SkyscraperCity Forum banner

[Real-life bug-tracking] Обрaбoткa нa сигнaли зa пpoблeми в грaдa

4850 Views 13 Replies 7 Participants Last post by  Фelix
Здравейте на всички,

С една група приятели разработваме платформа (grada.me) за т.нар. real-life bug-tracking, чрез която проблеми в градската среда ще се маркират и прехвърлят на общинските структури за поправка, а от тяхна страна ще има обратна връзка към гражданите по всеки един от сигналите. Като цяло всички сте виждали подобни платформи, някои от тях дори все още съществуват, но ние възнамеряваме нашата да е по-устойчива и взаимноизгодна. Един от начините това да стане е чрез свързването на граждани сами да си решат проблема, когато това е възможно.

За тази цел обаче искаме да разберем настоящите процеси за получаване, обработка и третиране на сигнали от общините и съм сигурен, че във форума има достатъчно знание в тази насока.

Та, кой ще ми обясни като на дете как се предава информацията, как се взимат решенията и как се стига до реалното поправяне на проблем в обществените простанства?
See less See more
1 - 14 of 14 Posts
При мен стана със заплахи, че ще се обърна към медиите :)
Това не ме учудва на пръв поглед...
А после какво направиха? С кой си говори изобщо и по какъв комуникационен канал?
Е хубав замисъл, но... две изречения написани в сайта, а напълно неграмотно... как човек да бъде привлечен и да има доверие в подобен проект?!

Процеса е наистина лесен. Снимайте проблема, посочета къде се намира и го изпратете, може да използвате сайтът
...
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Аз ви гледах презентацията за предизвикателството на кмета... и нищо не мога да разбера от концепцията ви. Каква точно ниша заемате? Какви точно сигнали ще препрепрепредавате, след като вече достатъчно организирана структура, и то 24-часова, съществува за същото нещо. Казва се Столичен Инспекторат. Kaкъв е смисълът да дублирате една общинска административна услуга? :dunno:
See less See more
Е хубав замисъл, но... две изречения написани в сайта, а напълно неграмотно... как човек да бъде привлечен и да има доверие в подобен проект?!

...
Още сме в процес на разработка. Landing page-а беше примерен, но сега са оправени правописните грешки. Считай, че си помогнал, за да привличаме други хора, които имат доверие в проекта. Нарича се обратна връзка.

Аз ви гледах презентацията за предизвикателството на кмета... и нищо не мога да разбера от концепцията ви. Каква точно ниша заемате? Какви точно сигнали ще препрепрепредавате, след като вече достатъчно организирана структура, и то 24-часова, съществува за същото нещо. Казва се Столичен Инспекторат. Kaкъв е смисълът да дублирате една общинска административна услуга? :dunno:
Хм, можеш ли да ми покажеш за коя презентация става въпрос?
А иначе не става въпрос за дублиране. Никой от нас няма оборудване за запълване на дупки например.

За да бъде по-ясно, ще добавя само че в света на софтуерната разработка има специални платформи, които се наричат bug-trackers. Там клиенти, разработчици и администрация маркират намерени бъгове и нужди за подобрение, които се пращат към правилния човек и по един прозрачен начин проблемите се изчистват наяве. Всеки може да види какъв е бил проблема, кой се е заел с него, с какъв успех го е решил и сам да тества дали наистина е решен.

Когато ти пратиш писмо на Столичен Инспекторат, те отговарят само на теб, а навярно проблемът засяга поне още 50 човека, които също живеят на твоята улица. Представи си сега, че всички 50 човека пратят писмо със същата жалба на Столичен Инспекторат и помисли дали няма да е по-лесно сигналът да е един, явен и проследен от 50 човека. Така че една такава платформа не дублира, а спестява работа на общините. Те от своя страна имат възможността да направят действията си по-видими и резултатите по-предвидими. А представи си сега ако става въпрос за нещо, което тези 50 човека имат желание сами да си решат проблема и просто се свържат един с друг. Столичен Инспекторат това може ли го? Още повече, че ако общината даде обратна връзка само на един явен сигнал на платформата не 50, а 100 човека ще могат да го видят и да разберат как това ще се отрази на средата, в която живеят, напред във времето.

Така че не става въпрос за дублиране. Става въпрос за добавяне на още един специализиран канал за комуникация с общинските структури. Нито им изземва работата, нито ги елиминира от процеса. Но е пространство, в което повече заинтересовани страни могат да вземат участие, да общуват, да изискат повече качество, и да проследят изчистването на проблемите. От друга страна те получават повече видимост, а не са единични обаждания или имейли, и повече предвидимост, защото по-лесно се планират действия.

Като цяло е модел, който работи, в много различни сфери на човешката дейност. Не защото измества други дейности, а защото подхожда различно към същите проблеми.
See less See more
Та да питам отново: какъв е личния ви опит в сигнализирането на проблеми в града на общинските администрации?
Аз лично един път съм сигнализирал - бяха оставили изборните книжа от последните избори да се "развяват" из нета. Човек можеше да разбере всеки един гражданин къде живее до конкретен блок/улица. След като надлежно запазих всичко на своя компютър им пуснах сигнал с предупреждението, че ако не изтрият тази нелегално към момента разпространена информация, следва сигнал до медиите. "Давам ви срок до петък", написах им в неделя, а още в понеделник вежлива служителка ми отговори, че всичко е изтрито. :D Така че, мисля Столичната община има достатъчно добре развита система за подаване на сигнали и респективно отговаряне и отреагиране. Иначе, да, вашият замисъл е добър, но според мен неосъществим - лично смятам, че е недопустимо такава важна, значима, основна административна структура, да "предаде" или "повери" дейността си в ръцете на някакви частници. Ами ако сървърът ви забие? Ами ако ви открадната базата данни? Ами ако ви "писне" или не е рентабилно, или един прекрасен ден няма кой да се занимава? Трябва да са луди, за да заработят в кооперация с вас. Това означава или двойно повече работа за тях, или признаването на абсолютната им безпомощност.
See less See more
1/ Изумявам се, че някой, който претендира, че иска да помогне на хората да свържат проблемите си с администрацията пита хората по форумите как работи администрацията, вместо да пита директно администрацията. Звучи несериозно; един вид не могат да си помогнат на себе си, тръгнали да помагат на другите. Хората не могат да знаят какво се прави от другата страна на гишето, а и да знаят нещо, то информацията им надали е пълна. Столична община си има изграден структурно-йерархичен модел, разписани вътрешни правилници и кой каква отговорност носи и как се канализират сигналите.

2/ Това е много по-важно – когато постъпят в общината 50 различни сигнала за едно и също нещо, това оказва много по-голям административен натиск да се намери решение на проблема, отколкото сигналът да е един, а 50 човека да се наредят на някаква платформа да следят развитието на казуса дистанционно. Лично мнение.

ПП: Съжалявам, че изразявам мнение, а не отговарям директно на поставения въпрос, все пак затова си я отворил тази тема, но наистина най-компетентни в случая са самите администратори в СО. Иначе, поздравления за инициативата, сигурно в крайна сметка ще излезне нещо полезно.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Доколкото това може да е полезно София (според сайта на столична община) има "Столична община е сертифицирана EN ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004" Следователно има изградена структура за управление на документите. Т.е. има определни бланки, разписани процедури и срокове за издаване на крайна резолюция по подаден сигнал.
На базата на защитетния стандарт те трябва да имат входаща точка, която да приема сигнала и да го насочва по компетентност. След което трябва да има внедрена процедура за обработка на сигнала във всяка стъпка от разглеждането му и да има поставени срокове за излизане с крайна резолюция по сигнала. Също така трябва да има и възможност за обратна връзка, която също е част от системата за управление и също се записва в дневник.
Вътрешната структура е в зависимост от самата структура на СО. Как точно се случват нещата зад гишето няма как да ти кажа, но ISO9001:2008 би трябвало да гарантира ясни правила за документооборота и да има пълно проследяване на пътя на документите по цялата верига - от входа до изхода.
See less See more
Целта на темата е чисто информативна, а не да защитавам платформата. Искам да знам какво се знае по принцип и да чуя истински случаи с техните предимства и недостатъци. Питам ви като граждани, а не като топ-специалисти по поддръжката на урбанистични зони.
Но все пак...
Иначе, да, вашият замисъл е добър, но според мен неосъществим - лично смятам, че е недопустимо такава важна, значима, основна административна структура, да "предаде" или "повери" дейността си в ръцете на някакви частници. Ами ако сървърът ви забие? Ами ако ви открадната базата данни? Ами ако ви "писне" или не е рентабилно, или един прекрасен ден няма кой да се занимава? Трябва да са луди, за да заработят в кооперация с вас. Това означава или двойно повече работа за тях, или признаването на абсолютната им безпомощност.
Както казах – няма да изземваме действията и длъжностите на никой в общината. Уикипедия изземва ли функциите на училищата, книгите и енциклопедиите? Не, но позволява на този, който търси, да намери. Базата с данни е от обществена полза. Работата е по-малко и за нас, и за тях, и за хората, които пращат сигнали. Иначе ни позволи да си отговорим сами на останалите въпроси за поддръжката, рентабилността и кооперацията. Никой няма да забрани или премахне използването на сегашните методи за подаване на сигнал чрез сайтовете на общината. В този ред на мисли, поддържането на такава онлайн възможност определено не е сред core competences на една общинска структура, така както чистенето не е. Ако за чистенето може да има подизпълнител, защо за подаването на сигнали да няма?

1/ Изумявам се, че някой, който претендира, че иска да помогне на хората да свържат проблемите си с администрацията пита хората по форумите как работи администрацията, вместо да пита директно администрацията. Звучи несериозно; един вид не могат да си помогнат на себе си, тръгнали да помагат на другите. Хората не могат да знаят какво се прави от другата страна на гишето, а и да знаят нещо, то информацията им надали е пълна. Столична община си има изграден структурно-йерархичен модел, разписани вътрешни правилници и кой каква отговорност носи и как се канализират сигналите.

2/ Това е много по-важно – когато постъпят в общината 50 различни сигнала за едно и също нещо, това оказва много по-голям административен натиск да се намери решение на проблема, отколкото сигналът да е един, а 50 човека да се наредят на някаква платформа да следят развитието на казуса дистанционно. Лично мнение.

ПП: Съжалявам, че изразявам мнение, а не отговарям директно на поставения въпрос, все пак затова си я отворил тази тема, но наистина най-компетентни в случая са самите администратори в СО. Иначе, поздравления за инициативата, сигурно в крайна сметка ще излезне нещо полезно.
Естествено, че ще питаме и администрацията от общински кметове до прости чиновници, за да разберем как работят. Но основния stakeholder в това, което ние правим, и това, което общината би трябвало да прави, е гражданинът. Може би съм се заблудил, но този форум изглеждаше като естествения избор на място, където мога да намеря хора, които се интересуват от подобряване на градската среда.
А за какъв натиск говорим, когато само човекът от общината знае, че е получил 50 мейла, а ти си мислиш, че си единственият, който е пратил сигнал? В момента къде пише кой колко сигнали е пратил, колко еднакви сигнали има и кога действията на общината са следствие на тяхна инициатива или следствие на подадени сигнали?

Доколкото това може да е полезно София (според сайта на столична община) има "Столична община е сертифицирана EN ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004" Следователно има изградена структура за управление на документите. Т.е. има определни бланки, разписани процедури и срокове за издаване на крайна резолюция по подаден сигнал.
На базата на защитетния стандарт те трябва да имат входаща точка, която да приема сигнала и да го насочва по компетентност. След което трябва да има внедрена процедура за обработка на сигнала във всяка стъпка от разглеждането му и да има поставени срокове за излизане с крайна резолюция по сигнала. Също така трябва да има и възможност за обратна връзка, която също е част от системата за управление и също се записва в дневник.
Вътрешната структура е в зависимост от самата структура на СО. Как точно се случват нещата зад гишето няма как да ти кажа, но ISO9001:2008 би трябвало да гарантира ясни правила за документооборота и да има пълно проследяване на пътя на документите по цялата верига - от входа до изхода.
Благодаря ти, kraxx. Не ни беше направило впечатление. Ще погледна тези ISO-та, за да добия представа за процесите.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Много добра идея! Те тоя сайт много ми наподобява вашата инициатива - http://sofia.urbanotopia.eu/.
Добре де, на мен ми се струва, че има сериозни слабости в работата на Инспектората и всяка една подобна инициатива, целяща да даде препоръки за подобряването й, е положителна. Защото то хубаво имат те някаква структура, процедури и методики, ама тия неща трябва да се съгласуват с гражданите и така да се оптимизират. Е, дано правилно съм разбрал идеята.

Та, последният път, когато подавах сигнал във връзка с паркирани автомобили в градинката на Св. Седмочисленици, действително отговор имаше, но той дойде чак след няколко дена. Окей, наглите попчета така или иначе си паркират всеки ден там, така че закъснението не е проблем, но ефектът на практика беше нулев. Аз съм сигурен, че инспектори са идвали, както и че това не е първият нито последният сигнал по случката. Защо обаче ефектът е нулев и "свещенослужителите" продължават да си дерибействат? Защо не ми се обадиха при идването си да видя с очите си какво правят, какви мерки предприемат, пък и да ми връчат протокол, в който аз потвърждавам, че по еди кой си мой сигнал са се предприели следните действия и т.н.? Дори предпочитам като подател на сигнала лично да потвърдя в присъствието на нарушителите думите си, като почнат да лъжат и да се измъкват... не съм като будната съвест Jubelee, който се е крил с женорята зад някаква пейка, докато е ставал екшънът. Та, в крайна сметка хем съм си губил времето със СИ, които "не знаели" (е, как може да не знаеш, след като веднъж само да минеш през градинката, която ти е в района, и ще ти стане ясно), хем веднъж просто застанах на входа на градинката и спрях някакъв катил, който по случайност искаше да влезе в момента, в който минавах оттам. Значи аз все пак си имам работа през деня, не мога по цял ден да звъня по телефони, да пиша писма или сам да влизам в ролята на пъдар. Щом като е подаден сигнал и проблемът не е решен, значи инспекторите или нищо не са направили или не са извършили последващи проверки, за да констатират спазени ли са предписанията им или не. Защо аз трябва да го правя това постоянно? Така че хайде да не прокламираме СИ по условие, това, че след като сте се обадили има някакъв отговор и че разглеждат сигнала ви, въобще не значи, че нарушенията се отстраняват. Значи аз мога да назнача една телефонистка да ви успива какви сериозни мерки ще предприемат и вие да си спите спокойно и да си мислите, че нещо сте направили, а през това време една камара мои хора на заплата от вашите пари, да оставя да шляпат карти и да ядат шкембе-чорба.

За мен правилния подход е след подаване на сигнал, задължително инспекторите да се свързват с подателя, когато са на мястото на събитието. Ако подателят няма възможност да присъства, да му се връчва протокол, в който са описани предприетите мерки. След това да се извършват последващи проверки относно спазването на предписанията. И на подателя да се изпрати допълнителен протокол и снимки (когато е приложимо) с резултатите от цялата работа. Иначе само се лъжем, че извършваме някаква дейност.

П.С. Всичко това го пиша със съзнанието, че може би в други райони СИ действа точно така, нямам представа. Говоря за конкретен район и конкретен случай.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Много добра идея! Те тоя сайт много ми наподобява вашата инициатива - http://sofia.urbanotopia.eu/.
Наистина, идеята на този сайт е сходна, но вече не се поддържа. Ние дори влезнахме в контакт с Bluelink, за да обменим идеи и научени уроци от работата им по него.
See less See more
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top