SkyscraperCity Forum banner

Ocena:

1 - 12 of 12 Posts

·
Registered
Joined
·
8,254 Posts
Ciekawy obraz tak się zastanawiam czy z tym panem to lepsze czy bez niego, myślę że trzeba było poczekać na innego pana ale zdjęcie dobre - 9
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
Wolałbym panią, ale jeżeli nie było to ten pan też może być ;)
Bez postaci byłoby 8, z postacią jest 9 :D 10 by było jak by pani była! :)
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
Niby na myśl przyszedł mi podtekst seksual...a zresztą! Czepiasz się szczegółów :D
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top