SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1600 Posts

·
Frans Woerden
Joined
·
30,485 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
De plannen worden steeds concreter dus voor de duidelijkheid een eigen draadje voor deze tram/metrolijn.

Inspraak op plannen vernieuwing Amstelveenlijn

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam geeft de plannen voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn vrij voor inspraak. Belangstellenden kunnen tussen 9 juni en 21 juli hun zienswijze op de plannen indienen bij de Stadsregio.

De Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Amstelveen en stadsdeel Zuid hebben de ambitie de Amstelveenlijn om te bouwen tot hoogwaardige tramlijn, bestaande uit twee takken. Volgens de plannen moet er een tramverbinding komen tussen Amstelveen Westwijk en omgeving Leidseplein én een tussen Amstelveen Binnenhof en het Amstelstation.

De nieuwe tramlijn wordt veiliger, sneller en betrouwbaarder dan de huidige lijn 51. Om de veiligheid te vergroten, is het nodig diverse maatregelen door te voeren, waaronder het ongelijkvloers maken van drie kruispunten van de Beneluxbaan: Sportlaan, Zonnestein en Rembrandtweg. Voor de snelheid en betrouwbaarheid wordt gestreefd naar zoveel mogelijk gebruik van vrije trambanen. Er komen minder haltes dan nu en de tram krijgt voorrang op het overig verkeer. Daardoor komen de reizigers minuten sneller op hun bestemming dan nu het geval is. Ook het reizigerscomfort wordt verbeterd door onder andere hoogwaardige voertuigen en makkelijk toegankelijke haltes voor iedereen. Bij de haltes komen meer fietsenstallingen waardoor het overstappen van de fiets op de Amstelveenlijn makkelijker wordt.

Sneller OV
Hedendaagse OV-reizigers willen vooral sneller OV op de middellange afstand. Door haltes op te heffen wordt de reistijd korter en krijgen de wijken waar de Amstelveenlijn rijdt een snellere verbinding met station Zuid, dat de komende jaren uit zal groeien tot een van de belangrijkste OV-knooppunten van Nederland.

Daarom vervallen in de plannen de haltes Spinnerij, Gondel, Marne, Amstelveen Centrum en A.J. Ernststraat. Op Station Zuid komt een snelle overstap op onder andere de trein, Noord/Zuidlijn en de Ringlijn. De perrons liggen op 100 tot 150 meter loopafstand vanaf de halte van de Amstelveenlijn. Binnen de ring staan de eindpunten en maatregelen nog niet vast. Richting Leidseplein wordt grotendeels het tracé van tramlijn 5 gevolgd. Op dit traject staan de haltes Stadionweg, Apollolaan en Van Baerlestraat ter discussie om de hoogwaardigheid van de lijn te waarborgen. Richting Amstel wordt vanaf Station RAI het tracé van lijn 4 en lijn 12 gevolgd. Op dit traject staan de haltes Dintelstraat, Waalstraat en Amsteldijk ter discussie.

Tijdens de verbouwing moet de Amstelveenlijn blijven rijden. Waar nodig wordt vervangend openbaar vervoer ingezet op delen van het traject. In 2020 moet de nieuwe Amstelveenlijn een feit zijn.

De inspraakperiode loopt van 9 juni tot en met 21 juli 2012. Het inspraakdocument is in te zien bij de Stadsregio en de betrokken gemeenten en stadsdelen en te downloaden op www.amstelveenlijn.nl. Op de site staat een reactieformulier, maar er kan ook gereageerd worden per e-mail of post.

Daarnaast worden er op 25 juni, 2, 3 en 5 juli inspraakavonden georganiseerd waar mensen ook mondeling kunnen inspreken. Het antwoord op de zienswijzen wordt uiterlijk 1 oktober 2012 gepubliceerd.

Meer informatie: www.amstelveenlijn.nl

Van www.amstelveenlijn.nl:Het inspraakdocument waarin meer over de nieuwe Amstelveenlijn wordt verteld is hier te downloaden.

Even een korte samenvatting (heb het nog niet uitgebreid gelezen):
te vervallen haltes tussen Station Zuid en Westwijk:
 • Station Zuid/Strawinskylaan (i.v.m. routewijziging; nieuwe halte aan zuidkant bij de Schönberglaan)
 • Parnassusweg/Station Zuid (i.v.m. routewijziging)
 • A.J. Ernststraat (wordt samengevoegd met De Boelelaan/VU of Van Boshuizenstraat)
 • Amstelveen-Centrum
 • Marne (ter compensatie verschuift halte Sportlaan 150 m in zuidelijke richting)
 • Gondel
 • Spinnerij

Impressie van de nieuwe halte ten zuiden van station Zuid:

Afbeelding afkomstig uit Inspraakdocument Amstelveenlijn / Uploaded with ImageShack.us

Op het traject Zuid - Leidseplein vervallen de volgende haltes:
 • Stadionweg
 • Apollolaan
 • Van Baerlestraat (ben benieuwd of dit ook voor lijn 2 zal gelden)

En voor de lijn Zuid - Amstelstation vervallen de volgende haltes:
 • Dintelstraat (lijn 4)
 • Waalstraat (lijn 4)
 • Amsteldijk (lijn 12)
Tussen de haltes Zuid (bij de Schönberglaan) en RAI komt een nieuwe halte 'Vivaldi'.

Gecombineerde haltes van deze lijnen en de gewone stadslijnen krijgen perrons van 77 meter lang (voor een regiotram van max. 45 m en een Combino van 30m).

Impressie van de vernieuwde halte Oranjebaan:

Afbeelding afkomstig uit Inspraakdocument Amstelveenlijn / Uploaded with ImageShack.us

De kruisingen van Beneluxbaan met Rembrandtweg (halte Kronenburg), Zonnestein (halte Zonnestein) en Sportlaan (halte Sportlaan) moeten ongelijkvloers worden gemaakt door de Beneluxbaan half te verhogen en de kruisende wegen half te verlagen. Bij de halte Sacharovlaan wil men een ongelijkvloerse voetgangersverbinding naar het perron en wat er bij de kruising tussen Buitenveldertselaan en De Boelelaan (halte De Boelelaan/VU) moet gebeuren wordt nog nader onderzocht.

Verder lopen er nog onderzoeken naar:
 • mogelijke verlenging hoogwaardige tramlijn Westwijk – Leidseplein naar Centraal Station
 • mogelijke verlenging van die hoogwaardige tramlijn naar Uithoorn via de toekomstige hoogwaardige busbaan
 • mogelijke metro tussen Station Zuid en Station Amstel
 • mogelijke tram bij Gelderlandplein

Voor het materieel wordt, zoals al bekend was, gedacht aan 24 tot 32 tweerichtingtrams van 40 tot 45 m lang en 2,40 m breed, met ongeveer 75 zit- en 175 staanplaatsen. Voor deze wagens wordt op het bedrijventerrein bij de N201 in de Legmeerpolder, ten zuiden van halte Westwijk, een opstelterrein aangelegd. De trams die in de impressies zijn gebruikt zijn Alstom Citadissen uit Mulhouse (waarvan er ook ooit een in Utrecht heeft proefgereden). Deze trams staan erg leuk op de plaatjes maar ze zijn wel te breed (2,65 m)...
De Amstelveenlijn wordt mogelijk doorgetrokken naar Uithoorn. Daarnaast gaan de regiotrams sneller rijden doordat haltes worden geschrapt en drie kruisingen worden omgebouwd tot viaducten. Dat zijn de opmerkelijkste voorstellen van wethouder Eric Wiebes om de ov-verbinding van Amstelveen naar Amsterdam sneller, aantrekkelijker en rendabeler te maken.


De stadsregio Amsterdam, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio, studeert al jaren op de beste manier om de trage, storingsgevoelige lijn 51 op te lappen. De afgelopen jaren werd vooral gebroed op een plan er een volwaardige metro van te maken, inclusief tunnels en een snellere dienstregeling met veel minder haltes. Maar die variant was met negenhonderd miljoen euro te kostbaar.

Er moest echter wel iets gebeuren: de sporen, haltes en de trams op de Amstelveenlijn zijn in 2020 afgeschreven. Ook staan de trams al jaren te boek als traag, onbetrouwbaar en gevaarlijk. Dagelijks vallen ritten uit door kapotte trams en er gebeuren veel ernstige ongelukken mee. 'Niets doen was geen optie,' zegt wethouder Jan-Willem Groot van Amstelveen.

In februari hakte Wiebes de knoop door. Tegelijk met een deal met het rijk over de bouw van een dok voor de A10 bij de Zuidas, presenteerde hij een plan voor de renovatie van de Amstelveenlijn voor 300 miljoen euro. De Stadsregio betaalt 225 miljoen; het rijk draagt 75 miljoen bij.

Deze week presenteerde Wiebes zijn uitgewerkte plannen. In plaats van lijn 51 en tram 5 gaan op het traject 'hoogwaardige, snelle regiotrams' rijden: de één van Westwijk naar Leidseplein, de ander van het Stadshart via de Rivierenbuurt naar het Amstelstation.
Bron: www.parool.nl
Opstelterrein in Legmeerpolder, onderhoud in Diemen.

Om de benodigde 24 tot 32 hoogwaardige trams ’s nachts te
stallen, komt er een opstelterrein op het bedrijventerrein bij de
N201 in de Legmeerpolder, één kilometer ten zuiden van
Amstelveen Westwijk, vlakbij Uithoorn. Tussen Westwijk en
Uithoorn komt ook een busbaan. Er wordt nog onderzocht of
het zinvol is de hoogwaardige tram via dezelfde route te
verlengen naar Uithoorn.

 

·
Frans Woerden
Joined
·
30,485 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Inspraaktermijn Amstelveenlijn gesloten

22-07-2012
De inspraaktermijn voor de plannen voor de Amstelveenlijn is gesloten. De Stadsregio Amsterdam heeft van ongeveer 200 mensen een zienswijze ontvangen. Reacties die zijn binnengekomen tot en met zaterdag 21 juli worden de komende maanden beantwoord. Dit najaar zal het bestuur van de Stadsregio de antwoorden vaststellen waarna deze op de websites van de Stadsregio en de Amstelveenlijn gepubliceerd worden.
Bron: www.stadsregioamsterdam.nl
 

·
Registered
Joined
·
229 Posts
En als 9 vd 10 mensen liever een metro zien en ook de gerechtvaardigde vraagtekens zetten bij de kosten/batenanalyses, dan gaan ze alsnog gewoon door met de 'hoogwaardige' tram zeker? :eek:hno:
 

·
Frans Woerden
Joined
·
30,485 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Omgevingsmanagment Amstelveenlijn

17 september 2012

De Amstelveenlijn is één van de belangrijkste slagaders van het openbaar vervoer in de regio. De Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid zijn voornemens om 225 miljoen euro te investeren in een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam.

De Amstelveenlijn (lijn 51) wordt betrouwbaarder, sneller en comfortabeler. Amstelveen en de zuidelijk daarvan gelegen gemeenten worden daarmee goed aangetakt op de Zuidas, de trein en de Noord/Zuidlijn. Ook het rijk zal minimaal 75 miljoen euro bijdragen aan het project.

Stadsregio Amsterdam heeft IBA gevraagd om het omgevingsmanagement voor de Amstelveenlijn te verzorgen. Onderdeel van deze opdracht is onder andere het verzorgen van het stakeholdersmanagement en het verzorgen van het gehele inspraaktraject.

Bron: www.iba.amsterdam.nl
 

·
Registered
Joined
·
4,453 Posts
^^

Weet iemand of de aanpassingen 'metro-compatibel' worden gebouwd? Dus of de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen in Amstelveen net zoals de Piet Heintunnel geschikt zullen zijn voor metro's van 3 meter?
 

·
kejje nagaan!
Joined
·
5,098 Posts
Als er een tram onderdoor kan , dan kan er zeker een metro onderdoor...
Over het algemeen zijn metro's groter, hoger en breder dan trams...

Ik heb me ooit laten vertellen dat de huidige Amstelveenlijn relatief eenvoudig geschikt te maken was voor 3 meter breed materieel. De perrons zouden geheel vervangen moeten worden want die zijn niet zo voorbereid op een afzaag operatie zoals op de Ringlijn is gebeurd, maar zonder de bovenleidingmasten tussen de sporen zouden er op de baan tussen de haltes twee 3 meter brede voertuigen naast elkaar moeten passen / elkaar passeren. Of het ook waar is...
 

·
Frans Woerden
Joined
·
30,485 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Nieuwe vragen Amstelveenlijn

Tussen 9 juni en 21 juli heeft er inspraak plaatsgevonden op de plannen voor de ombouw van de Amstelveenlijn. In totaal hebben 235 mensen gereageerd op de plannen. Uit zowel de inspraak als extra onderzoek van het projectteam Amstelveenlijn zijn nieuwe vragen naar boven gekomen:
•Hoe kan de tram hoogwaardig gemaakt worden tussen station Zuid en het Leidseplein?
•Hoe kan de tram het beste het Leidseplein aan doen en moet hij alsnog worden doorgetrokken naar CS?
•Wat is de invloed van een mogelijke metroverbinding tussen station Zuid en het Amstelstation?
•Kan de hoogwaardige tram doorgetrokken worden naar Uithoorn?
De antwoorden op deze vragen kunnen leiden tot wijziging van de plannen en dus een andere beantwoording van de inspraakreacties dan nu het geval is. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio kiest er daarom voor meer tijd te nemen voor onderzoek naar de genoemde punten zodat de mensen die hebben ingesproken een gedegen en actueel antwoord zullen krijgen. De beantwoording wordt maximaal 3 maanden uitgesteld, wat betekent dat de beantwoording van de inspraakreacties en de wijzigingen op de plannen uiterlijk 1 januari 2013 gepubliceerd zullen worden.
Bron: www.amstelveenlijn.nl
 

·
Registered
Joined
·
1,993 Posts
Het blijft een gemiste kans om de NZ niet door te laten trekken. In principe ligt de infrastructuur er al. Er hoeft alleen paar aanpassingen worden gedaan door bijvoorbeeld de kruispunten ongelijkvloers te maken.
 

·
Registered
Joined
·
4,453 Posts
Het blijft een gemiste kans om de NZ niet door te laten trekken. In principe ligt de infrastructuur er al. Er hoeft alleen paar aanpassingen worden gedaan door bijvoorbeeld de kruispunten ongelijkvloers te maken.
Daarom hoop ik ook zo vurig dat ze bij de 3 kruispunten die ze voor de trams ongelijksvloer gaan maken, ze dit wel metro-compatibel doen.
 

·
Registered
Joined
·
3,862 Posts
Ik lees dat de regiotram van Amstelveen naar Amstel van de baan is vanwege problemen bij de Berlagebrug en dat er nu geïnvesteerd gaat worden in een metrolijn tussen Zuid en Amstel (die er dus al ligt, tenzij men wil ontvlechten; dan zijn er op Zuid, RAI en Amstel 2 extra sporen nodig, op Overamstel 1 (Spaklerweg heeft al genoeg sporen). Aangezien de PvdA pleitte voor een metro naar de VU: misschien is het tijd voor een metro VU-Zuid-RAI-Overamstel-Spaklerweg-Amstel, in de toekomst via het bestaande spoorviaduct te verlengen naar Beukenweg en Muiderpoort?
 

·
Registered
Joined
·
16,654 Posts
Dit is een onzinnig en ondoordacht plan. Het lijkt wel of men paniekvoetbal aan het spelen is: enerzijds moet de Amstelveenlijn in zijn huidige vorm een nodige upgrade krijgen en moet er een alternatieve aansluiting met Amsterdam komen omdat zodadelijk de Amstelveenboog niet meer gebruikt kan worden alsmede de oostbuis van de metro; anderzijds is de zo voor de hand liggende integratie met de Noord/Zuidlijn te duur.

En er moet binnen nu en vijf jaar een oplossing komen! Paniek!
 

·
Registered
Joined
·
73 Posts
Ik ben het met je eens dat de integratie met de Noord/Zuidlijn het meest voor de hand liggend blijft, ondanks de kosten.

Ik verbaas me ook een beetje over de nadruk op de grotere veiligheid als gevolg van de drie nieuwe ongelijkvloerse kruisingen. Hoewel ik de aanleg daarvan toejuich, gebeurden de meeste ongelukken toch in Buitenveldert en helpt de aanleg van viaducten in Amstelveen helemaal niks om dat op te lossen? Of ken ik de statistieken niet?
 

·
Registered
Joined
·
4,453 Posts
Ik ben het met je eens dat de integratie met de Noord/Zuidlijn het meest voor de hand liggend blijft, ondanks de kosten.
En omdat ze zo inzitten over die kosten, moeten ze het ook allemaal niet in één keer willen doen. Laat ze éérst de NZlijn doortrekken naar VU, en laat de tram dan gewoon tot VU rijden. En zo in stapjes steeds verder naar het zuiden uitbouwen. Je hebt slechts pendelbusjes nodig langs het kleine stuk dat onder constructie is, en de kosten en tijdsplanning zijn te overzien en te budgetteren.
 

·
Registered
Joined
·
3,862 Posts
Ik ben het helemaal eens met Alargule over de kwalificatie "paniekvoetbal". Zoals de plannen nu staan krijgt de Amstelveenlijn gewoon een minimale opwaardering, met twee ongelijkvloerse viaducten, iets minder haltes en lagevloersmaterieel.

Een citaatje uit het inspraakrapport dat Alargule ook al aanhaalde:

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn over het traject van de 51 is in de plannen van de Zuidas niet haalbaar. Hiervoor zou een nieuwe metroboog moeten worden aangelegd. Die moet dan onder de nieuw aan te leggen tunnel van de A10 komen (heel diep) of over de bestaande verhoogde treinsporen heen (heel hoog). De aanleg van een dergelijke boog wordt duur: zo’n 180 miljoen euro. Dit weegt niet op tegen de extra reizigersinkomsten.​

180 miljoen euro voor een boog tussen station Zuid en de Amstelveenlijn. Hallucinant, zijn ze van plan hem in platina uit te voeren ofzo? Momenteel is de ondertunneling van de A10 nog niet begonnen, dus het lijkt me niet onmogelijk om onder de A10-tunnel alvast een metroboog in ruwbouw te bouwen. Voor de rest van het tracé komt de boog onder sportvelden te liggen, dat hoeft niet al te duur te zijn lijkt mij. Waarom kost dat in godsnaam 180 miljoen euro?

Ter vergelijking: in Milaan wordt begin volgend jaar een geheel nieuwe ondergrondse metrolijn geopend met 9 stations en een lengte van 5,6 kilometer. Kosten: 502 miljoen euro. Maar ja, dat is een publiek-private samenwerking. Als je in Nederland een overheid zoiets zou laten bouwen zou je waarschijnlijk minstens op het driedubbele bedrag uitkomen.
 

·
Registered
Joined
·
6,117 Posts
De hoge kosten voor zo'n boog snap ik wel. De inpassing daarvan is niet heel simpel en vraagt nogal wat kunstwerken, ondergronds of bovengronds. Je hebt het al snel over een of meer kilometer aan infrastructuur met een erg druk station aangesloten op een bestaand station. Dit rekening houdend met een flinke verandering van station Zuid in de toekomst (treinsporen onder de grond).

Over Milaan. Zover ik de laatste cijfers online kon vinden 587 miljoen euro (waarschijnlijk hetzelfde bedrag als 502 miljoen, maar dan met prijspeilstijging). Gezien dat er de nodige vertraging is, en er nog de nodige rechtszaken en boetes zijn, betwijfel ik of bij herhaling erop dit bedrag zou worden uitgekomen.
 
1 - 20 of 1600 Posts
Top