SkyscraperCity Forum banner

Ile dasz?? :)

1 - 8 of 8 Posts

·
Banned
Joined
·
2,290 Posts
Przy okazji należy zwrócić uwagę na doskonałe zastosowanie starego budynku- wcześniej zdawało się że to udręka dla miasta- bo to był zbiornik gazu i do tego na Starym Mieście - a taka właśnie forma okazała się idealna dla świetnie pasującego do Torunia planetarium.

A że ma formę neogotycką, to możnaby wkręcać turystom, że to tu Kopernik uczył się astronomii ;)
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top