SkyscraperCity Forum banner

Ritim İstanbul | MALTEPE | 39 fl | 36 fl | 34 fl | 18 fl | 9 fl | Com

24692 Views 74 Replies 23 Participants Last post by  Edil Arda
7
Ritim Istanbul
Istanbul, Turkey

Homepage

FLOORS: 39 fl, 36 fl, 34 fl, 18 fl & 9 fl
VIDEO: http://www.ritimistanbul.com/ritimistanbul-tanitimfilmi.html


See less See more
21 - 40 of 75 Posts
İstanbulun ritmi Maltepe E-5'te atıyor :lol:
İstanbulun ritmi Maltepe E-5'te atıyor :lol:
ama öyle deme atasehir finans merkezi dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri olursa..maltepe de miami olabilir..sen yeterki ritmi hisset :lol:
  • Like
Reactions: 1
Maltepe, Kartal Ataşehir ve Ümraniye birleştimi Anadolu yakası skyline çok güzel olacak bence.
anadolu yakası skyline ı bildiğin şehir manzarasının arkasındaki dağlar gibi abuksubuk bir skyline olcak neresi güzel
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 4
hem böyle deriz hemde new yorku beğeniriz :S
wtc gibi bir binayı sırf yüksek diye beğenmekte bir ayrıcalık :) istanbulda olduğu gibi new york ta da bundan yüksek ve alçak binalar var tabi.. ama new yorkta genel olarak köşeli binalar mevcut yeni yapılanlarda dahil
Bu binalar TO oldu mu. Eğer öyle ise bayağı kısa kaldılar.
  • Like
Reactions: 1
çok fena ya,
bir de tapuludur bunlar kesin,
memlekete bak...
Her seçimde gecekondu affı vaad edilince bu görüntü çıktı
21 - 40 of 75 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top