Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 486 Posts

·
Yosemite Sam
Joined
·
12,315 Posts
^^ Zvjezdane mogao si to i bolje napraviti. Trebao si sam napisati jedan sažeti uvod u projekt. Pa tko će čitati ovoliki golemi tekst da bi saznao o čemu se tu zapravo radi ? Nije vrijeme za otvaranje novih dretvi dok ne počnu radovi jer je situacija stvarno teška.
 

·
Yosemite Sam
Joined
·
12,315 Posts
Zvjezdane NHF samo prepravi uvodni post u sažeti i pregledni opis projekta. Ne treba brisati thread jer ovo nije ni prvi ni zadnji projekt na čiju gradnju ćemo morati pričekati. Ako ga brišete onda budite dosljedni pa obrišite sve druge dretve na hrvatskom podforumu koje se ne grade ili se čak nikada neće ni graditi.
 
1 - 20 of 486 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top