SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 10001 Posts

·
Banned
Joined
·
5,768 Posts
Discussion Starter #1
RIJEKA GATEWAY PROJECT

MODERNIZACIJA RIJEČKE LUKE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE

U cilju ostvarenja prometne politike u proteklim godinama od osnivanja Lučke uprave Rijeka izrađeno je od strane eminentnih ekspertnih grupa, više studija o mogućnostima razvoja riječke luke, koje su korištene i prilikom izrade Desetogodišnjeg plana razvitka luke Rijeka, kao i dosadašnjih Dvogodišnjih planova razvoja luke Rijeka. Hitnost donašanja navedenih planova nalagala je nužnost zaustavljanja pada prometa u riječkoj luci, kao i stvaranje uvjeta za djelotvorniju lučku aktivnost.

Od strane Svjetske Banke i Lučke uprave Rijeka prihvaćen je prijedlog konzultantske tvrtke Rotterdam Maritime Group, Nizozemska, koja je izradila Studiju o modernizaciji riječke luke.


12.07.2003. godine potpisan je ugovor kojim Svjetska banka odobrava Vladi RH zajam u iznosu od 155 mil. US dolara. Projekti koji se odnose na modernizaciju postojećih i proširenje novih lučkih terminala su izuzetno važni, ali za Grad Rijeku vrlo su važni i projekti tzv. waterfront-a koji podrazumijevaju otvaranje središnjeg dijela lučkog bazena u komercijalne svrhe, te pristup građana i posjetitelja tom dijelu obalnog prostora. To podrazumijeva da će putnički terminal, južni dio Delte i luka Porto Baroš biti drugačije prostorno i urbanistički riješeni sa ciljem cjelodnevnog pristupa građana tim dijelovima grada, čime se na određeni način stvaraju i nova, atraktivna gradska središta primjerena mediteranskom gradu.


Započela je i priprema projekta ribarske luke u Torpedu. U izradi je projekt sanacije i proširenja lukobrana, te povećanja gaza u lučici. Lučka uprava Rijeka i Grad Rijeka postali su u idealnom dijelu suvlasnici većine objekata oko lučice u Torpedu. Ovim projektom Lučka uprava Rijeka rješava problem nedostatka lučkog prostora za ribarske brodice, koji se pojavljuje zbog izgradnje putničkog terminala. Unutar projekta razrađena je ideja o burzi ribe i svim pratećim uslužnim djelatnostima (trgovine, ugostiteljstvo) uz ribarsku luku. Svjetski primjeri pokazuju da su ribarske luke vrlo važan segment lučkih gradova koji njeguju svoju ribarsku tradiciju, ali time stvaraju i atraktivno gradsko središte koje putem otvorenosti građanima i turistima nudi cjelodnevne sadržaje. Ovaj projekt usmjeren je poticanju čitavog niza poduzetnika koji mogu pružiti prateće proizvodne i uslužne djelatnosti unutar ribarske lučice. Time se na novi način valorizira ribarstvo u Rijeci, koje je do sada bilo prilično zapostavljeno u gospodarskom smislu.
Svjetska banka, točnije rečeno Međunarodna banka za obnovu i razvoj, osnovana je nakon Drugog svjetskog rata sa svrhom da pomaže razvoj i smanji siromaštvo u svijetu. To je razvojna međunarodna financijska institucija koja ima 183 člana, među kojima je i Hrvatska, a godišnje odobrava oko 20 milijardi USD zajmova zemljama u razvoju i tranziciji. Uz zajmove, Svjetska banka izrađuje studije i analize, daje tehničku pomoć i administrira darovnice iz raznih izvora. U RH Svjetska banka je aktivna od 1994. godine, i bila je prva međunarodna financijska institucija koja je započela pomagati razvoj Hrvatske. Do danas, Svjetska banka odobrila je 19 zajmova u ukupnom iznosu od preko jedne milijarde dolara.

Projekt modernizacije Riječke luke i cesta, vrlo je složen projekt. Predviđeno je da se, osim modernizacije i restrukturiranja luke, tim projektom obuhvati i izgradnja istočnog dijela riječke obilaznice od Orehovice do Križišća, spojne ceste Draga – Brajdica, spojne ceste Čavle – Križišće i rehabilitaciju mosta kopno – otok Krk. Time Rijeka, ali i šira regija, dobiva kvalitetan priključak na autocestu Rijeka – Zagreb – Budimpešta, koja je dio europskih prometnih koridora. Tako zamišljen projekt trebao bi riješiti najveće probleme riječkog prometnog čvora.Priprema tako obimnog projekta traje dugo i zahtjeva velika financijska sredstva. Projekt je započeo darovnicom kojom je financirana Studija o modernizaciji riječke luke, a nastavljen je kroz predzajam u iznosu od 1,5 milijuna USD kojim se financira izrada projektne dokumentacije, te sve potrebne studije i poslovni plan (Preliminary & final design, Business plan - za “LUKU Rijeka d.d., Socijalni program - za “LUKU Rijeka d.d., Urban / Redevelopment, Zaštita okoliša).

Između Grada Rijeke, Lučke uprave Rijeka i LUKE Rijeka d.d, potpisan je Sporazum o suradnji, čiji je predmet i cilj uređenje međusobnih odnosa stranaka potpisnica kroz zajedničko sudjelovanje u realizaciji Projekta riječke luke i autoceste, a koji će se financirati sredstvima Svjetske banke. Zajednički interes stranaka potpisnica je rekonstrukcija riječke luke i prilagodba potrebama razvoja ovoga prometnog pravca s jedne strane, te potrebama stanovnika, kao korisnika urbane sredine s druge strane. Ovim Sporazumom preuzete su obaveze međusobne suradnje, pomoći i podrške u svim aktivnostima vezanim za realizaciju Projekta.
 

·
Banned
Joined
·
5,768 Posts
Discussion Starter #5
FAZE PROVEDBE PROJEKTA

Zapadni dio riječke luke - Zagrebačka obala

Stvaranjem novih površina u bazenu Rijeka, kao i izgradnjom nove obale, započeti će realizacija projekta postepenog preseljenja teretnog dijela luke sa današnjih neadekvatnih prostora na novopripremljene površine na zapadnom dijelu luke.


Na zapadnom dijelu riječkog bazena predviđena je izgradnja višenamjenskog terminala (kontejneri, drvo, generalni teret). Rijeka Gateway Project predviđa financiranje i izgradnju prvih 250 m, od ukupno 600 m nove obale. Izgradnjom dodatnih 600 m obale, u konačnici obala će biti duga 1.200 m i raspolagati će sa oko 300.000 m2 novih površina.


Gradnja se predviđa na pilonima, a dubina uz obalu će iznositi više od 20 m. Financiranje i izgradnja dijela obale koji nije financiran zajmom Svjetske banke, planira se na bazi BOT (build, operate, transfer) ugovora.

Kako bi se navedena novoizgrađena obala adekvatno povezala na riječku zaobilaznicu, odnosno na glavne cestovne pravce prema Zagrebu, Ljubljani i Dalmaciji, predviđena je izgradnja i nove priključne ceste (D - 403 u dužini od 1,9 km).


Putnički terminal (Središnja luka – Luka Baroš – Delta)

Ova komponenta projekta predviđa rekonstruiranje 17 ha zemljišta na kojem se trenutačno nalaze lučki sadržaji, skladišta i parkirališta.* modernog trajektnog terminala koji se planira uz postojeću putničku obalu na dijelu lukobrana Rijeka, s pratećim sadržajima na Senjskom pristaništu,
* putničke luke,
* nautičkog centra - marine,
* raznih komercijalnih i kulturno zabavnih sadržaja,
* ceste koja će povezati luku sa riječkom zaobilaznicom.
Projekt predviđa izgradnju nove ceste (D-404 u dužini od 4,4 km) preko prostora Brajdice, koja će kontejnerski terminal i cijeli lučki sušački bazen direktno povezati na riječku zaobilaznicu, odnosno na glavne cestovne pravce prema Zagrebu, Ljubljani i Dalmaciji.
Projekt predviđa izgradnju nove ceste (D-404 u dužini od 4,4 km) preko prostora Brajdice, koja će kontejnerski terminal i cijeli lučki sušački bazen direktno povezati na riječku zaobilaznicu, odnosno na glavne cestovne pravce prema Zagrebu, Ljubljani i Dalmaciji.


Ovaj projekt predviđa uređenje i prenamjenu dijela trgovačke u putničku luku, iz razloga neadekvatnih mogućnosti prekrcaja na postojećem prostoru. Ti zahvati uvjetovani su premještanjem tereta koji se danas manipuliraju u centralnom dijelu luke (drva i rasutih tereta), na za to specijalizirane terminale. Rasuti teret preselit će se u Bakar – terminal za rasute terete, a drvo na zapadni dio luke gdje će se prethodno izgraditi suvremeni višenamjenski terminal – Zagrebačka obala.
Realizacijom ovog dijela projekta omogućiti će se razvijanje niza atraktivnih sadržaja koji će Rijeci vratiti image pomorskog i mediteranskog grada.
 

·
Banned
Joined
·
5,768 Posts
Discussion Starter #9
Ovo je bilo općenito,pa ajmo sada malo konkretnije.
Realizirano do sada
Putnički terminal u glavnoj luci je izgrađen alii još nije u funkciji te nadamo se da će biti za dva- tri mjeseca.

U tijeku je i
- izgradnja ceste D 404
-nasipavanje Brajdice
-nasipavanje Zagrebačke obale (za ovo iskreno nisam siguran jer je bilo nekih problem s Japancima koji su trebali izvoditi...)
I na kraju ono što još uvijek sanjamo
-ribaraska Luka u Torpedu
_ luksuzna marina u Porto Barošu
-Projekt Delta
-cesta D403
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
varaždinec;31849514 said:
Odlično! konačno da se i riječka luka sredi do i zadnjeg detalja!
da da. ovaj protjekt je u planu jos odavno, mislim 2001. a 2005 ili 2006 se poceo realizirati. u konacnici ce biti tezak 266 milijuna dolara (ali cini mi se i malo vise zbog raznih inflacija kriza i slicnih stvari).

prva faza od 155 mil dolara je skoro gotova a u to spadaju
D404
putnicki terminal
zapadna obilaznica (za ovo nisam siguran dal je u gateway-u ili je financirala drzava)
izmjestanje drva sa brajdice i uhodavanje kontejnerskog terminala plus nasipavanje i prosrenj brajdice

u drugoj fazi ima jos puno toga za zavrsiti. vrijedna je 85 mil eura i nedavno su odobrena sredstva
tu spada:
nasipavanje i izgradnja zagrebacke obale (mislim u duzini od 1 km u konacnici)
D403
uredjenje delte i prto barosa...
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
O
U tijeku je i
- izgradnja ceste D 404
-nasipavanje Brajdice
-nasipavanje Zagrebačke obale (za ovo iskreno nisam siguran jer je bilo nekih problem s Japancima koji su trebali izvoditi...)
I na kraju ono što još uvijek sanjamo
-ribaraska Luka u Torpedu
_ luksuzna marina u Porto Barošu
-Projekt Delta
-cesta D403
da bilo je problema i s njima je raskinut ugovor. a sve zbog toga sto oni nisu bili u stanju ispuniti ugovorne obveze. tj naknadno se saznalo da morsko dno nije kakvim se smatralo te da se mora drugacije temeljiti za sto su ovi trazili jos love...
zbog toga je zg obala prebacena u gateway II projekt tj u drugu fazu koja ce krenuti ubrzo. imas clanak na tu temu od pred mjesec i pol dana

Gradnja Zagrebačke obale počinje iduće godine?

13.12.2008 | Izvor: BUSINESS-ECONOMYinfo, Powered by PressCut
Na sjednici borda Svjetske banke u Washingtonu jučer je odobren kredit u iznosu od 84 milijuna eura, kojeg će koristiti Lučka uprava Rijeka za razvoj Rijeka Gateway projekta 2, a tim sredstvima gradit će se nove obale na kontejnerskim terminalima Brajdica i Zagrebačkoj obali, financirati uređenje schengenske granice na spoju ceste D-404 i Brajdice te pružiti podrška razvoju nove riječke urbane zone na Delti i Brajdici odakle će se preseliti lučke djelatnosti.

Direktorica Svjetske banke za Hrvatsku Orsalia Kalantzopoulos također ističe da Rijeka Gateway ne ide samo u smjeru izgradnje i modernizacije luke, već se želi pomoći hrvatskom gospodarstvu da postane dinamičnije i konkurentnije, pri čemu bi Rijeka dobila uravnotežen razvoj grada i luke.

Ovom informacijom Svjetske banke i formalno je potvrđena vijest o nastavku snažne podrške razvoju riječkog prometnog pravca, ali pritom i dalje ostaju otvorena pitanja rokova u kojima će biti realizirana gradnja novih kontejnerskih terminala.

Ravnatelj Lučke uprave Rijeka Bojan Hlača procjenjuje da će u prvom tromjesječju iduće godine biti izabrana tvrtka koja će izgraditi novu obalu na Brajdici, kao i da će u istom razdoblju biti raspisan natječaj za projektiranje i gradnju 400 metara Zagrebačke obale, za koju su sredstva osigurana, te za gradnju još 280 metara Zagrebačke obale kroz javno privatno partnerstvo.

Očekujem da ćemo graditelja Zagrebačke obale izabrati do jeseni iduće godine. Uvjeren sam da će do kraja iduće godine gradnja Zagrebačke obale početi i biti vidljiva na terenu, ističe Hlača, dodajući da će iz proračuna RH biti izdvojeno još 4 milijuna eura, što znači da cijeli financijski paket za Rijeka Gateway 2 iznosi 88 milijuna eura.
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
e da, mislim da je u sklopu gatewaya zamisljena i revitalizacija cijele delte. tj izrada projekta za podrucje delte. inace taj projekt bi trebao kostati oko 300 mil eura, a navodno je vec 20-ak firmi dalo pismo namjere za sudjelovanje u izradi projekta...

Za deltu zainteresirani investitori iz cijeloga svijeta

22.8.2008 | Izvor: BUSINESS-ECONOMYinfo, Powered by PressCut
Više od 20 renomiranih investitora iz cijeloga svijeta prijavit će se na međunarodni natječaj Lučke uprave Rijeka za koncesiju na području južne Delte; buduće novo gradsko središte na 17 hektara za čiju će prenamjenu biti uloženo oko 300 milijuna eura.

Toliko ih je, naime, uputilo pismo namjere, dok se raspisivanje natječaja očekuje nakon donošenja Detaljnog plana uređenja Delte; lučkoga prostora i jednog od najvećih riječkih projekata u posljednjih 150 godina toga grada. Do tog trenutka imena svih zainteresiranih ostaju tajna.

Na tom području, u Porto Barošu, planirana je i izgradnja najveće marine za megajahte na sjevernom Jadranu, za što interes pokazuje i ACI. Pismo namjere uputili su potencijalni investitori u hotele, trgovačke, uslužne i stambene sadržaje. No, gradska uprava Rijeke konstantno upozorava kako interesi ulagača nikako ne smiju biti iznad interesa građana, te da je nužno oko cijelog tog područja izgraditi šetnicu koja će građanima omogućiti pristup moru.

Početkom lipnja ove godine javnosti je prvi put prezentiran projekt prenamjene “Moja Delta“ kao najzanimljiviji dio 156,5 milijuna dolara vrijednog “Rijeka Gateway“ projekta.
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
evo ubrzo se blizi i kraj prve faze... link na poslovni.hr

5. lipanj 2008.
Projekt Gateway završava se u rujnu 2009.

Rijeka: radionica Svjetske banke o upravljanju razvojem gradova i luka

Veći dio Rijeka Gateway Projekta (RGP) trebao bi biti gotov do rujna 2009., a dvije spojne ceste i Zagrebačka obala trebale bi biti sagrađene do 2012., rečeno je na radionici Svjetske banke o upravljanju razvojem gradova i luka te o RGP-u u četvrtak.

Državni tajnik za more Branko Bačić kazao je kako se očekuje da će gradnja prvih objekata na trasi nove ravničarske pruge od Rijeke i riječke luke do Zagreba početi 2009. te da se završetak radova, vrijednih 8,5 milijardi kuna, očekuje 2013. godine. Najavio je da će biti izmijenjen Zakon o pomorskom dobru, da je potrebno bolje urediti gradnju na pomorskom dobru te da je pomorsko dobro do sada određeno na izuzetno malom dijelu obale. Tijekom radionice najavljena je i rasprava o projektu "Moja Delta", odnosno prenamijeni isključivo lučkih sadržaja u nove, komercijalne i javne sadržaje.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel kazao je da u gradskoj upravi smatraju da bi izgradnja ceste D 404, koja će povezati luku s istočnim dijelom riječke obilaznice, trebala postati sastavni dio RGP-a. Ravnatelj riječke Lučke uprave Bojan Hlača naveo je da su u tijeku pregovori s Hrvatskim cestama o financiranju D 404 te da se ove godine očekuje odluka o izradnji D 403, koja će povezivati luku sa zapadnim dijelom obilaznice, i kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali. Hlača je napomenuo da se razmatra nekoliko prijedloga za područje Delte i Porto Baroša te da je riječ o pilot projektu javno-privatnog partnerstva na pomorskom dobru, za koji je već zainteresirano 15 ulagača iz cijelog svijeta.

(Hina)
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
Fenomenalan projekt. Valjda ga neće kriza stopirat.
Jel istina da je 2008. teretni promet čak smanjen u riječkoj luci? :?
ne... link na seebiz.eu

REZULTATI
Luka Rijeka: U 2008. prekrcano više od 6 milijuna tona tereta
Autor/izvor: SEEbiz / Hina
RIJEKA - Luka Rijeka d.d. u 2008. ostvarila je ukupni promet od 6,027 milijuna tona suhog tereta, što je 7 posto više nego prethodne godine i jedan od najboljih prometa ostvarenih u posljednjih dvadesetak godina, doznaje se iz Luke.

Više od 6 milijuna tona tereta prekrcano je u riječkoj luci posljednji put 1987. Prekrcaj generalnog tereta povećan je u 2008. za 10 posto, rasutog tereta za 7 posto, a promet drvom bio je nešto manji nego prethodne godine.

Najviše je povećan promet kontejnera. Ukupno je u 2008. prekrcan 168.761 kontejner, što je 16 posto više u odnosu na godinu prije i najveći promet kontejnera koji je do sada ostvaren u riječkoj luci.

Iz Ureda za odnose s javnošću Luke Rijeke (ZSE:LKRI-R-A) istaknuli su da je prošlu godinu u tom poduzeću obilježilo više poslovnih događaja od kojih su posebno važni dokapitalizacija tvrtke nekretninama u Škrljevu nedaleko Rijeke, ulaganja u novu mobilnu mehanizaciju i nastavak ulaganja u modernizaciju lučkog područja, koje provodi riječka Lučka uprava.
inace 2007 je bila rekordna godina takodjer. ali nisam toliko optimistican za 2009. kazu da se vec osjeca svjetska kriza i promet je u cijelom svijet u znatnom padu
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
Fenomenalan projekt. Valjda ga neće kriza stopirat.
Jel istina da je 2008. teretni promet čak smanjen u riječkoj luci? :?
e da, nece ga kriza stopirati jer je jedan od rijetkih rentabilnih projekata. i nedavno su odobrena nova srestva za drugu fazu u iznosu od 84 mil eura plus jos 4 mil eura od vlade...
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
^^ocito si mislio na promet drva, koji je u opadanju al zato kontejneri nemilosrdno rastu iz godine u godine. vec sada je brajdica premalena za servisiranje tolikog broja kontejnera. nazalost zagrebacka obala kasni, a da je sve islo po plane, vec je ove ili druge godine trebala biti u funkciji :bash:

---------------------------------------------------------

inace valja napomenuti da je ravnicarska pruga rijeka - zagreb usko vezana za gateway projekt. to je jos jedan plus za ovaj projekt...
 
1 - 20 of 10001 Posts
Status
Not open for further replies.
Top