SkyscraperCity banner

1 - 20 of 601 Posts

·
N 51° 23' E 21° 09'
Joined
·
4,572 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Jako, że szykują się znaczące modernizacje radomskich parków warto już teraz zacząć gromadzić o nich informacje w nowym wątku. Co więcej planowane jest utworzenie sporego parku zupełnie od zera. Mowa tu o Parku Mleczna, ale o tym później.
Teraz trochę ze stanu obecnego. Radom posiada 9 parków o łącznej powierzchni ponad 52 ha oraz cztery strefy zielone (18,5 ha).
Przegląd przez obecnie istniejące parki:

Informacje zawarte w poscie w większości zaczerpnięto bezpośrednio z oficjalnej strony miasta.Trochę z historii kilku parków.

Park im. Tadeusza Kościuszki

Ze względu na urozmaicenie płaskiego terenu parku usypano w latach 1865-70 sztuczne wzgórze. Obecnie jest tam zlokalizowany plac zabaw. W latach 1868-70 zbudowano sztuczne ruiny zamku w stylu gotyckim. Prawdopodobnie w owym czasie stanowiły one główną atrakcję parku.
W 1912 roku wybudowano w parku altanę, uważaną za pierwszy obiekt o takiej konstrukcji w Radomiu. Na początku XX w. wzniesiono kościół Mariacki, jego wybudowanie spowodowało kolejną zmianę w parku. Dotyczyła ona zmiany układu alei głównej, którą przedłużono do ul. Sienkiewicza. To działanie było związane bezpośrednio z ułatwieniem komunikacji i spowodowało otwarcie osi na kościół.
24 marca 1916 roku, w czasie trwania I wojny światowej i powołania przez zaborców austryjackich samorządu miejskiego władze zorganizowały uroczystość patriotyczną dla uczczenia rocznicy przysięgi Tadeusza Kościuszki. Na ustawionym obelisku umieszczono napis „Tadeuszowi Kościuszce na pamiątkę przysięgi”. W trakcie trwania II wojny światowej płytę z napisem ukryto i dopiero w 1945 roku przekazano ją do Muzeum Regionalnego. Zamontowano ją ponownie dopiero w 1973 roku. Jednak w tym samym roku płytę skradziono, a jej replikę umieszczono dopiero w 1993 roku.

W tle zabytkowa altana. Pierwsza żelbetowa konstrukcja w Radomiu :)
W czasie okupacji Polacy nie mogli wchodzić do parku gdyż znajdował się on w dzielnicy niemieckiej. Po wejściu wojsk radzieckich do miasta na początku 1945 roku w parku pochowano 34 żołnierzy radzieckich, natomiast nad ich grobem wybudowano pomnik, który wraz z prochami w 1989 roku przeniesiono na cmentarz żołnierzy radzieckich. W okresie powojennym w latach 50' park mocno zubożał, rozebrano kute ogrodzenie oraz ruiny zamku. Pojawiły się nowe elementy takie jak m.in. basen z fontanną, skalniak, plac zabaw, kawiarnia Parkowa oraz muszla koncertowa która spłonęła w latach 80'.

…a o najstarszym z naszych parków piszą tak:

Teren Starego Ogrodu położony jest w północno-zachodniej części Radomia między ulicami Nowospacerową, Mireckiego, Wernera, w dolinie rzeki Mlecznej.
Historia parku sięga początku wieku XIX. W 1820 roku w ramach porządkowania miasta, celem jego upiększenia założono ogród publiczny zwany wówczas Ogrodem Spacerowym. Projektowane place, zieleńce i ogród publiczny miały wzbogacić krajobraz miasta i zgodnie z duchem czasu pełnić rolę „Letnich salonów”. Ogród zaprojektowano według wzorów angielskich z alejami promienistymi z akcentami widokowymi i licznymi ścieżkami. Park usytuowany był na peryferiach miasta przy Grobli Mlecznej, która stanowiła drogę wjazdową do miasta. W/g tradycji ogród został założony przez Klementynę z Tańskich – Hoffmanową (stąd pochodzi nazwa sąsiadującej z Parkiem ul. Klementyny).
Park podzielono na dwie części. Jedną z nich stanowił sad. Pozyskany dochód z sadu miał być przeznaczony na utrzymanie parku.
Przed II wojną światową w parku odbywały się bardzo popularne wśród mieszkańców koncerty, zabawy i różne uroczystości.
Pierwotnie dominowały tu jesiony, klony lipy.
Obecnie wśród drzew przeważają topole, klony, wiązy, jesiony, kasztanowce i robinie. Wśród krzewów dominują jaśminowiec, śnieguliczka i bez czarny.Teren parku objęty został ochroną konserwatorską w 1983 r. nr rej. 211/A/83Park Planty położony jest w południowej części centrum miasta w sąsiedztwie dworca kolejowego.

Ukształtowany jest w formie łukowatego pasa wzdłuż ul. Planty, od ul. Sedlaka na zachodzie do ul. Traugutta na wschodzie. Kształt parku jest odbiciem układu fizjograficznego terenu, który w tym miejscu był płytką doliną rzeczną uwidocznioną na planach Radomia z początku XX w. Teren parku jest płaski, lekko obniżający się ze wschodu na zachód.

Park założony został na przełomie lat 50-60 XX. Na mapach z początku XX w., widoczne są w tym miejscu łąki i pastwiska, przez które przepływał ciek wodny.

Wiek najstarszych występujących tu drzew szacować należy na 50-60 lat. Dominującym elementem w drzewostanie parkowym są topole odmian euroamerykańskich (kanadyjskie) i towarzyszące im mniej licznie topole białe, osiągając nieraz bardzo okazale rozmiary. Z innych najstarszych i najliczniej reprezentowanych grup drzew wyróżnić należy klony jesionolistne i srebrzyste oraz jesiony pensylwańskie. Znacznie rzadziej występują: lipy, klony innych gatunków, dęby, kasztanowce, robinie czy jabłonie ozdobne.

W drzewostanie parkowym dominują gatunki liściaste. Warstwa krzewów najliczniej reprezentowana jest przez jaśminowiec, tawuły i bez czarny które występują w postaci skupin rozrzuconych nieregularnie na terenie całego parku. Towarzyszą im nieliczne bzy lilaki, berberysy, żylistki i liguster sadzony najczęściej wzdłuż alejek parkowych.

Istniejący drzewostan parkowy świadczy o tym, że park założony został szybko, a dobór gatunkowy został ograniczony. Posadzono gatunki szybko rosnące (topole, klony jesionolistne i jesiony), aby osiągnąć szybki efekt. Doprowadziło to do zdominowania drzewostanu parkowego przez te gatunki, a zwłaszcza topole, które stanowią najbardziej kontrowersyjny jego element. Ze względu na swój stan stwarzają one obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz utrudniają i uniemożliwiają rozwój innym gatunkom drzew i krzewów.Park Leśniczówka stanowi bardzo malowniczy teren. Jego północna część jest przecięta przez rzekę „Potok Północny”. Park ten powstał z połączenia istniejących zadrzewień (m.in. naturalny drzewostan wiązowy) i ogródków działkowych. Zajmuje on największą powierzchnię parkową w Radomiu. Wśród drzewostanu przeważają topole, wiązy, lipy, klony, graby, jesiony, dęby, a z gat. iglastych świerki, cyprysiki, żywotniki. A wśród tych rodzajów następujące gatunki: wiąz polny, lipa krymska, klon zwyczajny, grab pospolity, jesion amerykański, dąb szypulkowy, świerk pospolity, żywotnik zachodni, cyprysik groszkowy. Krzewy są reprezentowane przez jaśminowce, berberysy, tawuły, śnieguliczki, róże i inne.

Nazwa parku wywodzi się od istniejącej tu leśniczówki. Teren parku objęty został ochroną konserwatorską w 1983 r. nr rej. 210/A/83

Oraz troszkę o powstającym obecnie Parku Mleczna

Dolina Mlecznej spełnia bardzo ważną funkcję, jest głównym korytarzem przewietrzającym Radom i korytarzem ekologicznym. Panuje tu też specyficzny mikroklimat. Wszelkie prace na tym terenie będą więc prowadzone tak, by owych walorów nie zatracić.
Dolina pozostanie otwarta, o niskim stopniu zadrzewienia, dobrze nasłoneczniona. Tworzony układ zieleni zostanie oparty o rozległe murawy rekreacyjne, łąki kwietne z pojedynczymi drzewami lub ich grupami w obrębie dna doliny oraz na jej skraju. Istniejące już, najcenniejsze okazy roślinne, zostaną zachowane a nowe nasadzenia będą uwzględniać walory estetyczne roślin i zdrowotne (wydzielanie olejków eterycznych i fitoncydów).
Obecnie Mleczna jedynie w środkowej części częściowo meandruje (malownicze zakola), reszta koryta została w ciągu minionych kilkudziesięciu lat uregulowana. Niestety, rzeka poprzez to wygląda mało atrakcyjnie, jak obetonowany kanał deszczowy.
Projekt przewiduje więc działania zmierzające do nadania jej zbliżonego do naturalnego charakteru. Będzie się to odbywało w oparciu o analizę m.in. starych map i zdjęć lotniczych. Istniejące koryto skanalizowanej rzeki zostanie częściowo zasypane, częściowo zaś wykorzystane do utworzenia zatok i starorzeczy.
Powstałe w ten sposób nowe zbiorniki wodne wzbogacą projektowany park, umożliwiając również wprowadzenie cennych kolekcji roślin wodnych.

W obrębie jednego z spiętrzeń zakłada się realizację repliki XV wiecznego młyna (jeszcze w XIX w. w granicach Radomia było 10 stawów wykorzystywanych do poruszania młynów i maszyn garbarskich). Budynek młyna będzie wykorzystywany jako kawiarnia i galeria.
W parku powstaną także place zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania, boiska do siatkówki i koszykówki, ścieżki rowerowe, wybiegi dla psów.

Więcej na stronie poświęconej porkowi pod linkiem

Pełny plan projektowanego parku na stronie radomskich inwestycji tu:To tyle tytułem wstępu.
 

·
N 51° 23' E 21° 09'
Joined
·
4,572 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Leśniczówka bardziej dzika

Znikną krawężniki i połamane płyty chodnikowe, zamiast nich na alejkach pojawi się żwir. Będą karmniki dla ptaków i domek dla owadów. Miasto ogłosiło wytyczne do opracowania projektu rewitalizacji parku Leśniczówka

Urzędnicy chcą, żeby po przebudowie park zyskał bardziej naturalną formę.

- Przygotowujący projekty muszą pamiętać, że park znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego nie mogą być w nim wprowadzane żadne nowatorskie rozwiązania ani stawiane elementy architektury - mówi Ryszarda Kitowska z biura prasowego urzędu miejskiego. - Ale są pewne wyjątki.
W Leśniczówce stanie nowa toaleta publiczna, ale ma zostać tak zaprojektowana, żeby nie rzucała się w oczy, a jednocześnie była komfortowa dla użytkowników. Autorzy opracowania mogą zaprojektować karmniki dla zwierząt i ptaków, budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz... domki dla owadów.

W parku ma stanąć też altanka, dla rowerzystów będzie przygotowana ścieżka rowerowa, zagospodarowane będzie koryto Potoku Północnego. Plac zabaw zostanie rozebrany, zastąpi go nowy, bezpieczny, bo atestowany. Podobnie jak plac zabaw w parku im. Kościuszki będzie ogrodzony.

Większość alejek parkowych będzie wyłożona żwirem. - Znikną popękane płyty chodnikowe i stary asfalt - mówi Ryszarda Kitowska. - Zastąpi je przepuszczalna, naturalna nawierzchnia. Znikną również krawężniki, chodzi o to, żeby woda z alejek bez przeszkód mogła spływać na trawniki.

W parku konieczna będzie też pielęgnacja roślinności. - Park jest mocno zacieniony, dlatego zaplanowano przycinki drzew - wyjaśnia Kitowska. - Pojawią się nowe rośliny, odtworzone będzie runo parkowe. Przy wyborze krzewów i kwiatów projektant musi zwrócić uwagę na to, czy rośliny nie zawierają substancji trujących, szczególnie w pobliżu placów zabaw.

Projektanci mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie do przyszłej środy, 17 grudnia. Na opracowanie nowego wizerunku parku będą mieli cztery miesiące. Prace przy przebudowie rozpoczną się prawdopodobnie dopiero w 2010 roku.

W przyszłorocznym budżecie radni zarezerwowali też pieniądze na projekt przebudowy Starego Ogrodu oraz stworzenie projektu Parku Mleczna. Wkrótce pełną parą rusza prace przy remoncie parku im. Kościuszki.


Komentarz: Zróbmy park dla ludzi!

Cieszę się, że miasto postanowiło wreszcie uporządkować Leśniczówkę, ale... No właśnie, jest kilka ale. Żwirowe alejki wyglądają ładnie, ale są całkowicie niefunkcjonalne. Bo na takiej alejce małe dzieci nie będą mogły uczyć się jeździć na rowerkach ani na hulajnodze. Trudno będzie się też poruszać osobom na wózkach inwalidzkich i rodzicom pchającym dziecięce spacerówki. Ja po dniu spędzonym za biurkiem nie założę rolek i nie pomknę do Leśniczówki. Bo nawierzchnia w parku nie będzie się nadawała do jazdy.

Marzę o parku, w którym rodzice i dziadkowie będą mogli zagrać z dzieciakami w nogę albo w siatkówkę. I właśnie Leśniczówka się do tego idealnie nadaje. Mnóstwo w niej otwartych przestrzeni, na których można urządzić boiska. Niech radomianie grają, bawią się, spędzają aktywnie czas zamiast siedzieć przed telewizorem lub sterczeć przed klatkami bloków z butelką piwa.

Pierwsze decyzje w sprawie Leśniczówki już zapadły. Park w takim kształcie będzie estetyczny, ale dla wielu niefunkcjonalny lub nawet niedostępny. Może warto kwestię jego nowego wizerunku jeszcze raz przemyśleć.


Artykuł

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

:bash: Żwirek zamiast asfaltu... :eek:hno:
Oświadcza się uroczyście, że rolki, hulajnogi, deskorolki, wózki dziecięce, obuwie na obcasie, rowerki dziecięce idą precz z Leśniczówki. Brak słów...
 

·
User
Joined
·
1,757 Posts

Jaką nawierzchnię położyć w Leśniczówce?


Jaką nawierzchnię położyć w Leśniczówce?
Katarzyna Ludwińska
2008-12-11, ostatnia aktualizacja 2008-12-11 17:00

Po naszym artykule o planowanych zmianach w Leśniczówce zawrzało na forum "Gazety". Internauci protestują przeciwko żwirowym alejkom. Architekt krajobrazu podpowiada: warto znaleźć złoty środek
Przypomnijmy: Kilka dni temu miasto ogłosiło założenia do projektu rewitalizacji parku Leśniczówka. Sam pomysł z odnowieniem zabytkowego i zniszczonego parku radomianom się podoba. Kontrowersje budzi jednak pomysł żwirowych parkowych alejek. Będą one niefunkcjonalne i trudne w utrzymaniu. Po takiej nawierzchni trudno jeździć wózkiem z dzieckiem albo wózkiem inwalidzkim. Internauci mają własną wizję parku, w którym chcieliby odpoczywać.

"Park, gdzie będzie można z przyjemnością pospacerować w każdym obuwiu, pojeździć na rolkach, hulajnodze, rowerku, deskorolce. Park, który będzie możliwy do sprzątnięcia mechanicznego z ptasich kup czy liści. Ciekawe, czy zdają sobie sprawę z kosztów utrzymania czystości takich alejek... A właściwie po cholerę to sprzątać?" - denerwuje się internauta teta1985.

Wtóruje mu zuczek:

"Proponuje, żeby któryś z tych mądrych urzędników wziął wózek z dzieckiem i spróbował sobie nim pojeździć po żwirze przez kilka godzin. Co z tego, że będzie fajny plac zabaw, jeśli dojazd do niego doprowadzi każdego rodzica do szału. Nie wspomnę już nawet o tym, że wywalenie się dziecka na taki żwirek może się źle skończyć".

Bractwo Rowerowe zamieszcza linki do stron internetowych, na których można obejrzeć jeden z londyńskich parków i zieleniec warszawskiej Agrykoli. W obu połowa alejek jest wyłożona asfaltem, druga kostką granitową lub innym bardziej naturalnym materiałem.

Połączenie dwóch materiałów i dwóch funkcji to zdaniem Marii Łączyńskiej, architekta krajobrazu i wiceredaktorki naczelnej miesięcznika "Ogrody", najlepsze rozwiązanie.

- Jako architekt krajobrazu opowiadam się raczej za nawierzchnią żwirową, bo ona jest dla parków bardziej naturalna - mówi Maria Łączyńska. - Żwir musi być jednak drobny, położony na solidnej podbudowie i ubity. Dobrze ułożony będzie przypominał nawierzchnię kortową. Absolutnie nie może być mowy o zwykłym, dużym tłuczniu.

Dodaje, że podobny problem rozwiązano na Polach Mokotowskich w Warszawie. - Tam wyznaczono trasę dla rolkarzy i rowerzystów wokół całego parku - opowiada Maria Łączyńska. - Mniejsze alejki o charakterze spacerowym wyłożono właśnie żwirem. Ważne, żeby dla rowerzystów i rolkarzy trasa tworzyła zamkniętą pętlę. Wykorzystać można nie tylko asfalt, są przecież nowoczesne i trwałe nawierzchnie tartanowe.

Maria Łączyńska uważa, że w przypadku radomskiej Leśniczówki można wypracować kompromis, tak żeby zadowoleni byli i miłośnicy sportów, i spacerowicze, którzy cenią naturalność. - Rozsądny architekt na pewno podpowie dobre rozwiązanie - dodaje.

[email protected]

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom
 

·
wywrotowiec
Joined
·
261 Posts
Z tym żwirem to równie dobry pomysł jak z całkowitym zabrukowaniem placu Corazziego (żeby Doda miała gdzie piać i świecić stringami) czy zasłonięciem bogato zdobionej ściany "narodówki". Z tamtych rzuconych bez pomyślunku pomysłow władze się szybko wycofały. Mam nadzieję, e tu będzie tak samo ...
 

·
S7/S12/S9
Joined
·
1,945 Posts
Skoro już mamy wątek o parkach i terenach zielonych to wklejam info z 12 listopada.

LARIX opracuje nowy wygląd parku Kościuszki


Podwrocławska firma wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku Kościuszki
Komisja przetargowa wybrała zwycięzcę spośród trzech złożonych ofert. Najlepsza okazała się przygotowana przez firmę LARIX - Twój Ogród, Słodkowska-Zamorska Katarzyna z Iwin koło Wrocławia. Uzyskała maksymalną liczbę punktów, a zaoferowana cena nie przekroczyła kwoty, jaką miasto może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Firma po podpisaniu umowy będzie miała cztery miesiące na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z projektem budowlanym i projektem zagospodarowania terenu.

LARIX będzie też sprawował nadzór autorski nad późniejszymi pracami rewitalizacyjnymi w parku.

Miasto informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie robót budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju wycinki i nasadzenia w parku im. Tadeusza Kościuszki, 5 mln zł brutto (bez wykonania kutego ogrodzenia parkowego).

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

www.ogrod-larix.pl

==--
A tak swoją drogą to wczoraj zastanawiałem się czy takiego wątku nie otworzyć a tu proszę, wchodzę i jest. :cheers:
E:Wątek dodałem do spisu :)
 

·
N 51° 23' E 21° 09'
Joined
·
4,572 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
Las Kapturski jak park, a leśnik nic nie wie

Nowe szlaki piesze i rowerowe, place zabaw, oświetlenie - tak ma w przyszłości wyglądać Las Kapturski. Przekształcenie tego terenu w park miejski planuje magistrat. Tyle tylko, że nic o tym nie wie jeszcze gospodarz, czyli Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Przekształcenia Lasu Kapturskiego w park miejski chcą radni SLD-Porozumienie Lewicy. Na początkowy etap tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji projektowej dla terenu od ulicy Janiszewskiej na południe, wywalczyli fundusze z budżetu miasta na 2009 r.

- Prezydent obiecał nam, że na potrzebną dokumentację przeznaczy pieniądze z funduszu na bieżące wydatki - mówi radny Jan Pszczoła.Drugi etap inwestycji to wykonanie prac w południowej części lasu, na końcu prace obejmą teren na północ od ul. Janiszewskiej. W sumie ma zostać zagospodarowane 130 ha.

Skąd ten pomysł? Według radnego Pszczoły miasto będzie się rozwijało ku Warszawie, czyli w stronę północną. Dlatego trzeba szczególnie zatroszczyć się o te tereny, udostępnić je radomianom, zrobić tam parkingi, oświetlenie, nowe szlaki. A jak to wszystko już będzie, to - przekonuje - Pszczoła, mieszkańcy sami zaczną dbać o teren.

- Mówi się: "piękno czyni dobro, dobro czyni piękno". Tak będzie i w tym przypadku. Bo przecież dziecko dwa razy pomyśli zanim rzuci papierek na uprzątnięty trawnik - tłumaczy radny.

- To nie jest tylko pomysł lewicy. My również myśleliśmy o tym na początku kadencji - mówi prezydent Andrzej Kosztowniak. Według niego zagospodarowanie terenu nie będzie się wiązało z wycinką drzew. - Chcemy po prostu promować Las Kapturski wśród radomian, stworzyć tam możliwość uprawiania sportu, np. zrobić ścieżki rowerowe, szlaki piesze, place zabaw, miejsca do rekreacji, uporządkować teren. Chcemy, żeby pełnił funkcję rekreacyjno-sportową, inną niż parki miejskie. Do Parku Kościuszki wybierzemy się na spacer po pracy, a w Lesie Kapturskim będzie można spędzić dzień wolny z rodziną, spotkać się ze znajomymi, pojeździć rowerem - opowiada Kosztowniak. - Najpierw jednak będziemy musieli uzgodnić z Lasami Państwowymi, na ile możemy sobie pozwolić, bo lasy są silnie umocowane w prawie - dodaje.

Prezydent podkreśla, że plany inwestycyjne dotyczące Katpurskiego nie oznaczają, iż inwestycje w zieleń w centrum odejdą na dalszy plan. - W przyszłym roku rewitalizowany będzie Park Kościuszki. Są plany dotyczące inwestycji w innych miejskich parkach - przypomina Kosztowniak.

O tych planach radnych i miasta nic nie wiedzą w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. - Trudno mi komentować coś, czego nie ma - mówi Mariusz Turczyk, rzecznik radomskiej RDLP. - Żadnego pisma w tej sprawie nie otrzymał ani dyrektor, ani nadleśniczy. Nic nie słyszeli o planach miasta i są równie zaskoczeni jak ja - dodaje.

Radny Pszczoła przyznaje, że ostatnio nie kontaktował się z RDLP. - Jakieś 7-8 lat temu rozmawialiśmy z Lasami Państwowymi i z tych wstępnych rozmów wynikało, że jest na to przyzwolenie - mówi. - W Lasach Państwowych zmienił się niedawno dyrektor [nowego szefa radomska RDLP ma od kwietnia tego roku - red.] i po prostu chcieliśmy trochę odczekać, żeby zdążył poznać swój teren - wyjaśnia z kolei prezydent.

Według radnego Pszczoły dobrze by było, gdyby gmina przejęła na własność teren Lasu Kapturskiego. - To skomplikowana procedura, ale można spróbować. Teren mógłby zostać przekazany za darmo, albo nabyty za niewielką kwotę, czy może za zobowiązania podatkowe - zastanawia się Pszczoła.

- Las Kapturski jest terenem, gdzie w szczególności dba się o walor rekreacyjny, bo to las ochronny leżący w pobliżu miasta. Jest otwarty dla ludzi, każdy może przyjść i odpocząć, mamy ścieżkę edukacyjną, miejsce na ognisko, drogi przeciwpożarowe często wykorzystywane są przez rowerzystów. Ale jednocześnie cały czas prowadzona jest także normalna gospodarka leśna, dbamy o to, by las był w dobrej kondycji - mówi Turczyk.

Czy to dobry pomysł?

Jak uważasz, czy Las Kapturski powinien być przekształcony w park miejski, czy też jest to zły pomysł, który zaszkodzi przyrodzie? Czekamy na opinie. Wypowiedz się na forum: radom.gazeta.pl, napisz do nas: [email protected]

[email protected]


Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

Dla mnie bomba :cheers: Najważniejsze będzie jednak wybudowanie jakiegoś przyzwoitego połączenia tego terenu z centrum. Wzdłuż rzeki Mleczna w zamyśle wielu spotkanych przeze mnie osób powinien powstać ciąg pieszo rowerowy. Miałby się on ciągnąć wiele kilometrów począwszy od skansenu przez zalew na Borkach, Park Mleczna, Stary Ogród i dalej w stronę Selgrosa do Lasu Kapturskiego. Nie zmienia to faktu, że pomysł ogarnięcia Kapturu powinien zachęcić ludzi do jego większego wykorzystania.
:)

Edit: Jakby stworzyć coś takiego w naszym mieście, albo raczej tego namiastkę, to byłoby świetnie. Z resztą sami zobaczcie.

http://www.bermudy.pl/bermudy/1,88680,5680004,Dwiescie_kilometrow_raju_dla_rolkarzy.html
 

·
N 51° 23' E 21° 09'
Joined
·
4,572 Posts
Discussion Starter · #7 ·
List: Czy ktoś zrobi tam porządek?

Takie ładne perspektywy rysuje wasza "Gazeta" odnośnie radomskich parków! Codziennie biegam z psem trasą ciągu pieszego wzdłuż Potoku Północnego pomiędzy ul. A. Struga a J. Malczewskiego. To też jest fragment systemu zieleni Radomia - pisze Elżbieta Maj

Od tygodni pod krzewami nieopodal "Arki" (z wzniosłą sentencją autorstwa JPII, zawsze udekorowaną zniczem i kwiatami) jest koczowisko z jakimiś łachami, potłuczonymi butelkami i opakowaniami po różnych specjałach. Te łachy zaczynają już pleśnieć. Wokół niedawno zamontowanych ławek w rejonie kościoła p.w. Matki Bożej Miłosierdzia sterty śmieci także od co najmniej tygodnia nie sprzątane (butelki, puszki, opakowania i worki foliowe); ławki zresztą kilkakrotnie były już wyłamane (na tym odcinku ciągu pieszego brak latarń).

O tym, że po wycince 12 monumentalnych topól posadzono w niesplantowany grunt pełen gruzu, zarośnięty perzem, różne "patyczki" - pod sznurek, jak w dziadkowym sadku, bez żadnej kompozycji, już nie wspomnę. O targowisku na chodniku ul. Struga i u wlotu na opisany ciąg pieszy także. Wszystkie żywopłoty są tam już doszczętnie zadeptane. Już mi się to "opatrzyło" i przestałam się denerwować - ale może jednak przed świętami Bożego Narodzenia władze miejskie coś z tym zrobią?

Śni mi się miasto moje w zieleni

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

Nie tylko Pani się takie miasto śni...
 

·
...
Joined
·
4,451 Posts
Parkowe koncepcje
2009-01-05Parki Leśniczówka i Stary Ogród zmienią swój wygląd. Miasto chce, by te tereny zostały odnowione. Zostali wybrani już wykonawcy, którzy opracują koncepcje rewitalizacji parków. Mają na to cztery miesiące. Potem ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo. Odnowiony zostanie także park Kościuszki – tu dokumentacja projektowo – kosztorysowa już jest przygotowywana.

Wszystkie trzy parki są wpisane do rejestru zabytków. Magistrat rozstrzygnął właśnie przetargi na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Starego Ogrodu i Leśniczówki.
- Jest to kontynuacja prac związanych z przywróceniem parkom dawnej świetności. Wcześniej już został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parku Kościuszki i tam już trwają prace dokumentacyjne - mówi Ryszarda Kitowska, z zespołu prasowego Urzędu Miasta.
Za opracowanie dokumentacji na park Leśniczówka miasto zapłaci ponad sto osiemdziesiąt tysięcy złotych. Prace prowadzić będzie firma Studio MK Meks i wspólnicy z Zielonek. Przetarg na Stary Ogród wygrała firma Larix z Wrocławia, która zaoferowała sto dziesięć tysięcy. Larix przygotowuje też dokumentację projektową parku Kościuszki. Obie firmy mają cztery miesiące na opracowanie koncepcji. Projektanci muszą zachować stary układ alejek. W parkach pojawić mają się między innymi ogrodzone place zabaw spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa.
- Na miejsce na przykład alejek asfaltowych czy wybrukowanych mają się pojawić nawierzchnie bardziej naturalne, wchłaniające wodę. Mają też być schowane krawężniki. W obu parkach pożądane jest wprowadzenie ścieżek rowerowych – zadbamy o użytkowników tego środka komunikacji – mówi Kitowska.
Magistrat chce także, aby wyeksponowane zostały zabytkowe drzewa. Mają być opatrzone tabliczkami, co pozwoli stworzyć ścieżkę edukacyjną.

Źródło: www.telewizja.radom.pl
 

·
...
Joined
·
4,451 Posts
Straszą te "bardziej naturalne nawierzchnie wchłaniające wodę" (może piasek:lol:). Dobrze, że przy projektowaniu mają być brane pod uwagę ścieżki rowerowe:cheers:
 

·
Registered
Joined
·
57 Posts
Apeluje ! Niech takimi sprawami jak dobór nawierzchni zajmują sie uprawnieni ludzie a nie jakieś wynalazki co nie mają zielonego pojęcia o urbanistyce.
 

·
N 51° 23' E 21° 09'
Joined
·
4,572 Posts
Discussion Starter · #11 · (Edited)
Dla mnie całe te rewitalizacje można będzie o dupę potłuc. Wpakujemy miliony w coś, co już na starcie będzie denne. Komu odbiło na punkcie "powrotu do natury"? Proponuje jeszcze kible zlikwidować. No co, jak rezygnujemy ze zdobyczy techniki to pełną gębą, śmiało, co się będziemy rozdrabniać :bash: Latarnie też wypierdziu bo to ‘nienaturalne’. Może pochodnie dajmy...
Ja już nie wiem jak to komentować. Chyba ćpają w tych urzędach, bo zwalenie winy na głupotę nie jest tu wytłumaczeniem.
 

·
Registered
Joined
·
11 Posts
Tragedia jednym słowem.

"nawierzchnie bardziej naturalne, wchłaniające wodę." - to się dobrze składa, bo w Starym Ogrodzie jest już taka :eek:hno: Nie trzeba będzie robić nowej. A patrząc na to co się dzieje na mieście przy okazji wszelkich remontów to tą nawierzchnią zapewne będzie kostka firmy Jadar, którą wsadza się wszędzie.

Tabliczki z nazwami drzew to też wspaniały pomysł - może z miesiąc wytrzymają.

I tak ma wyglądać ten jeden z najstarszych miejskich parków w Polsce, w blisko ćwierć milionowym mieście w środku Europy ? Niech tym projektem się zajmie jakiś porządny architekt krajobrazu, a nie firma od projektowania przydomowych ogródków, bo znowu przez kilkadziesiąt lat będzie tam dziadostwo, a pieniądze pójdą w błoto, albo raczej w żwirek.

W ogóle inną sprawą jest zapach jaki wydaje okresami Mleczna i jej kolor. Aż miło sobie tak kocyk rozłożyć i poleżeć w pięknych okolicznościach przyrody. Czy przez tyle lat nie można było zrobić porządku z tymi, którzy zanieczyszczają tę rzekę ?

Następna sprawa - czy to, że park jest wpisany do rejestru zabytków oznacza, że jesienią nie można uprzątnąć opadłych liści? Jak spadły w październiku, tak leżą do dziś dzień.

Mam jednak cichą nadzieję, że znajdzie się odpowiedzialna osoba w tym mieście, która doprowadzi całą sprawę rewitalizacji parków razem z ambitnym planem stworzenia Parku Mleczna do samego końca, tak byśmy mieli choć taki powód do dumy z Radomia i że nie skończy się na tym, że robi się te projekty, bo ktoś ma interes w tym, żeby upchnąć tysiące metrów kostki brukowej od Muzeum Wsi Radomskiej do Lasu Kapturskiego.
 

·
User
Joined
·
1,757 Posts
Niech tym projektem się zajmie jakiś porządny architekt krajobrazu, a nie firma od projektowania przydomowych ogródków, bo znowu przez kilkadziesiąt lat będzie tam dziadostwo, a pieniądze pójdą w błoto, albo raczej w żwirek.
Też sie obawiam czy firemka, które realizacje wyglądają tak:
http://www.ogrod-larix.pl/realizacje.html
jest w stanie udźwignąć zadanie przywrócenia dawnej świetności XIX wiecznym parkom dużego miasta. No, ale cóż, tak bywa gdy nie umie się zrobić konkursu z prawdziwego zdarzenia...
 

·
...
Joined
·
4,451 Posts
Radomskie parki są w fatalnym stanieRadomskie parki to katastrofa. Widzi to każdy, kto choć raz wybrał się do jednego z nich na spacer. Władze miasta obiecują, że to się poprawi. Aby było lepiej, według wyliczeń magistratu, potrzeba milionów. Na razie kilkaset tysięcy wydamy na projekty zmian.

Miasto zabiera się za zmiany w trzech, największych radomskich parkach. Jak już pisaliśmy przebudowany ma być park imienia Tadeusza Kościuszki. Projekt został zamówiony w listopadzie. A firma Larix - Twój Ogród, która go przygotowuje ma cztery miesiące na wykonanie dokumentu. Do 2011 roku zmienić ma się też Stary Ogród i Leśniczówka.

WIELU CHĘTNYCH

O ile ze znalezieniem projektanta przebudowy parku Kościuszki magistrat miał poważne problemy, bo chętnych było jak na lekarstwo, to ze Starym Ogrodem i Leśniczówką takich problemów już nie było. Do obu przetargów zgłosiło się po cztery firmy. Ostatecznie projekt zmian w Starym Ogrodzie przygotuje firma Studio MK Meks. Miasto za dokument zapłaci 180 tysięcy 560 złotych.


Przebudowę Leśniczówki zaprojektuje Lerix - Twój Ogród, ta sama firma, która zajęła się już projektem parku Kościuszki. Na jej usługi magistrat wyda 110 tysięcy złotych.

ALEJKI I OŚWIETLENIE

W obu parkach przebudowane mają być alejki. Wzdłuż nich mają stać ławeczki. Będę budowane place zabaw dla dzieci. W kompleksach pojawią się nowe drzewa i rośliny ozdobne. - Nareszcie jest szansa, że w tych parkach coś się zmieni - mówi Sławomir Włoskowicz. - Teraz przecież w Leśniczówce nie jest najprzyjemniej, a to przecież centrum miasta.

Ale te zmiany będą dosyć kosztowne. Na samą przebudowę Leśniczówki miasto planuje wydać trzy miliony złotych. Pięć milionów ma kosztować park Kościuszki.
W tym roku magistrat chce mieć gotowe projekty. Jeśli się uda, rozpoczną się też pierwsze prace w Leśniczówce i Starym Ogrodzie. - Czas na przebudowę mamy do 2011 roku, jeśli będą gotowe projekty, to niewykluczone, że uda się rozpocząć prace - mówi Ryszarda Kitowska z biura prasowego radomskiego Urzędu Miejskiego. - W tegorocznym budżecie są, co prawda tylko pieniądze na projekty Leśniczówki i Starego Ogrodu, ale prace można rozpocząć, bo płacić za nie trzeba będzie po ich zakończeniu.

Szybciej ma się zmieniać park Kościuszki. Przebudowa miała się co prawda rozpocząć już w ubiegłym roku, ale się nie udało i przesunięto ją na ten rok.

Izabela KOZAKIEWICZ

Źródło: echodnia.eu


Z tą tragedią to pani Izabela trochę przesadziła, ja bym raczej powiedział polska norma.
 

·
S7/S12/S9
Joined
·
1,945 Posts
Wycinka drzew w Starym Ogrodzie

22 drzewa mają zostać wycięte w Starym Ogrodzie. Jak informuje Marek Figiel, szef radomskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, pozwolenie na wycinkę wydano na wniosek urzędu miejskiego

Na razie usunięto 10 drzew - topole, klony i jeden grochodrzew.

- Usunięto je ze względu na fakt, że zostały zaatakowane przez szkodniki, były suche i stanowiły zagrożenie dla użytkowników - informuje Figiel.

Obecnie trwają prace nad projektem rewitalizacji parku. Firma, która go robi, ma zaprojektować nowe alejki, przedłużenie ul. Nowospacerowej i różne elementy małej architektury.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

Tak na odświeżenie wątku ;)
 

·
N 51° 23' E 21° 09'
Joined
·
4,572 Posts
Discussion Starter · #17 ·
PAN zbada Piotrówkę

19 lutego w Urzędzie Miejskim zostanie podpisana umowa o współpracy naukowej Gminy Miasta Radomia i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Współpraca ma dotyczyć działalności badawczo–edukacyjnej z zakresu archeologii na terenie przyszłego Parku Mleczna, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przyszłego Skansenu Archeologicznego.

Polska Akademia Nauk reprezentowana będzie przez prof. dr hab. Andrzeja Buko – Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii. W imieniu Gminy umowę podpisze Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak.

Źródło: oficjalna strona miasta Radom
 

·
N 51° 23' E 21° 09'
Joined
·
4,572 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Trwa wielkie sprzątanie w Parku Kościuszki

Wczoraj pracownicy Zakładu Usług Komunalnych przy użyciu mechanicznej maszyny czyścili parkowe alejki z piachu.


W piątkowe przedpołudnie w parku Kościuszki sprzątano zalegający piach.
(Fot. Tadeusz Klocek)


- Sprzęt, którym odkurzano alejki nazywa się Multivan. Na stanie mamy trzy takie maszyny. To wielofunkcyjne urządzenia do utrzymania parków - poinformował nas Andrzej Kielski, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych. - Mają 63 różne przystawki, między innymi do zamiatania, koszenia trawy, czy kopania rowów. Wczoraj czyściliśmy alejki z wysypanego wcześniej piachu.

Źródło Echo Dnia

Może to nie remont, ale przynajmniej widać nowe maszyny w pracy zakupione do utrzymywania parków :)
 

·
S7/S12/S9
Joined
·
1,945 Posts
Chcą utworzyć park na UstroniuRadni z komisji gospodarki i środowiska wybiorą się w sobotę na spacer po zielonych terenach Ustronia. Przyjrzą się działkom, na których można by urządzić park

- Nie trzeba wiele, by park powstał, zielone tereny już są. Warto jednak bardziej o nie zadbać, stworzyć dodatkowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów, gdzieniegdzie dosadzić drzew, urządzić place zabaw, zamontować dodatkowe ławki i latarnie - mówi Sebastian Pawłowski, mieszkaniec osiedla, który na posiedzeniu komisji gospodarki i środowiska wystąpił z prezentacją na temat przyszłego parku. Jego obszar pokrywałby się z terenami zielonymi ciągnącymi się między ulicami Osiedlową a Grzeczarowskiego, wzdłuż cieku wodnego prowadzącego do stawu przy ulicy Jana Pawła II, przez teren przy Carrefourze, dawnej wioski indiańskiej aż do oczka wodnego i tzw. sadku.

W sobotę terenom przyjrzą się na wyjazdowym posiedzeniu komisji gospodarki i środowiska radni. W spacerze wezmą udział także mieszkańcy osiedla, przedstawiciele spółdzielni. Początek spotkania o godz. 11 w Klubie Osiedlowym "Ustronie" przy ulicy Sandomierskiej 14 (pod pocztą).

- Zorientujemy się, do kogo należą poszczególne działki, jak dokładnie wyglądają te tereny - mówi Robert Fiszer (PiS), przewodniczący komisji.

Ale okazuje się, że właścicieli terenów ustalił już jeden z członków komisji - Jan Pszczoła, radny SLD - Porozumienia Lewicy. Ma też pomysł, jak sfinansować prace.

- Teren ten nazywany byłby parkiem, ale formalnie nie byłby to park miejski. Utrzymaniem terenów, tak jak do tej pory, zajmowałaby się spółdzielnia. Magistrat sfinansowałby tylko nasadzenia. Tak by było najlepiej, już niejednokrotnie rozmawiałem na ten temat z władzami osiedla - mówi radny Pszczoła.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom
Inicjatywa słuszna. Jakby nie było największe osiedle mieszkaniowe w mieście bez zielonej ostoi to sytuacja trochę dziwna. Trzymam kciuki :)
 
1 - 20 of 601 Posts
Top