SkyscraperCity Forum banner

Red Bull Air Race - Istanbul 2007

2627 Views 17 Replies 12 Participants Last post by  NovaRoma_Istanbul
American Mike Mangold won the race...

Some exiting images from this special race and event... :eek:kay:

http://www.hurriyet.com.tr/spor/digersporlar/6635442.asp?gid=180#
1 - 1 of 1 Posts
Ne işin var paraşütle orada :D Millet uçakları bekliyor dört gözle motor sesi arıyor kulaklar, ama kanalın yaptığı da bi garip, nerenden uyduruyon Alman ekibi diye bi de isimlerini saymış hans mans diye, inanılmaz:D Ya da adamlar pilotları tanıtıyordu paşanın ekip de o arada dalışa geçtiyse üstüne alınmıştır anonsları belki :D
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top