SkyscraperCity banner

1 - 20 of 611 Posts

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #2
Бизнес център на ул. Иван Вазов 21

Бизнес центъра е разположен на ул. Иван Вазов 21 в град Разград. Тя е проектирана с 5 нива. На разгъната застроена площ от 1 352 кв.м. са разположени офис помщения с площ от 21 кв.м. до 42 кв.м. Сутерена е решен с нощен бар, подземен паркинг и технически помещения.

 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #3
Жилищна сграда на ул. Каймакчалан 2А

Тя е проектирана с 6 нива. На партера са разположени 8 магазина. Следващите нива включват общо 26 апартамента с площ от 97 кв.м. до 137 кв.м. Сутерена е решен с подземен паркинг и технически помещения. Инвестицията е в размер 3 164 500 лв. 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #4
Green House

Сградата е разположена върху площ от 297 кв.м. на ъгъла на ул. Марин Дринов и ул. Дунав в град Разград. Тя е проектирана с 4 нива. На партера са разположени 2 офиса. Следващите нива включват общо 9 апартамента. Сутерена е решен с подземен паркинг за 8 автомобила и технически помещения. Завършването на строителните работи е предвидено за септември 2010. 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #5
Комплекс на ул. Цар Асен 10

Той е е проектиран с жилищна и офисна част. Жилищната част е развита на 6 нива и включва 3 магазина в партера и 18 апартамента. Офисната част е проектирана с 4 нива и включва 14 офис помещения. Сутерена е решен с подземен паркинг и технически помещения.

 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #6
Кауфланд

Намира се до КАТ в Западна промишлена зона. Сградата е едноетажна, с разгъната застроена площ от 4 570 кв.м. Разполага с открит паркинг за 234 автомобила.
 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #7
Димитър Павлов ще съди Общинския съвет в Страсбург

Дело срещу Общинския съвет ще заведе в Страсбург 58-годишен разградчанин. Димитър Павлов атакува пред международния правораздавателен орган продажбата на горите в местността Пчелина.

Павлов възразява срещу три решения на Общински съвет – Разград, взети на 28 април миналата година, чрез които се разрешава продажбата на горски терени, по близо 12 декара всеки, на частни лица, притежаващи там свои законно построени сгради. Става въпрос за терен от 11 923 кв. м, в който е разположена сграда, собственост на „Калабрес” ЕООД /хотел „Тифани“/. Вторият терен е за „Холидей – Н.Ю.С” ООД /комплекс „Делфина“/ и е от 11 567 кв.м, а третият - от 11 348 кв.м, за Милен Киров Енчев /бившата хижа на СМК/.

Гората в местността Пчелина е призната за общинска собственост, но не е актувана до 2008 г. През 2008 г. и 2009 г. са актувани отделни участъци като частна общинска собственост и като такива, с решения на местния парламент, се разрешава тяхната продажба.

За да спре актът на продажба, Димитър Павлов се жалва в Административния съд в Разград в законния седемдневен срок след приемането на решението от Общинския съвет. Основният негов мотив е, че му се нарушават правата на гражданин за свободен достъп в зоната за отдих. Павлов се позовава на чл.120 от Конституцията на Република България за съдебен контрол срещу всеки административен акт. Според основния закон „гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон“.

Като юрист разградчанинът си дава сметка, че тази негова „претенция е твърде „рехава”, предвид съществуващата практика за прекия интерес при оспорването на един административен акт“. И излиза прав - Административният съд в Разград отхвърля жалбите му, като не ги разглежда. Съдът изтъква липсата на правен интерес у жалбоподателя, независимо че след като теренът стане частен, той, а и всички жители на Разград, ще бъдат с ограничени права за свободен достъп в зоната за отдих и туризъм.

Като губи каузата в Разград, за Павлов следва процес във Върховния административен съд, който само потвърждава прекратяването на заведените от Павлов дела в Разград.

Сега на разградчанина му остава шанс да протестира пред съда Страсбург, по реда на защита правата на човека.

Решението за продажбата на гората в местността Пчелина мина тихомълком пред местната общественост и против него нямаше реакции. „При мои последващи разговори с различни хора разбирах, че те не са запознати с тази продажба и винаги изразяваха възмущението си. Но малцина проумяват, че продажбата ще посегне на зоната за отдих на разградчани – те няма да могат свободно да се разхождат из местността. Ако част от тази гора стане частна собственост, има голяма вероятност тя да бъде заградена и достъпът на гражданите - напълно ограничен“, казва Павлов.

Според разградчанина и трите искания за купуване на горски терен на Кованлъка не са съпроводени с мотиви, не е обоснован техният икономически и социален ефект, анализът от който би следвало да посочи как продажбата ще се отрази на общината, на жителите й и на желаещите да купят терените. Липсва и оценка на въздействието на околната среда – гората в местността е в програмата „Натура 2000“.

Като основание за иск пред съда в Страсбург ищецът сочи чл.10 от Европейската конвенция за защита на правата и основните свободи за свободно изразяване на мнение.

Междувременно Павлов и негови съмишленици учредяват сдружение с нестопанска цел „За гората на Пчелина". Неговата цел е гората в местността да остане достъпна за разградчани и да се спре продажбата на терени наоколо. Сдружението е отворено за всички ентусиасти, радетели да запазят ценностите на Разград за разградлии и техните деца.
 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #9
:)Мерси. Дано и да успеем да я поддържаме, че нещата, които се случват в града не са толкова много. Но пък да имаме и за още един областен град малко повече инфо:)
 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #10
РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПРОФ. ИЛИЯ ПЕТРОВ" В РАЗГРАД


1. Историческа справка Съществуващата сграда е строена в началото на миналия век като училищна сграда, преустроена по-късно на галерия, като е запазен характерният образ. Представлява едноетажна постройка с осово-симетрична композиция в план и фасада. Композицията е подчертана от двата входа, разположени по посока север-юг и перпендукулярно развит разпределителен коридор. Стените са тухлени с цокъл от жълтеникав варовик. Покривът е скатен керемиден. Украсата е семпла, съставена от пиластри, корнизи и прозоречни рамки, изпълнени от мазилка. Цветовото решение е в два нюанса на червено за стените и бяло за украсителните елементи. Сградата е разположена в центъра на града, в непосредствена близост с градската джамия и часовниковата кула. Трите постройки формират ядрото на архитектурен ансамбъл от сгради, строени от началото до средата на века, който носи характерната атмосфера на градския център от онова време.

2. Цели на проекта Проектът цели да се запази непокътната съществуващата архитектурна среда и реконструираната сграда да продължи да се вписва в ансамбъла както преди преустройството й. За целта в екстериор сградата запазва присъщия й архитектурен облик. Тя се надстроява с един етаж, който е оформен като мансарден покрив, харак¬терен за сградите от този период. Фасадната пластика продължава духа на съществуващата с оформяне на пиластри, корнизи и прозоречни рамки. Фасадите са в същите цветове като съществуващата сграда.
3. Обхват и основни параметри Проектът предлага решение за реконструкция и надстрояване на сградата с цел решаване на проблемите, свързани с недостига на експозиционни площи, фондохранилища, специализирани помещения и други. Фазата на проектиране е работен проект; предстоящ строеж.
Основни характеристики: РЗП: 1420 кв. м; партер: 770 кв. м; етаж: 650 кв. м
В контраст с екстериора сградата е решена със стилен съвременен интериор, с изчистена линия и модерен дизайн. Особено внимание е отделено на осветленито, което има водеща роля в композицията. От юг, към парка, е добавен едноетажен обем, в който са развити изложбено фоайе и кафетерия. Той е решен изцяло в метал и стъкло и чрез него съвременния интериор "изтича" навън към прилежащия парк.
Запазва се съществуващата композиционна схема на сградата - осова симетрия по оста север-юг, маркирана от двата входа. Запазват се съществуващите два входа, като този от север (в момента неизползваем) става главен и се подчертава чрез архитектурни елементи. Приобщава се към сградата пространството между трите ризалита от север, като последните се маркират чрез леко отдръпване навътре на фасадната плоскост. Изгражда се втори етаж, оформен като мансарден покрив. Достъпът до него се осъществява посредством две еднакви еднораменни стълби, разположени симетрично спрямо оста на сградата. Развитието на галерията на две нива предлага възможност за нова подредба на изложбените експонати - временна експозиция на партера и постоянна на етажа.

4. Идеи за промяна (дейности) Запазва се съществуващата композиционна схема на сградата - осова симетрия по оста север-юг, маркирана от двата входа.
Запазват се съществуващите два входа, като този от север (в момента неизползваем) става главен и се подчертава чрез архитектурни елементи. Приобщава се към сградата пространството между трите ризалита от север, като последните се маркират чрез леко отдръпване навътре на фасадната плоскост.
Изгражда се втори етаж, оформен като мансарден покрив. Достъпът до него се осъществява посредством две еднакви еднораменни стълби, разположени симетрично спрямо оста на сградата. Развитието на галерията на две нива предлага възможност за нова подредба на изложбените експонати - временна експозиция на партера и постоянна на етажа.
Предвижда се реконструкцията да бъде изпълнена при максимално запазване на съществуащите зидове, които ще се укрепят с карбонови влакна. Надстройката ще се изпълни от лека конструкция от стомана и дърво. Покривът ще се изпълни битумни шиндли заради минималното тегло. Навсякъде ще се заложат необходимите топлоизолации. 

·
Registered
Joined
·
3,161 Posts
Какво стана с китайците дето щяха да купуват завода за стъкло (те всъщност го купиха)?Някакво инфо?
 

·
Banned
Joined
·
9,467 Posts
Razgrad authorities want a solar park constructed near the town

Razgrad municipality, in the northeast of Bulgaria, will offer parcels spanning a total of 38ha to investors wanting to construct a solar panel park in the region, according to deputy mayor Lyubomir Tsonev, as quoted by Dnevnik daily on March 12 2010.

Reportedly, the "region has been assessed by the local administration and the project has received an ecological grade allowing for construction to go ahead".

According to Ministry of Environment authorities in Rousse, "the construction of the wind park near Razgrad would have zero negative effect on the region's natural characteristics," Dnevnik said.

"We have chosen lands which are neither used by the agriculture sector, nor are they thickly forested," Tsonev said.

"We have already been supplied with an assessment from experts, saying that the construction of this park will cause no damage to nearby forests."

The area chosen by the administration in Razgrad is near the industrial zone of the town. Reportedly, the area has enough space for a solar panel park with a 70 megawatt capacity to be erected. Additionally, its proximity to the existing national electric grid infrastructure is also seen as advantageous.

According to Tsonev, investors from Bulgarian and foreign companies have already expressed an interest. Negotiations will begin after the town council decides on the municipality's role in the project.

 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #13
Две слънчеви електроцентрали край Разгр&

Не една, а две слънчеви електроцентрали с обща мощност около 10 мегавата ще бъдат изградени край Разград, съобщиха от Общината. Фотоволтаичните модули ще бъдат инсталирани на южния склон в района под бившето сметище на „Диамант“. Общинският терен е на обща площ от 380 дка. 240 дка от тях са горски фонд с оредяла растителност.
Останалите 140 дка са земеделски имоти, които преди години са предоставени на населението за лично ползване. Сега тези лозя и ниви са изоставени. Идеята на местната администрация, която подлежи на одобрение от Общинския съвет, е едната централа да бъде разположена в първия парцел, а другата във втория. Позицията на местната администрация е земите да не се продават на инвеститорите, а да се използват като апортна вноска в начинанието, което ще носи приходи в общинския бюджет дълги години.

Десетина български и чуждестранни фирми досега са заявили желание да ползват обилното разградско слънце за производството на електрически ток. С най-сериозни намерения да инвестират в този все по-актуален бизнес от тях са две компании – австрийска и българска, които са и с гарантирано финансиране.

По наша информация, българската фирма е „Каолин“ АД, която преди близо една година откри в Силистра фабрика за фотоволтаични модули „Соларпро“. Дъщерното предприятие на „Каолин“ е най-големият производител на слънчеви панели на Балканите.

Процедурата за избор на инвеститори ще стартира през лятото, до когато се очаква да приключат всички предварителни процедури. Една от тях беше вчерашното представяне на доклада за екологична оценка и консултации със заинтересовани лица, които биха могли да са засегнати от реализирането на проектите. На двете предварително обявени срещи – в Гецово и Разград, не присъства нито един гражданин. Което според Цонка Христова, ръководител на екипа, изготвил доклада, говори, че това екологично инвестиционно намерение се приема добре от хората и определено се очертава като бъдеща добра придобивка за местната общност.

Присъстващият на консултациите зам.-кмет Любомир Цонев уточни, че са получени инвеститорски предложения за изграждане и на вятърни електроцентрали. Поради по-различното им въздействие върху околната среда и най-вече върху птиците, Общината е предпочела тук да се използват само щедрите слънчеви лъчи.
 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #14
Какво стана с китайците дето щяха да купуват завода за стъкло (те всъщност го купиха)?Някакво инфо?
Мисля, че все още не се прави нищо, но ще поразпитам може и да не съм прав. Ако има инфо ще го пусна
 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #15
Построиха 91 жилища в областта, 86 от тях са в Разград

12 са новопостроените жилищни сгради в областта през 2009 г., съобщиха от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/ в Разград. В сравнение с предходната година е регистрирано намаление с 8%. В същото време новопостроените жилища са с 3 повече и техният брой е 91.


От статистическите данни е видно, че най-голям е броят на новопостроените сгради и жилища в община Разград – съответно 8 и 86. От ТСБ уточниха, че новите домове не са само апартаменти, има и къщи и всички те са с одобрен приемателен протокол Обр.16 или издадено разрешение за ползване.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през 2009 г. е 5647 кв.м или с 30.6% по-малко в сравнение с 2008 г. Жилищната площ също е намаляла с 12.6% до 3801 кв.м.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище е свита от 92.41 кв.м. през 2008 г. до 62.05 кв.м през миналата година.
 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #16
Разград ще има “Лидл”, “Технополис”, зона “Перистър”, започва и “Диамант”

И през 2010 г. Разград ще се бори да е в десетката на класацията на "Дарик" и "24 часа" "Най-добър град за живеене". Това заяви в интервю за "Дарик" кметът на Разград Денчо Бояджиев.

През 2010 г. в Разград ще бъдат изградени магазини "Лидл" и "Технополис", започва работа и зона "Перистър", както и "Диамант" - обяви още той.:)
 

·
Registered
Joined
·
7,056 Posts
Паяк ще вдига неправилно паркиралите в Разград

С „ПАЯК” ще респектират нарушителите на правилата за паркиране в централната градска част на Разград. Общинското ръководство прибягва до крайната мярка, тъй като ежедневно недобросъвестни водачи създават проблеми за движението и дори са причина за задръствания в центъра на областния град. Местата за паркиране в централната градска част са достатъчно, но хората са свикнали да спират и паркират, без да се съобразяват с другите участници в движението. От 6 април община Разград въвежда в експлоатация още два платени паркинги. Единият е до сградата на БТК по протежение на ул. ”Дунав”, а другият - срещу Общежитието за средношколци по протежение на бул. ”Априлско въстание”. Цената за 1 час престой на паргинга ще бъде 1.00лв. Инвестициите, получени от тази дейност, ще се реинвестират в изграждане и поддръжка на инфраструктурата. По този начин общинското ръководство се надява да стимулира и алтернативното придвижване – с велосипеди и пеша.
Радио Шумен
 

·
Registered
Joined
·
2,734 Posts
Тя е проектирана с 6 нива. На партера са разположени 8 магазина. Следващите нива включват общо 26 апартамента с площ от 97 кв.м. до 137 кв.м. Сутерена е решен с подземен паркинг и технически помещения. Инвестицията е в размер 3 164 500 лв.

много зелено това зелено.......:nuts:
 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #19
Откриха обновената съдебна палата

На 12 април официално бе открита обновената Съдебна палата в Разград. Изцяло обновеният трети етаж на сградата ще бъде ползван от Районния и Окръжния съд. Предвидени са помещения и за адвокатите, прокурорите, съдебните заседатели, както и за архив. Ремонтът е на стойност 44 988 лв. без ДДС, а за мебелировката са разходвани още 17 700 лв. с ДДС. Средствата са от бюджета на Висшия съдебен съвет.
На церемонията бяха зам.-председателят на Върховния касационен съд Гроздан Илиев, членове на Висшия съдебен съвет, председателят на Съюза на адвокатската колегия в България Даниела Доковска, представители на Варненския апелативен съд и други гости. Тържествен водосвет отслужи русенският митрополит Неофит. Преди това лентата срязаха Гроздан Илиев, председателят на Окръжния съд Веселин Стоянов и кметът Денчо Бояджиев.
 

·
DarkWings
Joined
·
315 Posts
Discussion Starter #20
Цените на жилищата в Разград се сринаха

Рекордно паднаха цените на апартаментите в Разград през първото тримесечие на 2010 г. Според данните на Националния статистически институт средната пазарна цена на един квадратен метър жилищна площ, старо строителство, в областния център към края на март е била 761.12 лева, което е с 80.21 лв./кв.м по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 година.


Такова рязко поевтиняване от 9.5% само за 90 календарни дни се отчита за първи път в Разград и на фона на средното за страната – 2.3%, е впечатляващо. Това е и най-голямото намаление сред всичките 28 областни града, които са обект на статистическо наблюдение. Досега цените на недвижимостите в столицата на Лудогорието следваха общата тенденция за по-плавна корекция. Все пак, специалистите уточняват, че макар кризата да е обща, тя не засяга в еднаква степен всички имоти в едно населено място, тъй като всеки от тях си е уникален като местоположение, изложение и качество.

Въпреки „челната“ класация по понижение, като реални средни стойности апартаментите в Разград са на 15-то място. Най-скъпи продължават да са жилищата във Варна – 1633.83 лв./кв.м, а най-евтини в Кюстендил – 542.68 лв./кв.м.
 
1 - 20 of 611 Posts
Top