SkyscraperCity Forum banner

:)

[Radzionków] Biurowiec firmy Kanlux

7592 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  nuloop
Projektant: medusagroup
Inwestor: KPE Nieruchomości
Wykonawca: Milimex
Użytkownik: Kanlux
Realizacja: 2015-16

Wszystkie zdjęcia są autorstwa Tomasza Zakrzewskiego (nie będę umieszczał wszystkich bezpośrednio na forum). Więcej informacji:
http://www.medusagroup.pl/projekty/biurowe/kanlux/

See less See more
15
1 - 7 of 7 Posts
Ciekawy, nietuzinkowy - trochę budynek za zasłonką ;).

Cierpi trochę na efekt skali (małej). Po za tym nie jest urzekająco piękny a "tylko" ciekawy/niestandardowy...

Nie wiem jak adekwatnie ocenić :dunno:.
Fajnie, że ciekawa architektura pojawia się również w mniejszych miejscowościach. Ode mnie 9.
Wybitny. Czysta forma, minimalizm połączony z wieloma materiałami. Na prawdę ciekawy. 10
Jak na firmę zajmującą się oświetleniem wyjątkowo mroczny projekt. Celowa przewrotność? :) Takie 7, bo w sumie to wszystko już było i jakoś nie wywołuje wielkiego zaciekawienia. Z pewnością jednak Radzionków zasługuje na równie dobre realizacje.
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top