SkyscraperCity Forum banner

Richting het blauwe uur

3039 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  wespje1990
Het blauwe uur, vlak voor zonsondergang, zorgt zoals gezegd kortstondig voor een blauwe lucht waardoor nachtfoto's een extra dimensie krijgen. Dus op de fiets, richting het blauwe uur :)

Langs de IJssel wanneer de avond valt.


Skyline....


Zwolle en haar bruggen


Zonsondergang achter de wolken, maar boven de A28.


Electrabel met pastelkleurtjes


De lampjes gaan aan.


Ik vinnut een schoonheid hoor :)


Een blik naar benedenEn voila: het blauwe uur. Maar maak van dat uur maar 'de blauwe minuten'. Tis voorbij voor je t weet.


Aardig wat lichtjes voor een zondag avond.


Ook de loopbrug tussen de IJsseltoren en Electrabel is verlicht.


En toen was t alweer donker


Bedankt voor t kijken :)
See less See more
12
1 - 6 of 6 Posts
Mooie foto's. Kzat vanochtend in de trein en toen ik door Zwolle kwam was er zo'n mooie zonsopgang. Rood en roze aan de horizon. Prachtig
Gisteren nam ik nog een aantal shots in het centrum

Buitenkant


Peperbus, City Hotel, Maagjesbolwerk vlnr
See less See more
2
Lange sluitertijd :banana:


Iets minder lange sluitertijd :)


Grandeur in de Sassenstraat


Engeltjes op de Grote markt ;)
See less See more
4
^^Mooie foto's,ik ga ook maar is een camera halen waar ik manual de sluitertijd kan instellen:)
Toch een mooi duo die twee langs de A28, vooral in de avonduren. Electrabel heeft toch een wat grauw kleurtje overdag.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top