SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
10 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Rozstrzygnięto przetarg na budowę krytej pływalni ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej

Lista złożonych ofert wtraz z oferowanymi cenami oraz lista wykonawców wykluczonmych:

1. BUDIMEX DROMEX S.A. - 27 985 297,70 PLN brutto
2. ABB-FDO Polska Sp. z o.o. (Konsorcjum Lider) - 86 490 920,97 PLN brutto
3. Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe „DORBUD” S.A. - 33 329 999,88 PLN brutto
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. - 39 736 249,32 PLN brutto
5. EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. - 28 083 790,00 PLN brutto
6. Mostostal Warszawa S.A. - 31 879 708,15 PLN brutto
7. ALSTAL Budownictwo Sp. z o.o. - 30 114 985,79 PLN brutto
8. STRABAG Sp. z o.o. - 38 842 733,19 PLN brutto
9. „BUDUS” S.A. - 35 853 435,12 PLN brutto
10. MIRBUD S.A. - 27 992 767,02 PLN brutto
11. TIWWAL Sp. z o.o. (Konsorcjum Lider) - 20 778 737,75 PLN brutto

Wykonawcy wykluczeni:
UNIBEP S.A.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis
Skanska S.A.
Korporacja Budowlana „BUDMAX” Sp. z o.o.
„FLIS” Marcin Flis


Róźnica pomiędzy najtańszą, a najdroższą ofertą wynosiła 66mln. (najwyższa zaoferowana cena 86mln brutto najniższa 21mln.). Koszt wg. kosztorysu niwestorskiego opiewał na 40mln.
Zakres realizacji:
Basen o wymiarach 25x12,5m i gł. pd 1,35m do 1,80m, basen szkoleniowo-rekreacyjny, zjeżdżalnia wodna, zespół saun , widownia na 100 miejsc, płyta lodowiska 20x30m z możliwościąwykorzystania w okresie letnim jako wrotkowisko z widownią na 30osób. Czas realizacji lato 2009 - wiosna 2011.

Obecnie (19.06.2009) został ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty - tj. oferta złożona przez Konsorcium z liderem TIWWAL Sp. z o.o. ul. Człuchowska 9 01-360 Warszawa. Na ew. protesty jest 10dni, a więc 30.06.2009r będzie można podpisać umowę i rozpocząc realizację inwerstycji.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top