SkyscraperCity Forum banner

Replica Vondelfontijn Cuypers geplaatst in Vondelpark

1886 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  refluS
Aanstaande vrijdag wordt in het Vondelpark een replica van het 'Roomse fonteintje' van architect Pierre Cuypers onthuld. De nieuwe Vondelfontein komt tegenover het Filmmuseum, op dezelfde plek van de originele fontein die er tot 1947 gestaan heeft.De oorspronkelijke Van Eeghenfontein, zoals hij officieel heette, was de eerste openbare plek waar Amsterdammers duinwater konden drinken. Er hingen destijds tinnen kroezen aan die men mocht gebruiken. In de volksmond werd de Cuypers-fontein het 'Roomse fonteintje' of 'kraantje lek' genoemd, vanwege de katholieke achtergrond van Cuypers.

De functie van ontmoetingsplek en drinkwaterbron moet de Vondelfontein nu ook weer krijgen. Met één druk op de knop stroomt er 24 uur per dag drinkwater uit de fontein, voor elke bezoeker van hardloper, toerist, fietser tot wandelaar die langs dit strategische punt komt.

Initiatief
Htel Serviced Apartments / Cobraspen Vastgoedontwikkeling heeft aan de hand van tekeningen, gemaakt door het architectenbureau Walraad en Stoep, een replica laten maken van de fontein in natuursteen. De fundering van het monument is gelegd door Waternet.

Dankzij het initiatief van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark en de bijdragen van Htel Serviced Apartments /Cobraspen Vastgoedontwikkeling en Waternet kan een replica van de fontein op deze plek worden terug gezet. Paul van Grieken, wethouder van het Stadsdeel Oud Zuid, zal de fontein in ontvangst nemen.

Bron: Architektuur.nl
See less See more
1 - 1 of 4 Posts
Hij stond er al een weekje inmiddels, wel geinig dingetje :)
1 - 1 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top