SkyscraperCity Forum banner

??? Opinie też mile widziane ;)

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 3 21.4%
 • 8

  Votes: 8 57.1%
 • 7

  Votes: 3 21.4%

Reflections

667 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  slawik1416
1 - 5 of 5 Posts
Ciekawe, bo nie widać granicy pomiędzy budynkiem, a niebem, ale kolorowe obwódki nie dodają uroku.
bałem się tego problemu, u mnie obwódek nie ma ;) ale widziałem niektóre ze swoich zdjęć na innych komputerach i wiem że nie raz przesadzam z wyostrzeniem :/
Rozjaśnienie jaśniejszych elementów na styku z ciemnymi polami to chyba nie jest wyostrzanie - ale efekt jest widoczny
te styki rozjaśniają się automatycznie gdy wyostrzam ;) na tym zdjęciu nic innego nie robiłem ;)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top