SkyscraperCity Forum banner

[Reguły] Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

4909 Views 8 Replies 2 Participants Last post by  follow.
W maju Stołeczna donosiła o czymś, co mieszkańcy gminy wiedzą już od zeszłego roku:

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21815743,kontrolerzy-ruchu-lotniczego-przeniosa-sie-do-gigantycznego.html

Nowa siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej powstanie w podwarszawskich Regułach. Właśnie rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na kompleks zabudowań, które wyrosną na 16 hektarach dawnych pól ornych.

Inwestycja powstanie przy al. Powstańców Warszawy w Regułach, tuż obok nowego ratusza Michałowic. Jadąc z Warszawy w stronę Pruszkowa, to ok. 2,5 km od skrzyżowania Alej Jerozolimskich z południową obwodnicą Warszawy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która kontroluje ruch lotniczy nad Polską, za 50 mln zł kupiła w ubiegłym roku ponad 16 ha w tym rejonie od Agencji Nieruchomości Rolnych.

– Dziś mieścimy się w budynku przy wieży kontroli lotów na ul. Wieżowej, tuż przy lotnisku na Okęciu – mówi Janusz Niedziela, prezes agencji. Precyzuje: – Z trudem się mieścimy, w budynku znajduje się nasze centrum operacyjne – czyli to, co często widać na filmach, a także m.in ośrodek szkoleniowy, część biurowa... Szykujemy się do zmiany systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Razem z naszymi odpowiednikami m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii pracujemy nad systemem o nazwie iTEC. Tym systemem będziemy się posługiwać już z nowej siedziby. Któregoś dnia po prostu przejmie obowiązki instalacji z obecnej siedziby – mówi.

Na zaprojektowanie nowej siedziby w Regułach PAŻP ogłosiła konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. W poniedziałek został rozstrzygnięty. Wygrała praca biura architektonicznego Dedeco. Jury uznało, że ta pracownia najlepiej odgadła oczekiwania zamawiającego i zaprojektowała kampus, który „będzie stanowić wizytówkę agencji”.

Centrum operacyjne z boiskami i przychodnią

– To był bardzo trudny konkurs. Miał kilka warstw: ważne były nie tylko rozwiązania architektoniczne, lecz także funkcjonalne i urbanistyczne, służące wpisaniu całego kompleksu w istniejący krajobraz – mówił Krzysztof Domaradzki, przewodniczący sądu konkursowego.

Architekci z Dedeco zaproponowali zespół budynków spiętych napowietrznymi łącznikami. Oprócz biurowców i nowego centrum operacyjnego dla kontrolerów ruchu lotniczego zaprojektowali także ośrodek sportu z pełnowymiarowym boiskiem oraz przychodnię. Przez całą działkę poprowadzili oś widokową obsadzoną zielenią nad długim prostym kanałem wypełnionym wodą. Budynek główny będzie mieć ćwierćokrągłe wycięcie od strony narożnika ul. Granicznej i al. Powstańców Warszawy, dzięki czemu przed budynkiem postanie spory plac wejściowy. W głębi działki, na tyłach ratusza Michałowic, zaplanowano ogromny zadaszony parking samochodowy (w kompleksie PAŻP będzie pracować ok. 1,3 tys. osób) z pętlą autobusową. W Regułach nie powstaną za to wieże radarowe – prezes Niedziela tłumaczy, że one są potrzebne do zarządzania ruchem na konkretnym lotnisku, a w Regułach będzie się koordynować ruch w przestrzeni powietrznej nad całą Polską.

Koszt budowy kompleksu architekci oszacowali na blisko 215 mln zł. – Chcielibyśmy za rok wbić pierwszą łopatę – mówi prezes Niedziela. Szacuje, że budynek biurowy może być gotowy w 2020 r. – Skomplikowane będzie wyposażanie gmachu. System iTEC dopiero się tworzy. Myślę, że będzie gotowy gdzieś około 2021-22 r. i wtedy nasz kampus w Regułach w pełni zacznie działać.
Wczoraj pojawiły się ogłoszenia o wniosku o decyzję środowiskową. Zeskanowałem go z gminy, możecie go przeczytać tutaj.

Powierzchnia zabudowy — ok. 35 tys. m2. Przewidywany ruch rzędu 2000-3000 samochodów na dobę. To prawdopodobnie zabije nasze drogi. Ciekawe też, jak zrobią meliorację i jak się zmieni stan wód gruntowych, obecnie problematycznie wysoki.

Będę aktualizował ten wątek w miarę możliwości, jestem niemalże sąsiadem tej inwestycji.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 9 of 9 Posts
Kolega follow. załozył fanpage'a, na którym jest trochę dokumentów wydobytych m.in. przeze mnie w temacie tej inwestycji — w tym opinia komunikacyjna i projekt zagospodarowania terenu. Mamy też DUŚ, niedługo ją wrzucimy. Zapraszamy.

https://www.facebook.com/pazp.reguly/
  • Like
Reactions: 1
Zaktualizowaliśmy powyższy fanpage o wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie inwestycji (na mocy specustawy lotniskowej) i o różne opinie i uzgodnienia z samorządów, Wód Polskich, WKD...
Jak coś to mogę wklejać dokumenty i tu, ale nie wiem czy ktoś poza nami dwoma czyta ;-)
Jak zaczniemy robić fotorelacje, to może zacznie ;)
Mówisz -- masz.

Pierwsza infrastruktura by PAŻP.

See less See more
2
  • Like
Reactions: 1
Wczoraj w urzedzie gminy Michałowice miało miejsce spotkanie z Panią Wójt (był też pan wice i dyrektorzy wydziałów) w celu aktualizacji informacji na temat inwestycji PAŻP-u.

Podsumowując w skrócie...

Wiemy że:
- powiat wydał opinię komunikacyjną pozytywną z adnotacją, że ma powstać rondo na skrzyżowaniu Granicznej i Powstańców Warszawy połączone nową drogą do Alej Jerozolimskich
- PAŻP wystąpił o Zgody na Relizację Inwestycji w trybie specustawy lotniskowej na budowę campusu
- PAŻP w VI.2018 wyłonił projektanta i wykonawcę dwóch par wież telekomunikacyjnych (nadawcze obok kampusu, odbircze w Pęcicach)
- do gminy Michałowice wpłynął wniosek o opinię w sprawie postawienia ww. wież i została wydana opinia negatywna (bo brak danych o emisyjności)

Roboczy plan działań w związku z budową PAZP:
- ustalić jakie dokumenty dotyczące PAŻP wpłynęly do tej pory do starostwa i do województwa, w szczególności:
- zorientować się na jakim etapie jest procedura uzyskiwania Zgody na Relizację Inwestycji na budowe kampusu prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego
- zorientować się na jakim etapie jest procedura planistyczna (prawdopodobnie też ZRI/specustawa) na budowę wież telekomunikacyjnych
- ustalić czy opinia komunikacyjna powiatu jest wiążąca dla PAŻP skoro inwstycja jest relizowana na podstawie specustawy
- i w związku z tym czy starostwo wymaga a PAŻP planuje podpisać umowy partycypacyjne na finasowanie inwestycji drogowych
- ustalić częścią jakiego postępowania jest, i czy ma jakąkolwiek moc sprawczą negatywna opinia gminy Michałowice w sprawie realizcji wież telekomunikacyjnych
- ustalić czy gmina zasadnie odstąpiła w zeszłym roku od konieczności sporządzania Oceny Oddziaływania na Środowisko (po takiej rekomendacji RDOŚ ale przeciwnej inspektoratu sanitarnego) dla campusu i czy może ewentualnie tę ocenę jeszcze przeprowadzić
- wystąpić (Stowarzyszenia GMGM i SMOOM oraz gminy Michałowice i Pruszków) do instytucji prowadzących postępowania o włączeniu na prawach strony w postępowania dotyczące campusu i wież
- umówić spotkanie z zarządem powiatu
- wystąpić do PAŻP o spotkanie z miezkańcami

Z informacji "miękkich" wiemy jeszcze, że:
- na przełomie roku zmienił się zarząd PAŻP, ze starej ekipy został podobno tylko szef projektu
- nie było spotkania z nowym zarządem
- urząd się spodziewa mieć wpływ na inwestycję, gdyż inwestor będzie musiał od gminy uzyskać uzgodnienia dotyczące zjazdów na gminną drogę publiczną (+wodociągi, itp.)
https://www.facebook.com/pazp.reguly/posts/318881105421283, a napisał follow. ;-)
See less See more
  • Like
Reactions: 1
9 kwietnia o 17:30 w Urzędzie Gminy Michałowice odbędzie się spotkanie władz gminy i władz PAŻP z mieszkańcami na temat planowanych inwestycji


https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/zaproszenia/urzedowe/a,p321559479
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Wszczęcie postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji na kompleks PAŻP.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top