SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #1 ·
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #2 ·
.....
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #3 ·
เลือก 5 เมืองนำร่อง พัฒนาขนส่งมวลชน

3 February 2018

เลือก 5 เมืองนำ ร่องลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ใช้ระบบรถบัสชานตํ่าให้บริการก่อนยกระดับเป็นเดินรถรางและรถไฟฟ้าในอนาคต บริษัท RTC ชง เชียงใหม่ ระยอง อุดรธานี สุโขทัย สระบุรี ใช้บริการแน่ปีนี้

แหล่งข่าวระดับสูงจากกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ มีมติจะเร่งดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรูปแบบการใช้รถบัสชานตํ่าให้บริการ จำนวน 10 คัน ราคาคันละ 3.5 ล้านบาท ติดตั้งระบบไอทีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีแนวเส้นทางจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ไปยังย่านธุรกิจนิมมานเหมินทร์ ผ่านชุมชนคูเมืองเก่า ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ช่วงนำร่องค่าโดยสารคนละ 20 บาทตลอดสาย

โดยมีบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC: regional transit corporation) ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาเมืองและการขนส่งทางราง เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง และการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจรอบพื้นที่สถานีขนส่งมวลชน ให้บริการเดินรถ


“เบื้องต้นได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถสองแถวแดงเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วโดยเรียกเส้นทางนำร่องของเชียงใหม่ว่า R3 จะทดลองวิ่งให้บริการก่อน 6 เดือนและผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดขอให้บริการฟรีในช่วงแรกนี้ก่อน 15 วัน หลังจากนั้นขบ.จะให้บริษัท RTC เข้าไปสัมปทานดำเนินการร่วมกับแต่ละจังหวัดต่อไปได้ทันที

โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และจะนำรูปแบบการเดินรถดังกล่าวไปลงทุนในจังหวัดระยอง สุโขทัย อุดรธานี และสระบุรีให้ได้ใช้บริการในปี 2561 นี้”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,336 วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

http://www.thansettakij.com/content/255448
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 ·
ดันคมนาคมระบบรองระยอง เชื่อมไฮสปีดเทรนหนุนพื้นที่

5 July 2018


“ระยองพัฒนาเมือง” จี้คณะกรรมการอีอีซี เร่งผลักดันคมนาคมระบบรอง เมืองระยอง ประเดิมเปิดให้บริหารรถโดยสาร เชื่อมรถไฟความเร็วสูง และ 7 ศูนย์เศรษฐกิจใหม่ หวังให้เกิดการบริการที่ทั่วถึง และจูงใจผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน

จากนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ได้ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความตื่นตัวด้านการลงทุน และเห็นโอกาสจากการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จึงมีเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองเห็นโอกาสตรงจุดนี้ และรวมตัวกันจัดตั้งบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด ขึ้นมารองรับการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ โดยใช้ศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ ในการขับเคลื่อน โดยไม่ต้องไปพึ่งภาครัฐ และยังเป็นการช่วยปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุน กรณีเวนคืนที่ดินมาพัฒนา เป็นต้น

นายภูษิต ไชยฉํ่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งผลักดันการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งระบบรอง ในพื้นที่อีอีซี เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ โดยจะนำรถโดยสารประจำทาง (สมาร์ทบัส) มาเปิดให้บริการในระยะแรก เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบคมนาคมในพื้นที่ รองรับผู้โดยสารจากสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่มาสิ้นสุดที่สถานีอู่ตะเภาและหลังจากนั้นจะลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) ในระยะต่อไป เพื่อให้เข้าถึงบริการระบบขนส่งมวลชนได้อย่างทั่วถึง


อีกทั้ง ยังรองรับการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ 7 แห่ง ในเมืองระยอง ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจใหม่รอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา ศูนย์เศรษฐกิจบ้านฉาง ศูนย์เศรษฐกิจมาบตาพุด ศูนย์เศรษฐกิจเซ็นทรัลพลาซาระยอง ศูนย์เศรษฐกิจศูนย์การค้าแหลมทอง ศูนย์เศรษฐกิจเมืองระยอง และศูนย์เศรษฐกิจเทศบันเทิง


โดยขณะนี้ได้ส่งแผนการพัฒนาดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) บรรจุเป็นโครงการเร่งด่วนแล้ว เพื่อไปผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปหาผู้ให้บริการ ซึ่งบริษัทก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการในจุดนี้ และได้ประสานงานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองไปเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากมีระบบฟีดเดอร์ให้บริการอย่างทั่วถึง พร้อมกับการเร่งพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ แล้วจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ระยองมากขึ้น เนื่องจากจะมีโครงข่ายระบบคมนาคมเชื่อมโยงกับพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใหม่ 7 แห่ง

ดังนั้น จึงต้องเร่งผลักดัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นที่การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจต่างๆ พร้อมกับการเร่งเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะรูปแบบสมาร์ทบัสก่อนที่จะปรับรูปแบบเป็นโมโนเรลในระยะต่อไป หากเต็มพิกัดให้บริการ จะมีทั้งแนวเส้นทางในพื้นที่เมืองเก่าระยอง ขยายออกไปสู่พื้นที่โซนใหม่ต่างๆ

“ขณะนี้บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานขนส่งจังหวัดให้ทดสอบการเดินรถเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายใน 3 เดือนต่อจากนี้จะเปิดให้บริการสมาร์ท บัส เส้นทางนำร่องประมาณ 15 กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยกับการใช้บริการสาธารณะรูปแบบใหม่กันมากขึ้น ลดอุบัติเหตุและลดปัญหาการจราจร โดยศูนย์เศรษฐกิจจะเชื่อมต่อได้ทั้งย่านการค้าดั้งเดิม และย่านใหม่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น”

ด้านนายฐาปนา บุญยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และที่ปรึกษาบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิทคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ในการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่อีอีซี จะมีการเสนอ “ศูนย์คมนาคมขนส่งระบบรอง” ไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) เพื่อเร่งผลักดันให้โครงการต่างๆ เกิดขึ้นใน 4 พื้นที่ทั้งฉะเชิงเทรา ศรีราชา-พัทยา และระยอง โดยเฉพาะเขตจ.ระยอง ที่จะมีศูนย์เศรษฐกิจเกิดขึ้น 7 แห่งจำเป็นต้องวางระบบให้เกิดการเชื่อมโยงกัน


หน้า 11 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,379 วันที่ 1-4 ก.ค. 2561

http://www.thansettakij.com/content/293970
 
  • Like
Reactions: gend0

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #5 ·
อบจ.ระยองจี้ติดรถไฟเชื่อม3สนามบิน เร่งบูรณาการผลการศึกษาขนส่งมวลชน

11 November 2018

อบจ.ระยองเกาะติดการยื่นซองรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน พร้อมติดตามผลการทำงานของคณะกรรมการ 4 คณะที่อีอีซีแต่งตั้ง จี้ติดการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงท่าอากาศยานอู่ตะเภา-เมืองระยอง ระยะทาง 30 กม.เดินหน้าขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะเสนอขอความเห็นชอบรัฐบาลเร่งผลักดัน

แหล่งข่าวระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) เปิดเผยว่า ตามที่คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองลงนาม เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาก่อสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ระยอง โดยนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกอบจ.ระยอง ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯได้เข้าร่วมประชุมโดยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ระยองเป็นประธานไปเมื่อเร็วนี้ได้ความชัดเจนมากขึ้นสำหรับการเร่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆในพื้นที่ระยอง

ผลการประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เร่งรัดโครงการหลักที่เกี่ยวข้องกับอีอีซีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดว่าจะต้องลงนามในสัญญาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้ นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อีกทั้งยังรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 3 คณะที่รัฐบาลแต่งตั้งประกอบไปด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นอกจากนั้นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย คณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสนยามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่

“ได้ภาพความชัดเจนกรณี รถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยายระยะทาง 30 กิโลเมตรจากสนามบินอู่ตะเภา-เมืองระยอง ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินล่าสุดจะเปิดให้เอกชนยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะได้ตัวผู้ประมูลได้ในปี 2562 ทำให้เกิดการลงทุนอีกหลายหมื่นล้านบาทโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2567”

นอกจากนั้นอบจ.ระยองยังติดตามผลการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดระยองที่เคยศึกษาไว้แล้ว โดยอบจ.ระยองเมื่อปี 2553 ส่วนเทศบาลนครระยองศึกษาไว้เมื่อปี 2561 และสำนักงานจังหวัดระยองเมื่อปี 2561 ซึ่งจะต้องบูรณาการผลการศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมอีก ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัด และบริษัทระยองพัฒนาเมือง จำกัด

สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงท่าอากาศยานอู่ ตะเภา-จังหวัดระยองนั้นมีมติเห็นชอบว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีระบบขนส่งสาธารณะจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯถึงจังหวัดระยอง พร้อมเห็นชอบให้นำผลการศึกษาทางวิชาการทั้งหมดและผลการศึกษาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบข้ อเสนอของคณะทำงานฯผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ส่งไปยังหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พิจารณาเสนอโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆและรัฐบาลเพื่อพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ เชื่อมโยงกับจังหวัดระยอง และโครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างและการบริหารระบบขนส่งสาธารณะจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ เชื่อมโยงจังหวัดระยองให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์


“พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบให้นายสุดชาย สิงห์มโน คณะทำงานไปจัดทำโครงการทดลองระบบการขนส่งสาธารณะสายย่อยภายในเทศบาลนครระยองโดยใช้รถบัสตามรูปแบบ Project Idea ที่จะได้รับจากสำนักงานจังหวัดระยอง เพื่อเสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนิ นการทดลองให้บริการแก่ประชาชนต่อไป”

http://www.thansettakij.com/content/345853
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #6 ·
ระยองคึกรับเมืองไฮสปีด ชงรถไฟฟ้า4สายเชื่อมEEC

วันที่ 2 March 2019 - 09:25 น.


ระยองตื่นรับไฮสปีดเทรนแต่หัววัน รื้อระบบขนส่งใหม่ทั้งกระบิ ชงลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา 4 สาย เชื่อม smart bus 3 เส้นทาง เปิดให้เอกชนร่วมวง PPP กว่า 2.5 หมื่นล้าน พลิกที่ดินย่าน CBD เมืองเก่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการผู้มีรายได้ปานกลาง-สูง เชื่อมเศรษฐกิจอีอีซีบูม ม.บูรพา-ม.เกษตร ดันพิมพ์เขียวแจ้งเกิด

แหล่งข่าวระดับสูงจากองค์การบริหารจังหวัดระยองเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ระยองกำลังจะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหม่ คู่กับการพัฒนาที่ดินรอบสถานี เงินลงทุน 15,000-25,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ตามการศึกษา 2 ฉบับคือ 1.โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง 25,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานจังหวัดระยองว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษา

ฉบับที่ 2.การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในเขตเทศบาลนครระยอง 15,000 ล้านบาท ซึ่งเทศบาลนครระยองว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษา พร้อมเสนอแผนพัฒนาเมืองรัศมีรอบสถานีหลัก เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พิจารณาและสรรหาผู้ดำเนินโครงการ อาจให้เอกชนร่วมลงทุน PPP หัวใจของการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ พบว่า”จราจรติดขัดเป็นปัญหาหลักของระยอง และในอนาคต EEC เกิด จะมีคนเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล ปริมาณจราจรในอนาคตมีความต้องการเดินทางในเขตผังเมืองรวมระยอง จะเพิ่มขึ้นเป็น 383,231 เที่ยว/วัน ปี 2563 จะมีปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้น 73.06% โดยระบบขนส่งใช้รถสองแถวเป็นหลัก จึงต้องพัฒนา”

โชว์รถไฟฟ้า 4 สายเชื่อมเมือง

โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยองนั้น แบ่งเป็น 3 ระยะ รวม 316.40 กม.84 สถานี วงเงิน 25,845,252,880 บาท แบ่งเป็น โครงการระยะสั้น รถไฟฟ้า light rail transit (LRT) (ระยะที่ 1) วิ่งยกระดับบนเกาะกลางคือ สายสีม่วง สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง -สถานีตะพง 20 กม. 7 สถานี วงเงิน 12,854,980,000 บาท และ smart bus 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) สายสีแดง สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-ห้างสรรพสินค้า Passion ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 2) สายสีฟ้า สถานีห้างสรรพสินค้า Passion-สถานีอู่ตะเภาและ 3) สายสีเทา สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2-แยกทับมา-สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 รวม 89.93 กม. 36 สถานี วงเงิน 194,403,000 บาท


โครงการระยะกลาง วงเงิน 12,641,539,880 บาท แบ่งเป็นรถ LRT 1 สายสีม่วง (ระยะที่ 2) สถานี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 23.99 กม. 5 สถานี วงเงิน 12,458,741,880 บาท และ smart bus 2 เส้นทาง ได้แก่ 1.สายสีเขียวเข้ม สถานีขนส่งแห่งที่ 1-สถานีบ้านค่าย 2.สายสีน้ำตาล สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง-สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 รวม103.88 กม. 21 สถานี วงเงินรวม 182,798,000 บาท

โครงการระยะยาว แบ่งเป็น smart bus สายสีน้ำเงิน สถานีตะพง-สถานีท่าเรือบ้านเพ 29.80 กม. 6 สถานี วงเงิน 61,160,000 บาท และสายสีเหลือง สถานีโรงพยาบาลระยอง-สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ระยะทาง 48.80 กม. มี 13 สถานี วงเงิน 93,170,000 บาท

นอกจากศึกษาพื้นที่ 3 สถานีหลัก ได้แก่ 1) สถานีตะพง ลักษณะ TOD ในพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนชานเมือง เน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้มีรายได้ปานกลางพัฒนาเป็นคอมมิวนิตี้มอลล์ 2) สถานีเทศบันเทิง ในศูนย์กลางเมือง เน้นพัฒนาสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง-รายได้สูง

3) สถานีสำนักงานขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ส่งเสริมเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่การค้า และที่อยู่อาศัยด้วยจักรยาน ส่งเสริมการพัฒนา community mall ขนาดเล็ก

พลิกที่ดิน 3 ย่าน CBD เก่า

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผลการศึกษาให้เริ่มต้นด้วยรถชัตเทิลบัส (shuttle bus) ก่อน หลังจากนั้นจึงทำรถไฟฟ้ารางเบาระดับพื้นดิน ภายใต้เงื่อนไขที่มีสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีที่ 10 ระยองแบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ สายสีแดง ระยะทาง 23 กม. มี 18 สถานี ถ้าใช้ระบบ LRT วงเงินลงทุน 14,476.43 ล้านบาท เริ่มจากถนนสุขุมวิทบริเวณห้วยโป่ง ถึงบริษัท IRPC และสายสีเหลือง ใช้รถชัตเทิลบัสวงเงินลงทุน488.01 ล้านบาท ระยะทาง 13 กม. มี 14 สถานี เริ่มจากถนนตากสินมหาราช บริเวณก้นปึกถึงถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าถนนจันทอุดม บรรจบสาย 36 และเลี้ยวซ้ายแยกโกลบอลเฮ้าส์ ไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทบริเวณแยกขนส่ง (เพิ่มสถานี ร.ร.ตากสิน 1 สถานี)

รวมถึงเสนอการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ TOD จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีระยองวิทยาคม สถานีโรงพยาบาลระยอง สถานีเทสโก้ โลตัส สถานีแหลมทอง และสถานีเซ็นทรัล เกาะลอย และแผนในการพัฒนาเมืองระยอง เพื่อพลิกฟื้นย่านเมืองเก่าที่เคยเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) เมื่อ50 ปีก่อนให้กลับคืนมาใน 3 ย่านเก่าได้แก่ บริเวณถนนยมจินดา เทศบันเทิง สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ขณะเดียวกันจะนำรถสมาร์ทบัสมาวิ่งในเส้นทางสายสีเหลืองก่อน

นายภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แผนการพัฒนาย่านพาณิชยกรรม หรือเมืองเก่าบนถนนสุขุมวิท ซึ่งกินพื้นที่รวมที่ดินของเอกชน 4 ตร.กม. จะมุ่งพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลนครระยอง บริเวณตลาดเทศบันเทิง เชื่อมต่อกับถนนยมจินดาเท่านั้น ทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2563

https://www.prachachat.net/local-economy/news-296182
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #7 ·
“ระยองพัฒนาเมือง” ทุ่มพลิกโฉม CBD ลุยทำ “สตรีตฟู้ด-คอมมิวนิตี้มอลล์” ฟื้น รร.โอตานี

วันที่ 5 April 2019 - 20:30 น.


“บริษัท ระยองพัฒนาเมือง” ลุยทำ “มาสเตอร์แพลน” พลิกโฉมย่าน CBD เมืองเก่า “ถนนยมจินดา-เทศบันเทิง-สถานีขนส่งแห่งที่ 1” ทำเป็น “ย่านสตรีตฟู้ด-คอมมิวนิตี้มอลล์-ลานกิจกรรม” หลัง “เทศบาลนครระยอง” เล็งเปิดที่ดิน 2 แปลงยักษ์ใจกลางเมือง รวมกว่า 10 ไร่ ให้เช่าพัฒนาระยะยาว 20-30 ปี หวังฟื้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมา ภายในกลางปี 2563 พร้อมเร่งเจรจาเดิน “รถสมาร์ทบัส” ทำฟีดเดอร์เชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากสถานีสนามบินอู่ตะเภาเข้ามาผ่านย่านเมืองเก่า

นายภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้บริษัท ระยองพัฒนาเมืองได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาทำการศึกษาเรื่องแผนการพัฒนาย่านพาณิชยกรรม หรือเมืองเก่าของจังหวัดระยอง บนถนนสุขุมวิท บริเวณตลาดเทศบันเทิง เชื่อมต่อกับถนนยมจินดา โดยบริเวณที่จะดำเนินการพัฒนาจะเลือกพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลเป็นหลัก และคาบเกี่ยวพื้นที่ดินของเอกชนด้วย รวมทั้งหมดประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการศึกษาโครงการมาแล้วประมาณ 6 เดือน มีการทำมาสเตอร์แพลนการเชื่อมต่อพื้นที่กับบริเวณถนนยมจินดา ซึ่งมีมิติด้านการท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย โดยมีนักวิจัยด้านการพัฒนาเมืองเข้ามาช่วยทำงาน ทั้งนี้ ตามแผนคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2563 จะก่อให้เกิดการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เข้ามาใช้พื้นที่โดยบริเวณตลาดเทศบันเทิงที่เป็นโรงหนังเก่า ตลาดโต้รุ่ง เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง อบจ.ระยอง และเทศบาลนครระยอง ตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันไปแล้ว รวมถึงมีการพูดคุยกับคนในพื้นที่ทั้งการรับฟังปัญหา และเตรียมพร้อมในการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนสามารถจัดทำเป็นย่านสตรีตฟู้ด และคอมมิวนิตี้มอลล์ ตลอดจนลานกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยเหตุผลที่เลือกพื้นที่ดังกล่าว เพราะพื้นที่เดิมเป็นศูนย์กลางเมืองระยองเก่าเมื่อ 30-40 ปี แต่พอเมืองขยายตัวไปทางห้างแหลมทองและมาบตาพุด ส่งผลให้ย่านดังกล่าวสภาพทางเศรษฐกิจแย่ลง ร้านค้าจำนวนมากปิดไป เข้าสู่จุดที่ต้องเร่งฟื้นฟู โดยบริษัทระยองพัฒนาเมืองมองว่าย่านนี้เป็นย่านสำคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ของเมืองระยอง และมีศักยภาพ เพราะเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) เก่า มีทั้งโรงแรม พื้นที่พาณิชยกรรม และย่านท่องเที่ยว เป็นต้น

“จุดหลักของแผนการดำเนินการจะอยู่ที่การฟื้นฟูโรงแรมโอตานี โรงแรมเก่าขนาด 120 ห้อง ซึ่งเป็นอาคารร้าง โดยจะใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท ดัดแปลงเชิงธุรกิจให้มีความยั่งยืน และแบ่งพื้นที่ 15-30% สำหรับจัดทำพื้นที่สาธารณะ เช่น จัดทำเป็นถนนคนเดิน หรือย่านที่สามารถเดินเที่ยวได้ คล้าย ๆ กับชิโนโปรตุกีส ในต่างประเทศ ที่มีทั้งร้านค้าเก่า ถนนคนเดิน ตลาดสดอยู่ด้วยกัน และรอคนเข้ามาพัฒนา โดยตอนนี้มี TCDC และสถาบันอาศรมศิลป์ที่สนใจเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทั้งนี้ บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับโรงเรียนถึง 6 แห่ง โรงพยาบาล และสถานีขนส่ง ทำให้สามารถเชื่อมต่อกันได้หมด”

“ภาพใหญ่ของเราต้องการดึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะวิ่งผ่านเข้ามาในบริเวณดังกล่าว โดยมองไว้ 2 เส้นทาง คือ 1.ฟีดเดอร์เชื่อมจากสถานีรถไฟความเร็วสูงสนามบินอู่ตะเภาเข้ามา ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีสัมปทานกับบริษัทเอกชนที่วิ่งรถสองแถวอยู่ และในข้อตกลงเบื้องต้นจะมีการเพิ่มรถสมาร์ทบัสเข้ามา ซึ่งกำลังอยู่ในเงื่อนไขเจรจาตกลงว่าจะจัดทำในแบบใด ระหว่างตั้งบริษัทร่วมทุนกับผู้ประกอบการรถสองแถวเดิม หรือให้บริษัทระยองพัฒนาเมืองเทกโอเวอร์ดำเนินงานวิ่งรถสมาร์ทบัสในเส้นทางดังกล่าวเอง 2.รถสาย 8 วิ่งรอบเมือง หรือซิตี้ลูปบัส ซึ่งจะเชื่อมพื้นที่ย่านเทศบันเทิง ซึ่งมีทุนจากส่วนกลาง และบริษัทพัฒนาเมืองในจังหวัดอื่น ๆ สนใจเข้ามาสนับสนุนเรื่องระบบการเดินรถด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงินลงทุนเรื่องสมาร์ทบัสยังไม่ชัด แต่เฉพาะตัวรถมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 30-50 ล้านบาทนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริเวณเทศบันเทิงเป็นที่ดินของเทศบาลระยอง 5-6 ไร่ ส่วนบริเวณที่ตั้งสถานีขนส่งแห่งที่ 1 เป็นที่ดินของธนารักษ์แต่เทศบาลดูแลอยู่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งต้องไปหารือกับกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ การพัฒนาบริเวณเทศบันเทิง ภาครัฐจะไม่ดำเนินการเอง แต่จะเปิดให้เอกชนที่สนใจมาทำสัญญาเช่าระยะยาว 20-30 ปี ในการพัฒนา ภายใต้เงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดจะทำเป็นมิกซ์ยูส แต่จะเพิ่มที่อยู่อาศัยราคาถูก อพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดฯแนวสูง ซึ่งจะทำได้ต้องทุบตึกรอบพื้นที่เทศบาลทั้งหมด ซึ่งทุกวันนี้มีสัญญาปีต่อปี ถ้าจะทำต้องคุยกับคนเช่าตึกรอบ ๆ ให้จบ แล้วสัญญากับผู้เช่าเดิมว่า ยังได้สิทธิ์ในการเข้ามาขายสินค้าเหมือนเดิม ส่วนพื้นที่ข้างบนจะเป็นอพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดฯในราคาไม่แพงมาก ชั้นที่สูงขึ้นไปจะเป็นโรงแรม ออฟฟิศให้เช่า

ส่วนตรงสถานีขนส่งแห่งที่ 1 เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ แต่ทางเทศบาลดูแล มีแผนจะทำเป็นศูนย์การค้า ท่ารถ และที่อยู่อาศัยราคาถูก ออฟฟิศให้เช่า และมีหอคอยขึ้นไปเป็นศูนย์บัญชาการของสมาร์ทซิตี้ หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างบนให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชม หรือมีการนำผังของเมืองระยองไปตั้งโชว์ เป็นต้น

https://www.prachachat.net/local-economy/news-312181
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top