Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 58 Posts

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Rating skylines Europese Unie de top 10 en Nederland de top 7

Ik heb de laatste tijd iets te veel vrije tijd gehad, waardoor ik de drang niet kon weerstaan om een beetje statistiek toe te passen op de skylines binnen de Europese Unie en Nederland. Ik ben al veel polls tegengekomen, waarin gevraagd werd om een subjectieve mening te geven over de volgorde van een rijtje skylines. Maar wat ik nog mis is een "objectieve" methode.

Bij deze wil ik dan ook een objectieve methode presenteren, waarbij ik gekeken heb naar de skylines binnen de Europese Unie en Nederland. Ik heb hierbij gekeken naar 3 aspecten die de uitstraling van een skyline in mijn ogen voor een groot deel bepalen

Ten eerste omvang: Aantal meters hoogbouw binnen de cluster.
Ten tweede hoogte: Gemiddelde hoogte van de hoogste gebouwen binnen deze cluster
en tot slot: De dichtheid van de skyline. Hoe dicht staan de gebouwen bij elkaar.

Hieronder een korte beschrijving van de berekening:

___________________________________________________________________________

Berekening

Dataset: Alle 100+ gebouwen (Woon of kantoor, excl antennes/masten e.d.), die binnen 2km (Voor Nederland 3km) afstand van de cluster afstaan. Gebouwen die geen aansluiting hebben met de hoogbouw cluster, dus verder dan 2km verwijderd zijn, worden niet meegeteld. Per jaar wordt gekeken welke gebouwen volledig zijn opgeleverd. Voor de jaren na 2009 worden ook de gebouwen die op dit moment in aanbouw zijn meegeteld. Deze worden toegevoegd op basis van de verwachtte opleverdatum.

De 3 aspecten van een skyline

Omvang skyline: Som van de hoogte van alle hoogbouw gebouwen binnen de cluster. Score wordt lineair berekend tussen 10% en 100% in vergelijking met de minimale waarde 500 (=10%) en de maximale waarde 4983 (maximale score in 2013, La Défense).

Hoogte skyline: Gemiddelde hoogte van de top 5 gebouwen uit de skyline. Score wordt lineair berekend tussen 10% en 100%. Hierbij levert een gemiddelde van 75 meter een score van 10% op en het gemiddelde van 231,9 (maximum van 2013 City of London) een score van 100%.

Dichtheid skyline: Gemiddelde dichtheid van de gebouwen binnen de cluster, waarbij de dichtheid van een gebouw berekend wordt als de gemiddelde afstand van gebouw X tot de 5 dichtstbijzijnde gebouwen binnen de cluster. Score (tussen 10% en 100%) wordt logaritmisch (Dit levert een betere verdeling op) bepaald t.o.v. de beste skyline in deze categorie. Een dichtheid van 2,5 km levert een score van 10% op en een dichtheid van 0,24 km (minimum van 2013 La défense) een score van 100%.

Totaal Score is het gemiddelde van de 3 bovenstaande scores. Hieronder volgen de resultaten van de top 10 van de Europese Unie en de top 7 van Nederland
___________________________________________________________________________

Europese UnieNederland

 

·
Registered
Joined
·
21,187 Posts
mooie grafiekjes! Laten bepaalde aspecten goed zien. Maar sommige aspecten zijn niet objectief te beoordelen op deze manier, namelijk hoe de harmonie van de gebouwen bij elkaar is of ten opzichte van de omgeving/natuurlijke factoren. En een heel dichte skyline, van gebouwen die op elkaar gepropt zijn, is dat automatisch eigenlijk wel mooier dan een skyline met wat meer gaten ertussen. Evenals hoogteschillen onderling die een schouwspel kunnen opleveren of vanaf welke kant we de skyline zien.
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Wat versta je onder gebouwen? Tellen bijvoorbeeld ook observatieplatformen en zendmasten mee?
Welke hoogte gebruik je voor de gebouwen? Het dak? De mast?
Hoe definieer je een cluster?
Hoe bepaal je of gebouwen wel of geen aansluiting hebben met het cluster?
 

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
mooie grafiekjes! Laten bepaalde aspecten goed zien. Maar sommige aspecten zijn niet objectief te beoordelen op deze manier, namelijk hoe de harmonie van de gebouwen bij elkaar is of ten opzichte van de omgeving/natuurlijke factoren. En een heel dichte skyline, van gebouwen die op elkaar gepropt zijn, is dat automatisch eigenlijk wel mooier dan een skyline met wat meer gaten ertussen. Evenals hoogteschillen onderling die een schouwspel kunnen opleveren of vanaf welke kant we de skyline zien.
Ha leuk reacties!

Klopt natuurlijk helemaal. Niet alles is objectief te meten. Compositie van een skyline of waardering van gebouwen. Ik wilde nu eens alle subjectieve dingen weg laten en objectief tot een score komen.
 

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Wat versta je onder gebouwen? Tellen bijvoorbeeld ook observatieplatformen en zendmasten mee?
Welke hoogte gebruik je voor de gebouwen? Het dak? De mast?
Hoe definieer je een cluster?
Hoe bepaal je of gebouwen wel of geen aansluiting hebben met het cluster?
Ik heb de uitleg relatief kort gehouden, omdat ik verwacht had dat de interesse daarvoor gering zou zijn.

Wat versta je onder gebouwen? Alle kantoor en woongebouwen van 100 meter of hoger excl. masten e.d.. Dus ook geen kerken, zendmasten en observatieplatformen.

Welke hoogte gebruik je? In principe hoogte excl masten e.d.. Dit blijft natuurlijk altijd een beetje subjectief. Om voorbeelden te geven. De M op montevideo telt niet mee, maar ik heb wel bij de hoftoren de hele constructie meegeteld.

Wel of geen aansluiting met de/het cluster wordt bepaald met de 2km regel. Uiteraard is dat enigszins subjectief. Waarom bijvoorbeeld niet 1.5km of 3km. 2 km heb ik vooraf bepaald. Dit leek vooraf in ieder geval een vrij ruime grens.

Definitie van een cluster is minimaal 6 gebouwen die onderling op zijn minst een aansluiting van 2 km of kleiner moet hebben. 6 gebouwen is zo gekozen, zodat ik de dichtheid t.o.v. 5 gebouwen moet kunnen meten. 5 is wat mij betreft echt een minimum hiervoor. Ik had liever 10 gebruikt, maar dan waren een aantal skylines zoals Den Haag bijvoorbeeld afgevallen. Nu valt echter de Zuid-as net af. Verontschuldiging daarvoor aan alle Amsterdammers ;-)

Hoop dat ik hiermee je vragen duidelijk heb beantwoord.
 

·
Registered
Joined
·
21,187 Posts
Welk gebied van Rdam heb je dan bijv. genomen? Als het binnen 2 km moet, het wilhelminapier gebied, of central district of alles?
 

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #7 ·
En een heel dichte skyline, van gebouwen die op elkaar gepropt zijn, is dat automatisch eigenlijk wel mooier dan een skyline met wat meer gaten ertussen.
Hier kunnen meningen inderdaad over verschillen. Je zou zeggen dat er op een gegeven moment een omslagpunt plaatsvindt, waarbij de dichtheid van een skyline te hoog is. Wat mij echter in de praktijk opvalt is dat de skylines van New York en Hong Kong zeer hoog gewaardeerd worden mede door de dichtheid van deze skylines. En deze dichtheid is naar alle waarschijnlijkheid (Heb het niet uitgerekend) nog een een stuk hoger dan de dichtheid van La Défense bijvoorbeeld.
 

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
Welk gebied van Rdam heb je dan bijv. genomen? Als het binnen 2 km moet, het wilhelminapier gebied, of central district of alles?
Ik zie dat ik het niet goed heb uitgelegd. Voor Rotterdam geld dat alle 100+ gebouwen wel een aansluiting hebben met de de rest van 100+ gebouwen in rotterdam. Montevideo staat bijvoorbeeld meer dan 2 km van het Weenacenter af, maar dit gat wordt natuurlijk opgevuld met hoge heren, schielandtoren, fortis bank blaak etc. etc.

Gebouwen hoeven dus niet binnen 2 km van alle gebouwen af te staan, maar moet een link hebben van kleiner dan 2 km met de rest van de gebouwen.

Zo vallen de gebouwen aan het amstelplein in Amsterdam wel buiten de cluster van de zuid-as. Afstand is hemelsbreed ruim 3 km


Om een zeer extreem theoretisch voorbeeld te nemen. Een rij van 6 gebouwen die op een horizontale lijn staan met onderling 2 km afstand zouden dus als het ware nog tot 1 cluster beschouwd mogen worden. De dichtheid van deze cluster is dan ook de laagste score die je zou kunnen bereiken. Dit levert namelijk een gemiddelde op van 4,67 en een score van -12% (namelijk 2,15=10%). Je ziet dat dit dus ook onmiddellijk wordt afgestraft met een zeer slechte score van de dichtheid.
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Ik heb de uitleg relatief kort gehouden, omdat ik verwacht had dat de interesse daarvoor gering zou zijn.
Ik ben juist geïnteresseerd naar je uitleg. Er is op dit forum wel vaker geopperd om skylines aan een objectieve meetmethode te onderwerpen, maar het bleek altijd dat de objectiviteit achteraf toch wat minder objectief was dan werd gezegd. Als je een meting wilt houden dan moet je sowieso je begrippen duidelijk afbakenen, maar de wijze waarop je dat doet blijkt vrijwel altijd een subjectieve aangelegenheid.
5 is wat mij betreft echt een minimum hiervoor. Ik had liever 10 gebruikt, maar dan waren een aantal skylines zoals Den Haag bijvoorbeeld afgevallen. Nu valt echter de Zuid-as net af. Verontschuldiging daarvoor aan alle Amsterdammers ;-)
Den Haag moest en zou dus mee doen? :cheers:
En een heel dichte skyline, van gebouwen die op elkaar gepropt zijn, is dat automatisch eigenlijk wel mooier dan een skyline met wat meer gaten ertussen.
Voor mij hoeft het niet altijd een dichte skyline te zijn. De twee torens van Leeuwarden vormen ook een prachtig silhouet, echt duidelijk herkenbaar. Wat mij betreft heeft Leeuwarden een van de mooiste skylines van Nederland.

 

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Ik ben juist geïnteresseerd naar je uitleg. Er is op dit forum wel vaker geopperd om skylines aan een objectieve meetmethode te onderwerpen, maar het bleek altijd dat de objectiviteit achteraf toch wat minder objectief was dan werd gezegd. Als je een meting wilt houden dan moet je sowieso je begrippen duidelijk afbakenen, maar de wijze waarop je dat doet blijkt vrijwel altijd een subjectieve aangelegenheid.
Den Haag moest en zou dus mee doen? :cheers:
Voor mij hoeft het niet altijd een dichte skyline te zijn. De twee torens van Leeuwarden vormen ook een prachtig silhouet, echt duidelijk herkenbaar. Wat mij betreft heeft Leeuwarden een van de mooiste skylines van Nederland.
Elk onderzoek heeft een aantal subjectieve aspecten, die je duidelijk vooraf moet afbakenen. Dat heb ik dan ook gedaan.

Den Haag hoefde van mij niet zo nodig mee te doen, hoor. Woon hier pas een jaar en heb eigenlijk nog altijd meer met Rotterdam. Ik had eigenlijk wel graag ook meer Nederlandse steden op genomen, maar dan zou ik de 100 meter grens moeten verlagen. Dat vond ik echter te ver gaan :nuts:.

Wat betreft Leewarden heb je best gelijk. Dit is dan eigenlijk ook meer een score voor de mate van indrukwekkendheid (is dat Nederlands?), dan voor mooiheid.
 

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #12 ·

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Analyse situatie Rotterdam

Rotterdam komt terecht op een verdienstelijke 6de plaats in de eindrangschikking (2012 inclusief De Rotterdam, New Orleans en Erasmus MC). Even een kleine analyse voor Rotterdam. Waar is nog verbetering nodig?

Aantal meters hoogbouw (100+) is gegroeid van 683,5 in 1996, wat toen een 9de plaats betekende tot 2217,9 in 2012 (inclusief De Rotterdam, New Orleans en Erasmus MC)
Hiermee komt Rotterdam op een 5de plaats net achter Canary Warf. Rotterdam doet het dus goed wat betreft aantal gebouwen en de gemiddelde hoogte hiervan.

Op het gebied van hoogte (top 5 hoogste gebouwen in de skyline) is Rotterdam gegroeid van 117 meter tot 153 meter in 2012. Deze vooruitgang betekende echter een achteruitgaan in de ranglijst. 117 meter was een 7de plaats waard in 1996. 153 meter betekent een 8ste plaats in 2012. Rotterdam zou op dit gebied dus nog aardig moeten werken. Voor een 6de plaats in 2012 op het gebied van hoogte zou Rotterdam moeten klimmen naar een gemiddelde hoogte van iets meer dan 167,7 (Warschau). Dit lijkt vooralsnog te hoog gegrepen, maar met de Zalmhaventoren en ontwikkeling van Centraal District komen we aardig in de richting, hoewel dit uiteraard niet in 2012 gerealiseerd zal zijn.

Tot slot de dichtheid. De score voor dichtheid is afgenomen van 860 meter naar 500 meter in 2012. Opnieuw betekent dit een daling in de rangschikking van plaats 6 in 1996 tot plaats 8 in 2012. Er zou een verbetering plaats moeten vinden van 120 meter tot 380 meter om een 6de plaats (momenteel Brussel) op dit gebied te bemachtigen in 2012. De ontwikkeling van het baankwartier, aanvulling op de Wilhelminapier en enkele torens in het waterstadgebied zullen dit gat waarschijnlijk snel dichten.

Conclusie en verwachting: Rotterdam schiet op dit moment vooral tekort op het gebied van hoogte en dichtheid in vergelijking met andere Europese skylines. Ontwikkeling van Zalmhaventoren en Centraal district zal een goede eerste stap zijn op het gebied van hoogte. Toch verwacht ik, kijkend naar de ontwikkeling in andere steden, dat Rotterdam in 2020 nog altijd een te grote achterstand zal hebben op dit gebied. Op het gebied van dichtheid kan Rotterdam denk ik meer bereiken. Voornamelijk de ontwikkeling van het baankwartier (hopelijk dus met 100+ gebouwen) zal een groot gat in de Rotterdamse Skyline kunnen dichten. In 2020 verwacht ik dan ook dat de Rotterdamse skyline zich op het gebied van dichtheid zal blijven kunnen meten met de Europese top.
 

·
Registered
Joined
·
6,088 Posts
Leuk gedaan die grafriekjes, maar dit heeft niets met 'een objectieve mening hebben over een skyline' te maken.
Een objectieve mening geven kan ook zonder dit soort statistieken.
Waarom telt dichtheid mee? Van dichtbij zal een skyline met veel dichtheid imposant overkomen, maar het kan ook zijn dat een skyline die minder dichtheid heeft en waarbij de gebouwen iets meer verdeeld zijn over de stad, juist van een afstand imposanter is. Daarvoor krijg je dan geen score?
Ik probeer een voorbeeld te geven. Over een aantal jaar zal de kluster rond het CS in Den Haag klaar zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat dit er geweldig gaat uitzien. Kwa dichtheid zal Den Haag dus flink gaan scoren volgens jouw statistieken. De skyline gaat er gewoon goed uitzien. Echter zal de Haagse skyline er van een afstand minder imposant uitzien dan de Rotterdamse van dezelfde (verre) afstand.
Als je van Den Haag kijkt naar R'dam lijkt het alsof de gebouwen van de Wilhelminapier en Kop van Zuid naast de gebouwen van het Weena en Beurs/Churchillplein/Leuvehoofd staan.
Ook vanaf de van Breinenoordbrug is juist de spreiding van de gebouwen mooi. Het maakt de stad imposanter van een afstand, dan wanneer je er daadwerkelijk doorrijdt.
Dit door een gespreide skyline, waarvoor je dus geen punten krijgt.
Toch bedankt voor de mooite die je hebt genomen.
 

·
Registered
Joined
·
3,900 Posts
Ik ben juist geïnteresseerd naar je uitleg. Er is op dit forum wel vaker geopperd om skylines aan een objectieve meetmethode te onderwerpen, maar het bleek altijd dat de objectiviteit achteraf toch wat minder objectief was dan werd gezegd. Als je een meting wilt houden dan moet je sowieso je begrippen duidelijk afbakenen, maar de wijze waarop je dat doet blijkt vrijwel altijd een subjectieve aangelegenheid.
Den Haag moest en zou dus mee doen? :cheers:
Voor mij hoeft het niet altijd een dichte skyline te zijn. De twee torens van Leeuwarden vormen ook een prachtig silhouet, echt duidelijk herkenbaar. Wat mij betreft heeft Leeuwarden een van de mooiste skylines van Nederland.

De skyline van Leeuwarden is niet echt groot of heel indrukwekkend, maar zeker niet saai of lelijk. Ik vind het leuk om Achmea net buiten Dokkum al te kunnen zien. Bij Aldtsjerk en Gytsjerk heb je een mooi zicht op de skyline, over de weilanden (waar je soms kunt schaatsen).
 

·
Registered
Joined
·
3,513 Posts
^^ ^^Ik denk dat de meeste mensen een skyline van dichterbij beleven dan van verder, door bijv. de stad vanaf de snelweg inrijden. Een veel selectere groep zal van bijv. een kerktoren of ander hoog gebouw van grote afstand een skyline bekijken, hoewel ook geweldig. Plus dat met Laakhaven en Binckhorst Den Haag nog wel wat breder gaat worden. Maar laten we eerlijk zijn, beide steden hebben/krijgen een geweldige skyline, zeker voor NL begrippen. :)
 

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Bedankt voor je reactie:)

Leuk gedaan die grafiekjes, maar dit heeft niets met 'een objectieve mening hebben over een skyline' te maken.
Een objectieve mening geven kan ook zonder dit soort statistieken.
Cijfers/Statistieken zijn redelijk objectief. Natuurlijk kun je er zo mee spelen dat er ook andere uitkomsten uit komen (Dit is uiteraard niet de bedoeling en zou een enorme tijdverspilling betekenen), maar het lijkt me objectiever dan in een poll de mening (subjectief) van andere forumleden vragen. Zeker als een groot deel van deze forumleden deze 15 skylines niet met eigen ogen heeft ervaren. En daarom hun beslissing af laat hangen van een aantal foto's, die dan waarschijnlijk ook nog alleen vanaf de beste locaties zijn genomen. Een goede skyline is natuurlijk vanaf elk willekeurig punt mooi :)

Waarom telt dichtheid mee? Van dichtbij zal een skyline met veel dichtheid imposant overkomen, maar het kan ook zijn dat een skyline die minder dichtheid heeft en waarbij de gebouwen iets meer verdeeld zijn over de stad, juist van een afstand imposanter is. Daarvoor krijg je dan geen score?
Dichtheid lijkt me behoorlijk belangrijk voor een skyline. Als voorbeeld: Moskou heeft een zeer grote hoeveelheid hoogbouw, maar deze gebouwen staan verspreid over de hele stad. Afstanden van 2 of 3 km tussen verschillende gebouwen komen zeer veel voor. Tenzij je Moskou met een verrekijker van 20-30km afstand gaat bekijken is er totaal geen mooie skyline te zien. Slechts kleine minder indrukwekkende clusters, die ver uit elkaar staan. Wanneer je niet naar de dichtheid zou kijken zou Moskou misschien wel bovenaan staan, zonder dat je ook maar 1 mooie foto van die skyline kan maken. Met de nieuwbouw in Moskou komt daar overigens verandering in en wordt er een aardig clustertje gevormd met een aardige dichtheid.

Ik probeer een voorbeeld te geven. Over een aantal jaar zal de kluster rond het CS in Den Haag klaar zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat dit er geweldig gaat uitzien. Kwa dichtheid zal Den Haag dus flink gaan scoren volgens jouw statistieken. De skyline gaat er gewoon goed uitzien.
Helemaal mee eens. De Haagse skyline gaat er steeds beter uit zien. Mede dankzij meer gebouwen, grotere hoogte en toenemende dichtheid. Vandaar ook de stijging in mijn ranglijst.

Echter zal de Haagse skyline er van een afstand minder imposant uitzien dan de Rotterdamse van dezelfde (verre) afstand.
Ook al helemaal mee eens! Den Haag zal na oplevering van de in aanbouw zijnde gebouwen, nog maar half zo veel hoogbouw hebben als Rotterdam. Daar komt nog bij dat de hoogte van Rotterdamse gebouwen nog superieur is aan Den Haag. Vandaar dat de score van Rotterdam ook gewoon hoger is dan die van Den Haag. Ondanks dat de dichtheid van Den Haag iets beter is dan die van Rotterdam. Dichtheid is slechts 1 aspect en allerminst overheersend.

Als je van Den Haag kijkt naar R'dam lijkt het alsof de gebouwen van de Wilhelminapier en Kop van Zuid naast de gebouwen van het Weena en Beurs/Churchillplein/Leuvehoofd staan.
Ook vanaf de van Breinenoordbrug is juist de spreiding van de gebouwen mooi. Het maakt de stad imposanter van een afstand, dan wanneer je er daadwerkelijk doorrijdt.
Ook al mee eens. Hiermee bevestig je dus dat een skyline met meer dichtheid indrukwekkender is dan een skyline zonder dichtheid. Immers van een afstand lijken de gebouwen lekker compact bij elkaar te staan wat enorm imposant overkomt. Maar als je dan een skyline met wat mindere dichtheid van wat dichterbij gaat bekijken dan wordt het opeens minder indrukwekkend.

Conclusie een skyline met grotere dichtheid is indrukwekkender dan een skyline zonder dichtheid.

Dit door een gespreide skyline, waarvoor je dus geen punten krijgt.
Hier trek je helaas de verkeerde conclusie. Zie hierboven.

Toch bedankt voor de moeite die je hebt genomen.
Graag gedaan :cheers1:
 

·
Registered
Joined
·
388 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Dit is voor mij nou net het aller belangrijkste aspect......
Gelijkgewogen met de andere aspecten lijkt me niet verkeerd. Maar is wel belangrijk genoeg om idd. mee te tellen.
 

·
Moderator
Joined
·
17,046 Posts
Leuk gedaan hoor. Had alleen niet verwacht dat Rotterdam boven Warschau eindigt in de conclusie grafiek.
 
1 - 20 of 58 Posts
Top