SkyscraperCity Forum banner

[Radom] Lista userów/Spotkania forumowe

36722 Views 219 Replies 55 Participants Last post by  TETA
Wątek 'lista userów' został rozszerzony o spotkania forumowe. Niech to będzie platforma do dyskusji, żeby uniknąć zaśmiecania innych wątków :)
1 - 20 of 220 Posts
1. dkt1984
:dance::dance:
................................. :wave:..................................
/jest nas niewielu :/, zobaczymy ilu dokładnie :)/
ale ilość systematycznie rośnie;)
^^ale niestety ciągle powoli :/

szybkaosa - wejście takie, że nie pogadasz ;)
Jam jest, ale głównie jako oglądająco - czytający:lol:
podsuwanie jak narazie:
1. dkt1984
2.karol2215
3. KY8
4.poginho1
5.kwizz
6.K.g
7.manX
8.TETA
9.szybkaosa
10.lMl
11.gregor13
Jeszcze pare osób napewno się znajdzie
See less See more
teoretycznie można powiedzieć,że jestem z Radomia
^^ale niestety ciągle powoli :/

szybkaosa - wejście takie, że nie pogadasz ;)
'''''''''''''''''''''''''''''':lol:''''''''''''''''''''''''''''''''''
Wprawdzie od nie dawna na forum, ale jestem :eek:kay:
1 - 20 of 220 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top