SkyscraperCity banner

481 - 500 of 540 Posts

·
The Observer
Joined
·
3,785 Posts
DANANG | Soleil Danang | 196m | 2 x 58fl | 2 x 47fl | U/C
---> DANANG | Soleil Danang | 199m | 2 x 57fl | 2 x 47fl | U/C
Tks Mod :)
Lưu ý , khi các bạn muốn Mods đổi Status phải đưa link để Mods bấm vào đổi ngay chứ sao lại phải bắt Mod đi tìm, có chức năng đó phải biết sử dụng nhé !
 
481 - 500 of 540 Posts
Top