SkyscraperCity Forum banner

Regulamin Forum Polskich Wieżowców

70992 1
Regulamin Forum Polskich Wieżowców

Forum Polskich Wieżowców poświęcone jest tematyce urbanistyki, architektury, infrastruktury, transportu publicznego i szeroko pojętym inwestycjom budowlanym. Jeśli nie jesteś zainteresowany tą tematyką, to prawdopodobnie FPW nie jest miejscem dla Ciebie. Na Forum istnieją także wątki „pozamerytoryczne” zgrupowane w dziale Klub Forum. Do Klubu Forum dostęp mają użytkownicy z odpowiednim stażem.

Zbiór zasad obowiązujący na Forum Polskich Wieżowców:

 1. Niedopuszczalne są wypowiedzi naruszające obowiązujące prawo oraz wskazujące na naruszanie prawa przez użytkownika.
 2. Na forum powinniśmy się nawzajem szanować. Niedopuszczalne jest obrażanie innych użytkowników, nie tylko w dosłownej, ale nawet w zawoalowanej formie. Nie należy stosować także argumentum ad personam. Dyskutować należy tak aby omawiać przedmiot dyskusji, zamiast opisywać innych współdyskutantów.
 3. Biorąc udział w dyskusji na forum, należy stosować się do zasad netykiety, czyli przestrzegać zasad poprawnej pisowni, interpunkcji i stylistyki. Nie należy nadmiernie stosować emotikonów, pogrubień, kapitalików, wykrzykników oraz niestandardowych kolorów i rozmiarów czcionki. Na forum niedopuszczalny jest wulgarny język.
 4. W wątkach merytorycznych należy trzymać się ściśle tematu wątku i nie zbaczać na niezwiązane z tematem wątku zagadnienia (tzw. offtopic). Miejscem na dyskusje luźniejsze są wątki typu hydepark. Dotyczy to zwłaszcza wątków o konkretnych inwestycjach, które z reguły powinny zawierać przede wszystkim obserwacje z przebiegu procesu inwestycyjnego.
 5. Przed zadaniem pytania należy sprawdzić, czy odpowiedź na nie nie znajduje się już na ostatnich kilku stronach wątku lub w pierwszym poście wątku.
 6. W przypadku umieszczania fotorelacji inwestycji obowiązuje zasada 10 zdjęć na jeden post. Zamieszczane zdjęcia powinny posiadać rozsądną rozdzielczość, czyli do ok. 1200 pikseli szerokości.
 7. Nie powinno się cytować zdjęć, zwłaszcza z poprzedniego posta po to tylko, by je skomentować jednym lub dwoma słowami. W szczególności nie należy cytować całej fotorelacji. Można zacytować wybrane zdjęcie w celu zadania konkretnego pytania dotyczącego tego zdjęcia. Można też przytoczyć link do zdjęcia, zamiast je cytować.
 8. Analogicznie, odnosząc się jedynie do fragmentu wypowiedzi innego użytkownika, należy unikać cytowania całej wypowiedzi.
 9. Należy unikać pisania kolejnego posta bezpośrednio pod swoim wcześniejszym postem. Należy używać funkcji "edit" i "multiquote", dopisując nową treść do wcześniejszego posta i odpowiadając wielu użytkownikom. Dopuszczalne jest pisanie posta pod postem przy umieszczaniu fotorelacji, bądź gdy od napisania wcześniejszego posta upłynął już dłuższy czas.
 10. Nie wolno publikować treści drastycznych oraz o charakterze erotycznym i pornograficznym.
 11. Zabronione jest zamieszczanie na forum pełnych treści artykułów prasowych, ponieważ stanowi to pogwałcenie prawa autorskiego. Dopuszczalne jest cytowanie fragmentów artykułów wraz z podaniem linka do pełnej wersji.
 12. Wszelkie zamieszczane teksty, zdjęcia i inne materiały co do których nie jesteśmy autorami, należy opatrzyć odnośnikami do źródeł.
 13. Zabronione jest umieszczanie na forum reklam. Dopuszczalne jest zamieszczanie linków do stron internetowych i informacji o projektach użytkowników niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością zarobkową, akcjach charytatywnych, organizacjach pożytku publicznego, organizacjach, projektach, konferencjach i szkoleniach związanych z tematyką forum oraz innych inicjatywach wspólnych forumowiczów.
 14. W poszczególnych wątkach mogą być wprowadzone inne lub dodatkowe zasady postowania.
 15. Na forum obowiązuje zakaz dyskusji o polityce, zwłaszcza w wątkach merytorycznych. Wyjątkiem jest wątek "Polityczny Hyde Park" oraz wątki pokrewne w dziale "Ekonomia, Biznes i Polityka" w Klubie Forum.
 16. Zabronione są polityczne awatary, sygnatury i nazwy użytkowników.
 17. Sygnatury mogą posiadać maksymalnie 5 linijek. Nie wolno umieszczać w sygnaturach obrazków i filmów ani cytatów wypowiedzi innych użytkowników.
 18. Utrzymaniem porządku na forum i egzekwowaniem zasad zajmują się Moderatorzy.
 19. Moderatorzy mogą usunąć każdą treść bez podania powodu.
 20. Naruszenie zasad obowiązujących na forum może skutkować czasowym lub stałym pozbawieniem prawa pisania na forum (tzw. ban). Moderatorzy ogłaszają powód i długość banów przydzielonym użytkownikom w Księdze banów.
 21. Sprawy wymagające interwencji moderatorów należy zgłaszać do Księgi skarg i wniosków dotyczącej odpowiedniego działu, a jeżeli takiej nie ma - do ogólnej Księgi skarg i wniosków. Treści zawarte w prywatnych wiadomościach należy zgłaszać używając funkcji Report. Wnioski złożone w niewłaściwej Księdze oraz skargi, wnioski i żale zawarte w wątkach merytorycznych nie będą rozpoznawane.
 22. Nie wolno zakładać drugiego konta i używać go po otrzymaniu bana na pierwsze. Należy poczekać aż ban minie. W przypadku naruszenia tej zasady każde nowe konto, wraz z kontem pierwotnym, zostanie zbanowane na zawsze. Posiadanie kont przez kilka osób korzystających z tego samego komputera lub adresu IP należy zgłosić moderatorom.
 23. W wyjątkowych wypadkach ban może być uchylony lub zawieszony.
 • Like
Reactions: mateusz.el
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top