SkyscraperCity Forum banner

[RKS] (R6b) Autoudha Kijevë - Zahaq | Kijevë - Zahaq Motorway

12600 Views 28 Replies 12 Participants Last post by  ntom
Kostoja: 200 milion EUR
Gjatësia: 32 km
Kohëzgjatja e punimeve: 2019 -


Shtrirja e rrugës:


1 - 3 of 3 Posts
Edhe 199 milion euro tjera edhe u kry! :lol:

Cka [email protected]! me bo me 1 milion?! Shteteve tjera jau financojne tere ndertimin e autoudhave kurse neve na paskan ndihmu me plot 1 milion! :nuts:
Kur po pritet me fillu punimet, a ka ndonje kontrate te nenshkruar?!
1 - 3 of 3 Posts
Top