SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 151 Posts

·
Premium Member
Joined
·
38,025 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Name : Chem-Ou Education Center
Location : Sri Ayudhya-Phayathai Intersection
Owner : Chem-Ou
Poject Description : 27 Storey Education Center with multi-residential levels on the upper.
Construction Starts : April 2006
Construction Finishes : December 2007
 

·
Premium Member
Joined
·
38,025 Posts
Discussion Starter · #2 ·
 

·
Premium Member
Joined
·
38,025 Posts
Discussion Starter · #3 ·
From Another thread.

cHemon said:
umm yes :)

Anyway, I have a story of this beatiful mansion to share.
The name of this mansion is "Phra Tumnak Laksami Vilas" (พระตำหนักลักษมีวิลาศ )
พระนางเธอลักษมีลาวัณ was the owner.
She was murdered in her mansion. The others found her dead 4 days after.


What a tradegy!!! :( :runaway:http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K4195374/K4195374.html#42

from khun natthaset

เท่าที่ทราบ และจำได้(จากหนังสือนะคับ และจากคนเล่า ) เสด็จพระนางท่านเป็นคนดี แต่พระทัยร้อน ทรงฉุนเฉียว และทรงโมโหง่าย แต่หายเร็ว ทรงดำรงพระชนม์ชีพ อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังทรงแปลหนังสือภาษาอังกฤษอีกหลายเล่มครับผม

ในสมัย 2504 นั้น ถ.พญาไท และ อนุสาวรีย์ชัยยังเป็นถนนดินอยู่เลยมั้งครับ ท่านถูกคนสวนปลงพระชนม์ ในขณะที่พระองค์กำลังปลูกต้นไม้อยู่ เมื่อพระองค์เงยพระพักตร์ขึ้นมา คนสวนนั้นก็ใช้ชะแลงเหล็กฟาดไปที่หลังพระเศียร(เห็นว่าทรงชักปืนสู้ ) สิ้นพระสติไปทันที (ถ้าจำไม่ผิดท่านถูกฟาดซ้ำลงไปอีก ) คนสวนนั้นก็ลากพระศพไปไว้หลังตำหนัก (บ้างก็บอกว่า ซ่อนพระศพไว้ในตุ่ม ) จากนั้นก็ขึ้นไปบนตำหนัก รื้อค้นเครื่องเพชรได้บางส่วน ได้ตรารัตนาภรณ์และตรามหาจักรี แต่กุญแจตู้เซฟที่เก็บรักษาเครื่องเพชรส่วนใหญ่ไว้หาไม่เจอ

หลังจากนั้นราวๆ เกือบอาทิตย์ มีนักเรียนที่ทรงเคยอุปการะไว้ มาเฝ้า ปรากฎว่า ไม่มีผู้ออกมารับที่ประตู จึงได้ทูลพระญาติ (ราชสกุลวรวรรณ ) พระญาติจึงมาเปิดประตูและพบพระศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระศพ เต็มตามพระอิสริยยศ และพระราชทานเพลิงพระศพที่วัดเทพศิรินทราวาศ

ส่วนผู้ร้ายนั้น ได้ตามเจอครับผม และได้ลงโทษประหารชีวิต

http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K4195374/K4195374.html#51

from khun จินตะหราวาตี

อวสานแห่งพระชนม์ชีพ
พระจริยวัตรของพระนางเธอลักษมีลาวัณอาจมีส่วนที่ก่อให้เกิดเหตุฆาตกรรมในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีพระประยูรญาติมาดูแล และอาจจะเป็นเพราะด้วยพระนางเธอฯ ในวาระแห่งวัยชรานี้ ทรงมีพระอารมณ์หงุดหงิดง่าย ใครเข้าพระพักตร์ไม่ใคร่จะได้ พระประยูรญาติจึงมีใครสามารถทนอยู่ถวายปรนนิบัติได้ ประกอบกับพระนางเธอฯ ปรารถนาจะประทับโดยสันโดษ ทรงโปรดความวิเวก เพื่อประโยชน์ในการทรงงานประพันธ์
ในการพอพระทัยแบบสันโดษนี้เอง ได้เคยมีพระประยูรญาติที่หวังดี เตือนพระสติว่าไม่เป็นการปลอดภัยและเสี่ยงต่อภยันตรายยิ่งนัก แต่ทุกองค์ที่หวังดีกลับได้รับสั่งจากพระนางเธอฯ ว่า “ก็ให้มันรู้ไป ใครจะมาทำพระนางเธอลักษมีลาวัณ บ้านก็อยู่ใกล้กรมทหาร ติดถนนใกล้โรงพักอย่างนี้” พระนางเธอฯ ทรงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ทรงกลัว จึงยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนร้ายวางแผนชิงพระราชมรดกนับล้านได้
สำหรับพระราชทรัพย์อันมีค่านั้น พระนางเธอลักษมีลาวัณ ทรงได้รับการแบ่งสรรจากพระราชมรดกในรัชกาลที่ ๖ มีมูลค่ากว่า ๓ ล้านกว่าบาทมีพระสังวาลเพชร และเพชรน้ำหนึ่งขนาดหัวแม่มือนับร้อย พระประยูรญาติที่เคยใกล้ชิดได้ยืนยันชัดเจนว่า ทรงนำมาดัดแปลงเป็นพระมงกุฎครอบพระเศียรเพชร ๒ แถวโดยรอบและยังเหลือทำสร้อยพระศออีกส่วนหนึ่ง
พระนางเธอลักษมีลาวัณ มีพระชนม์มายุได้ ๖๒ พรรษา สิ้นพระชนม์เนื่องจากถูกคนร้ายลอบปลงพระชนม์เพื่อชิงพระราชทรัพย์อันล้ำค่าไป เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระตำหนักลักษมีวิลาศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระขนิษฐาในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. หลังสิ้นพระชนม์แล้ว ๔ วัน ยังความเศร้าสลดพระทัยยิ่งนัก และได้ทรงแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพญาไท เพื่อติดตามหาคนร้ายต่อไป

:(:(


http://www.2bangkok.com/2bangkok/buildings/sriayutthaya/sriayutthaya.shtml
 

·
Premium Member
Joined
·
38,025 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Rendering : 

·
Premium Member
Joined
·
38,025 Posts
Discussion Starter · #5 ·


 

·
Premium Member
Joined
·
38,025 Posts
Discussion Starter · #6 ·


 

·
Premium Member
Joined
·
38,025 Posts
Discussion Starter · #7 ·
 

·
Premium Member
Joined
·
38,025 Posts
Discussion Starter · #8 ·
From Another Thread by JO not so long ago..:)

Jo said:
I saw they begun comstruction at the intersection of Phyathai and Sri Ayutthaya.
What will go up there? Anything tall?

 

·
Premium Member
Joined
·
38,025 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Pretty much YEP..:D
 

·
Registered
Joined
·
5,622 Posts
It looks "FABBO" for 27-storey building.
It surely make that block more interesting. :D:D
And I hope it brings the life back to those almost-abandoned shophouses around there.

I'm bored with the old-looking Noble and the ugliest on-hold hospital!!
:bash:
 

·
not student anymore
Joined
·
4,002 Posts
ดูแล้วเป็นงานที่ไม่ดีและไม่เลว รู้สึกเฉยๆ จากภาพรวมที่ดูค่อนข้างแบ่งแยก podium กับ tower ออก และออกแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ เหมือนกับออกแบบ podium คนนึง ออกแบบ tower คนนึง แล้วเอามาวางทับกันซะงั้น คิดว่าคนออกแบบคงติดใจกับ dome สยามพารากอนจังนะ :D
 

·
mumbling imprecations
Joined
·
1,448 Posts
A very handsome project! :cool:

Thank you for showing it so nicely, Chad. :)

Also, I agree with some comments here. I find it sad when old building substance gets leveled; on the other hand the new building may breathe new life into a somewhat abandoned area of old shophouses? Now that is wonderful, and I hope it will happen. :eek:kay:
 
1 - 20 of 151 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top