SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Beuthener
Joined
·
2,772 Posts
Discussion Starter · #1 ·
W Bytomiu właśnie powstaje pierwsza Rada Dzielnicy, a razem z tym powstaje wizja kompetencji takiej jednostki w naszym mieście. Ciekaw jestem jak u Was działają Rady Dzielnic i co takie instytucje miałyby robić, do czego służyć, etc.

Poniżej tekst z Miechowice.Net - serwisu grupy inicjatywnej, która dąży do stworzenia Rady Dzielnicy Miechowice:
Przedstawiciele Grupy Inicjatywnej rozpoczynają rozmowy z Radą Miejską oraz najbliższymi współpracownikami Prezydenta Koja na temat kształtu statutu dzielnicy Miechowice. Jakie zatem obowiązki powinni wypełniać przyszli Radni Dzielnicowi w ramach pracy Rady Miasta?

Grupa Inicjatywna zebrała już ponad 3000 podpisów, czyli brakuje już na prawdę nie wiele do tego by złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego o powołanie dzielnicy Miechowice. Jednak zebranie podpisów to przysłowiowe "małe piwo" przy problemie jakim jest dotarcie do większości mieszkańców i poinformowanie ich o potrzebie istnienia Rad Dzielnic. Bez zaangażowania społecznego Rada Dzielnicy nie będzie cieszyła się poparciem. Dlatego Grupa Inicjatywna w szerokich kompetencjach widzi możliwość zainteresowania mieszkańców Radami Dzielnic.

W zamyśle podstawowymi kompetencjami Rad Dzielnic jest opiniowanie uchwał Rady Miejskiej, które mają znaczenie lokalne. Rady Dzielnic mogą składać wnioski do Rady Miasta, zaznaczając problemy mieszkańców. Niestety tak określone zadania dają bardzo małe możliwości Radom, przez co stają się mało atrakcyjne. Polskie prawo pozwala gminom powoływać jednostki pomocnicze, ale nie określa jednoznacznie czym mają się zajmować. Zatem ustalanie kompetencji pozostawiono całkowicie w gestii Rad Miejskich. Dlatego w polskich miastach różnie zostały rozwiązane zadania jednostek pomocniczych.

W Łodzi działają Rady Osiedlowe (podobnie jak w Gliwicach), które posiadają kompetencje finansowe. Oczywiście jednostki pomocnicze działają w ramach budżetu miasta i nie tworzą własnego, ale pomimo tego środki co rocznie są przeznaczane na potrzeby osiedla. Wielkość kwot, którymi Rada Osiedla może dysponować jest przeliczana na jednego mieszkańca. Ponadto w budżecie miejskim zarezerwowane są pieniądze na tzw. konkursy inwestycyjne (przeważnie ta suma jest taka sama jak całość pieniędzy przeznaczanych na wszystkie osiedla). Każde osiedle ma prawo do złożenia projektów inwestycji, z których kilka najlepszych jest później realizowanych. Powoduje to zdrową rywalizację pomiędzy osiedlami oraz wpływa na skuteczność danej Rady Osiedla.

Dobrym przykładem miasta, w którym Rady Dzielnic działają prężnie jest Kraków. Do głównych zadań Rad jest przygotowywanie przedsięwzięć priorytetowych. Co roku Prezydent Krakowa przeznacza określone kwoty na drogi, szkolnictwo itp. na daną dzielnicę, a Radni decydują co najpierw powinno zostać wyremontowane.

Musimy być świadomi, iż nie możemy po prosu skopiować kompetencji innych Rad. Trzeba wiedzieć, że kompetencje będą dostosowane do Bytomia i do możliwości miasta. Oczywiście warto korzystać z doświadczeń innych miast. Proces powstawania oddolnego dzielnic został rozpoczęty i minie jakiś czas zanim większość bytomskich dzielnic będzie miała swoje rady. Dopiero wtedy można będzie walczyć o konkursy dzielnicowe.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top