mają jeździć autobusy komunikacji miejskiej, żeby między innymi zapewnić dzieciom z rejonu Pruszakowa dojazd do szkoły podstawowej przy ulicy Starokrakowskiej (o tym, jaka to będzie linia, poinformujemy w późniejszym terminie). Wzdłuż rozbudowywanej drogi pojawiło się poza tym nowe oświetlenie LED.

Przypominamy, że ze względu na trwające na całej ulicy Szydłowieckiej roboty drogowe obowiązuje tam zakaz ruchu kołowego, z wyjątkiem pojazdów budowy i warunkowego dojazdu do pobliskich posesji. Objazd w obydwu kierunkach przebiega drogą wojewódzką nr 735 (czyli dawną drogą krajową nr 7), południową obwodnicą Radomia, przez Kosów oraz ulicami Krychnowicką i Starokrakowską w Radomiu. Można także pojechać Kielecką, Maratońską i Limanowskiego.

Wykonawcą rozbudowy ulicy Szydłowieckiej jest firma Strabag z Pruszkowa. Koszt to prawie osiem milionów złotych.
źródło

Roboty w sąsiedztwie skansenu:
456685

Prace brukarskie wzdłuż jezdni:
456688

Budowa zatoki przystankowej:
456691

Rejon skrzyżowania z Ogińskiego:
456692

Nowy chodnik z betonowej kostki:
456693

Budowa dalszej części trotuaru:
456694


Trwają przygotowania do kolejnej inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Chrobrego wraz z rozbudową mostu od ul. Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków, czyli poniższy fragment (chodzi też pewnie o powstanie tam drogi dla rowerów):
456992
 

·
pogromca drzew
Joined
·
1,063 Posts
⬆⬆⬆ Nie tylko, chodzi o budowę przejścia i przejazdu dla rowerów przez ul. Struga, budowę drogi dla rowerów na odcinku od ul. Galileusza do ul. Kusocińskiego. Niestety na odcinku wzdłuż GS będzie CPR ewentualnie wymalowana linia na obecnym chodniku.

Wspólnie z radnym Podlewskim napisałem interpelację w sprawie tej inwestycji:

460029


460033
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Po otwarciu Wojska Polskiego zaczną się kolejne remonty dróg i objazdy

Jeszcze w tym roku zamknięta Kozienicka, od początku przyszłego - roboty na Szklanej i Zbrowskiego oraz na wiadukcie na Żeromskiego. Po zakończeniu budowy Wojska Polskiego czekają nas kolejne inwestycje na drogach.

[...] Zmienić trzeba będzie też Wieloletnią Prognozę Finansową, żeby dołożyć PKP Polskim Liniom Kolejowym bo budowy nowego wiaduktu nad torami na ul. Struga na Gołębiowie. Nowy wiadukt kolejarze będą budowali w ramach modernizacji linii kolejowej do Warszawy, miasto dołoży PKP ok. 12 mln zł, a kolejarze zbudują wiadukt dłuższy, z dodatkowym przęsłem właśnie na trasę N-S.

Warunki z PKP PLK są wynegocjowane, porozumienie czeka na podpis. [...] Wykonawcy modernizacji linii nr 8 chcą wejść na wiadukt na Gołębiowie w październiku. Jak mówi Tyczyński, MZDiK wyda zgodę na jego zamknięcie dopiero po otwarciu Wojska Polskiego.

Coraz bliżej końca są też prace Wodociągów Miejskich na ul. 25 Czerwca. Bliżej ronda Mikołajczyka trwa już układanie nowego asfaltu, prace wodociągowe trwają między Zaciszem a Sienkiewicza. Tu roboty mają potrwać do końca roku, ale od początku 2021 roku wodociągowcy mają przenieść się kawałek dalej.

W ciągu miesiąca po zakończeniu robót na 25 Czerwca ma się rozpocząć modernizacja kanalizacji na Zbrowskiego między Żeromskiego a Struga, na Szklanej od wiaduktu do Kolberga i na krótkim odcinku Kolberga między Szklaną a Sienną. Te prace mają potrwać w sumie blisko półtora roku.

Na przyszły rok PKP PLK planuje również budowę przystanku Radom Wschodni i jednocześnie nowego wiaduktu nad torami na Żeromskiego. Kolejarze zakładają, że wyrobią się w ciągu jednego roku. Tu także budowa będzie w całości prowadzona przez PKP PLK. Kolejarze za własne pieniądze zbuduje peron i przebuduje układ torowy a koszt budowy wiaduktu i ruchomych schodów na peron zwróci miasto.
źródło

Oferty w przetargu na nową drogę omijającą wydłużony pas startowy radomskiego lotniska (na końcu ulicy Lubelskiej):
471498
 

·
Registered
Joined
·
1,051 Posts
Ulica Radostowska na Młodzianowie ma już nawierzchnię z asfaltu i kostki

Skończyła się budowa całej ulicy Radostowskiej na radomskim Młodzianowie wraz z odcinkiem ulicy Działkowej oraz łącznikiem z ulicą Wydmową. Dawniej była tam nawierzchnia gruntowa, a teraz pojazdy i piesi mogą poruszać się po asfalcie bądź kostce. Było to zadanie czynowe, współfinansowane częściowo przez zainteresowanych mieszkańców.

Ulica Radostowska, której nazwa pochodzi od szczytu Radostowa w Górach Świętokrzyskich (nie jest to przypadek, ponieważ na Młodzianowie kilka ulic ma właśnie "górskie" nazwy, na przykład Świętokrzyska, Łysogórska, Altanowa, Zakopiańska, Tatrzańska czy Góralska), łączy ze sobą ulice Gajową i Godowską. Ma ponad 700 metrów długości, a wzdłuż niej stoi kilkadziesiąt domów jednorodzinnych. Młodzianów należy do gęsto zabudowanych dzielnic Radomia. Dotychczas była to droga gruntowa, na której po dużych opadach tworzyło się błoto. Mieszkańcy postanowili więc założyć społeczny komitet budowy ulicy, dzięki czemu doprowadzili do inwestycji w ramach tak zwanych "czynówek".

Obecnie ulica Radostowska ma asfaltową jezdnię o szerokości sześciu metrów na odcinku pomiędzy ulicami Gajową a Działkową. Po jej obu stronach są półtorametrowe chodniki z kostki. Takie same parametry otrzymał także fragment ulicy Działkowej od Wydmowej do Radostowskiej oraz łącznik ulic Wydmowej i Radostowskiej. Na dalszym odcinku, czyli pomiędzy ulicami Działkową a Godowską, ze względu na znacznie węższy pas drogowy, ulica Radostowska jest ciągiem pieszo-jezdnym o szerokości od 6,3 do 6,5 metra. Zakres zadania obejmował również wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz nowego oświetlenia ulicznego. Budowa dotyczyła łącznie 860 metrów długości jezdni.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, na ulicy Radostowskiej powstały progi zwalniające. Cała ulica została objęta strefą zamieszkania, a to oznacza między innymi, że można jeździć po niej z prędkością do 20 kilometrów na godzinę. Strefa objęła też ulicę Wydmową, łącznik z Radostowską i część Działkowej. Wszystkie skrzyżowania na tym terenie stały się równorzędne (pierwszeństwo mają tam pojazdy nadjeżdżające z prawej strony!). Zmiana ta dotyczy także skrzyżowania ulic Działkowej i Wydmowej, gdzie wcześniej - ze względu na jeden wlot o nawierzchni gruntowej - było łamane pierwszeństwo. Kierowcy powinni po zakończeniu budowy ulicy Radostowskiej zwrócić uwagę na nowe znaki.

Wykonawcą tejże inwestycji na Młodzianowie, kosztującej ponad 3,94 miliona złotych, była radomska firma Zbig-Bet.

Oddanie do użytku nowej drogi spowodowało liczne zmiany w jej otoczeniu. Mieszkańcy kilkunastu domów stojących przy ulicy Radostowskiej postanowili przy tej okazji postawić nowe ogrodzenia, co bardzo poprawiło estetykę posesji.
źródło

Ulica Radostowska przed budową.
529187


Ta sama droga podczas inwestycji.
529188


Ulica już po zakończeniu budowy.
529190


W strefie zamieszkania są progi.
529191


Kanalizacja deszczowa i trawniki.
529192


Fragment asfaltowy oraz z kostki.
529194


Środkowy odcinek ulicy z drona.
529195


Widok w kierunku ulicy Gajowej.
529198


Fragment od strony Godowskiej.
529201Odcinki dróg w centralnej części osiedla XV-lecia zostaną przebudowane

Ruszyła wyczekiwana przez mieszkańców centralnej części osiedla XV-lecia rozbudowa odcinków ulic gen. Józefa Bema, gen. Jakuba Jasińskiego i gen. Józefa Sowińskiego. Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe, a niebawem przystąpi do budowy kanalizacji deszczowej. W tym rejonie powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych.

Na wybudowanym w latach sześćdziesiątych minionego wieku osiedlu XV-lecia projektanci wyznaczyli zaledwie kilka zatoczek parkingowych oraz zespołów garaży dla mieszkańców. Wtedy nikt bowiem nie przewidywał takiego rozwoju motoryzacji. Wraz ze wzrostem liczby samochodów trzeba było wprowadzić tam ruch jednokierunkowy na odcinkach niektórych ulic, żeby pojazdy miały gdzie parkować. Jednak na przykład na krętej ulicy Sowińskiego i tak było ciasno. Zmieni się to - oczywiście na lepsze dla mieszkańców - po zakończeniu inwestycji trwającej już w tej części dzielnicy.

Zakres prowadzonego zadania obejmuje między innymi roboty rozbiórkowe poprzedniej drogi, wycinkę kolidujących z pracami drzew, wykonanie podbudowy jezdni oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie chodników z kostki, a także budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej. Powstaną one nie tylko w formie nowych zatok wzdłuż odcinków ulic Bema, Jasińskiego i Sowińskiego. Zostanie również utworzony plac postojowy na części obszaru bezpośrednio sąsiadującego z pawilonem handlowym przy łuku ulicy Sowińskiego. W zakresie całej inwestycji są też nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Roboty obejmą fragmenty ulic o łącznej długości 493 metrów. Zagospodarowaniem pozostałej części terenu (na cele rekreacyjne dla mieszkańców) zajmie się radomski magistrat.

Wszystkie roboty drogowe wykonuje firma Zbig-Bet z Radomia. Wartość zamówienia to niemal 2 miliony 650 tysięcy złotych. Roboty mają zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku. Będą one tam powodowały tymczasowe zmiany w organizacji ruchu kołowego. Obecnie zamknięty jest odcinek ulicy Sowińskiego między Bema a Jasińskiego.
źródło

Rozbiórka dotychczasowej drogi.
529231


Prace przy zrywaniu części chodnika.
529235


Ulica została zamknięta dla ruchu.
529236


W tym miejscu powstanie parking.
529238
 
2501 - 2520 of 2529 Posts
Top